Proces uzgadniania kont

/ Pełna księgowość i usługi księgowe

Usługi uzgadniania kont

Uzgadnianie kont jest krytyczną, ale niedocenianą kontrolą, która pomaga zapewnić integralność finansową w firmie. Uchybienia i nieefektywności w podejściu do uzgadniania często prowadzą do błędów i nieścisłości w bilansie.

Skuteczne zarządzanie działaniami związanymi z uzgadnianiem kont może znacznie zwiększyć zdolność firmy do proaktywnego identyfikowania i rozwiązywania problemów, które mogą skutkować nieprawidłowościami w księgowości finansowej i dokumentacji sprawozdawczej, co może prowadzić do powstawania strat. Automatyzacja procesu uzgadniania kont jest krytycznym krokiem do osiągnięcia integralności bilansu oraz terminowego i efektywnego zamknięcia finansowego.

„Odkryj błędy i rozbieżności, zanim będzie Państwa to kosztować”


Jak getsix® może pomóc

getsix® pomoże uczynić Państwa proces uzgadniania bardziej efektywnym w napędzaniu wartości biznesowej poprzez uczynienie procesu bardziej efektywnym w sposobie jego działania w Państwa organizacji. getsix® może pomóc Państwu uzyskać wiarygodność w bilansach księgi głównej poprzez tworzenie i wdrażanie odpowiednich procesów uzgadniania i zarządzania informacjami, jak również poprawę struktury organizacyjnej, szkolenia i automatyzację.

Do kluczowych korzyści płynących z tej usługi należą:

  • Racjonalizacja liczby kont i stosowanie standardowej definicji „uzgodnionych” w całej firmie;
  • Ustanowienie opartych na ryzyku kryteriów częstotliwości uzgadniania kont;
  • Zarządzanie informacjami za pomocą standardowego formularza lub szablonu uzgadniania kont;
  • Ustalenie jasnej własności i odpowiedzialności za każde uzgodnienie kont.

Uzgadnianie kont/wyciągów bankowych

Uzgadnianie kont i wyciągów bankowych jest integralną częścią utrzymywania dobrego przepływu środków pieniężnych. Bez terminowego uzgadniania, Państwa firma ryzykuje popełnienie błędu bankowego, niewykrycie oszustwa lub kradzieży oraz niewykorzystanie środków pieniężnych.

Usługi outsourcingowe getsix® w zakresie uzgadniania kont/wyciągów bankowych pomagają naszym klientom w:

  • Zmniejszaniu ryzyka i zwiększaniu przejrzystości księgi głównej;
  • Kontroli przepływu pieniężnego w firmie;
  • Odkrywaniu nieprawidłowości w rachunkach;
  • Zarządzaniu niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunkach;
  • Eliminowaniu błędów bankowych i zarządzaniu opłatami.

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 10.08.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje