Administracja faktur

/ Usługi administracyjne dla przedsiębiorstw

getsix® oferuje efektywne zarządzanie płatnościami skutkujące określonymi pozytywnymi wynikami finansowymi.

Dla niektórych naszych klientów getsix® zajmuje się całym procesem płatności – począwszy od wysyłania faktur, a skończywszy na monitorowaniu płatności pieniędzy spływających na konto. Zapewnia to naszym klientom lepszą płynność i operacje bezpieczniejsze pod kątem finansowym.

W sumie nasze usługi fakturowania obejmują administrację faktur, księgowość księgi pomocniczej, drukowanie faktur, usługę przypominania o płatności, windykację długów i skup faktur.

Monitorowanie należności

Oferujemy codzienną analizę rozliczeń z możliwością ich weryfikacji przez klienta, monitorowaniem ewidencji księgowej pod kątem terminów płatności przez telefon i e-mail, z możliwością precyzyjnego i dokładnego raportowania przez klienta wszystkich naszych czynności monitorowanych w imieniu klienta, aby być dobrze przygotowanym na ewentualne sprawy sądowe.

Usługa ta oparta jest na zarejestrowanym systemie IT i pozwala na kontaktowanie się z płatnikami na masową skalę. W zależności od decyzji klienta czynności monitorowania mogą być wykonywane pod marką getsix® lub pod nazwą naszego klienta.

Ważnym elementem monitorowania jest częsta aktualizacja, co pozwala na natychmiastowe przerwanie czynności w przypadkach, które zostały już rozliczone.

Zastosowane narzędzia getsix®:

  • Wiadomości tekstowe – krótkie wiadomości tekstowe wysyłane na numer lub numery komórkowe, np. informacje o zbliżającym się terminie płatności, opóźnienia terminu płatności, wezwania do zapłaty, informacje na temat zawieszenia usług lub dostaw, prośby o kontakt, itp;
  • Wysyłanie e-maili – informacje tekstowe i graficzne wysyłane na adres e-mail klienta, np. o zbliżającym się terminie płatności, opóźnieniach terminu płatności, wezwaniach do zapłaty, zawieszeniu usług lub dostaw. Wysłane informacje mogą zawierać szczegóły dotyczące wierzytelności kontrahenta;
  • Wezwania listowne (listem zwykłym, poleconym lub poleconym z potwierdzeniem odbioru) – informacje graficzne i tekstowe wysyłane do siedziby klienta lub na inny wskazany adres, np. o zbliżającym się terminie płatności, opóźnieniach terminu płatności, wezwania do zapłaty, wezwania do zapłaty przed zgłoszeniem do Krajowego Rejestru Dłużników, wezwania przedsądowe oraz o zawieszeniu usług lub dostaw. Wysłane informacje mogą zawierać szczegóły dotyczące wierzytelności kontrahenta;
  • Wiadomości głosowe – krótkie wiadomości głosowe kierowane do biura lub na numery komórkowe. Standardowo dla każdego numeru generowanych jest kilka prób połączenia co godzinę. Ilość prób i godziny, w których są one dokonywane jest dostosowana do każdego doręczenia. W przypadku uzyskania połączenia wiadomość jest odgrywana dłużnikowi automatycznie;
  • Kontakty telefoniczne – rozmowa telefoniczna stanowi pomoc w przypominaniu oraz sprawia, że następuje szybka spłata zaległych zobowiązań.

Istnieje możliwość, że należności, które nie zostały zapłacone w terminie będą automatycznie przenoszone do następnego etapu lub do windykacji przedsądowej i sądowej przeprowadzanej przez naszych radców prawnych.

Korzyści dla naszych klientów:

  • Znaczna poprawa płynności finansowej;
  • Polepszenie dyscypliny płatności wśród klientów;
  • Znaczny spadek liczby długów niespłaconych;
  • Redukcja kosztów obsługi klienta.

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 10.08.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje