Sporządzenie sprawozdania finansowego

/ Pełna księgowość i usługi księgowe

Wiarygodność i dokładność sprawozdań finansowych zależy od właściwego zamknięcia zapisów księgowych. getsix® jako uznany dostawca usług w zakresie zarządzania finansami rozumie potrzebę precyzyjnych zapisów zamknięcia następujących po korektach przesunięć zamknięcia obrotów i sald, co tym samym skutkuje jasnym sporządzeniem sprawozdania finansowego. Nasi wykwalifikowani i doświadczeni księgowi są wyjątkowo biegli, jeśli chodzi o zapewnienie naszym globalnym klientom profesjonalnych usług sprawozdawczości finansowej.

Zapewniamy rzetelne usługi sprawozdawczości finansowej obejmujące miesięczne lub okresowe generowanie sprawozdań finansowych w terminach określonych przez klienta. getsix® zapewnia miarodajne konsultacje w sprawie poprawy przepływów pieniężnych oraz rachunku zysków i strat na podstawie analizy sprawozdań i raportów finansowych.

W getsix® jesteśmy dobrze zorientowani w różnych ustawach i przepisach, które mają zastosowanie w Polsce, co pozwala nam sporządzać dokładne sprawozdania i raporty finansowe. Mamy pełne kompetencje w zakresie międzynarodowych i amerykańskich standardów rachunkowości. Outsourcing sporządzania raportów finansowych do getsix® pozwoli Państwu uzyskać zrozumienie pozycji firmy w określonym dniu. Dostarczymy Państwu wiedzy potrzebnej do podjęcia świadomych decyzji biznesowych, pozwalając jednocześnie Państwu skoncentrować się na głównych kompetencjach.

Usługi sprawozdawczości finansowej świadczone przez getsix® składają się z audytu, przeglądu i kompilacji sprawozdań finansowych. getsix® pomaga ułatwić kompleksowe badanie kondycji finansowej firmy oparte na analizie ryzyka w określonym przedziale czasu oraz zapewnia wgląd w sytuację fiskalną Państwa organizacji.

getsix® zapewnia kompleksowy zakres usług, pozwalający klientom uzyskać kompletne rozwiązanie.

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 12.05.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje