Usługi księgowe dla firm z branży IT

/ Usługi biznesowe dla różnych branż

Prowadzą Państwo działalność gospodarczą w branży IT? Poszukują Państwo rzetelnych usług księgowych, kadrowych lub doradztwa podatkowego? Z pomocą doświadczonej firmy, będą Państwo w stanie zaoszczędzić pieniądze na podatkach i skupić się na tym co najważniejsze - rozwijaniu firmy. Dzięki podjęciu współpracy z nami, będą Państwo mieć pewność, że Państwa biznes działa bez problemu, a dokumentacja jest prowadzona rzetelnie i zawsze na czas. Oferujemy szeroki zakres usług, w tym prowadzenie księgowości, rozliczanie płac oraz doradztwo podatkowe.


Separator

/ Nasze publikacje

Nowoczesna księgowość na systemie Microsoft Dynamics 365 Business Central

Klienci mają różne możliwości współpracy z Grupą getsix® w zakresie obsługi księgowej, zależnie od swoich potrzeb i wymagań prawnych. Jeżeli firma nie posiada własnego systemu finansowo-księgowego lub czuje potrzebę jego zmiany, jako jedno z dostępnych w getsix® rozwiązań, proponujemy wdrożenie modułu księgowego klasy ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central (dawniej Microsoft Dynamics NAV).

Księgowość dla firm IT - na co zwracać uwagę i czym się kierować?

1. Bogaty wachlarz usług

W ramach kompleksowej obsługi przedsiębiorstwa, nasze biura oferują firmom z branży IT:

 • obsługę księgową,
 • usługi z zakresu kadr i płac,
 • ewidencję kosztów,
 • analizę opłacalności produktów, usług i projektów;
 • pomoc w inwentaryzacji środków trwałych,
 • przygotowanie i konsolidację sprawozdań finansowych ze sprawozdaniami grup kapitałowej,
 • wsparcie podczas procedur fuzji i przejęć,
 • wycenę przedsiębiorstw.
2. Znajomość specyfiki branży IT

Wybierając biuro rachunkowe firma IT powinna mieć pewność, że znający branżę technologiczną księgowi i doradcy podatkowi zastosują rozwiązania dostosowane do specyfiki przychodów i kosztów tego rodzaju działalności. Wśród naszych klientów znajduje się wiele przedsiębiorstw technologicznych. Posiadamy doświadczenie niezbędne do rzetelnej obsługi tego sektora. 

Pracownicy firmy księgowej, która nigdy wcześniej nie współpracowała z branżą IT mogą mieć trudności z odpowiednią ewidencja kosztów związanych ze specjalistycznym sprzętem, płatnymi subskrypcjami czy licencjami na oprogramowanie albo prawami autorskimi na nietypowe (w innych branżach) dzieła, jak np. kod źródłowy.

3. Kadry i płace - Zrozumienie oczekiwań specjalistów IT 

Sprawy pracownicze, takie jak forma zatrudnienia, rozliczania i nagradzania specjalistów IT oraz regularne świadczenia pozapłacowe mogą wzbudzać pewne wątpliwości u mniej doświadczonych kadrowych.

Nasi eksperci dysponują wieloletnim doświadczeniem w obsłudze księgowej i kadrowo-płacowej przedsiębiorstw z sektora IT. Niektórzy z nich swoje umiejętności doskonalili w działach księgowości czy kadr firm technologicznych, dzięki czemu znają ich charakterystykę i wiedzą, jakim zagadnieniom należy poświęcić szczególną uwagę.

4. Elastyczność i chęć rozwoju

Rynek usług IT zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Jeszcze niedawno rozwój technologiczny był napędzany przez nowe urządzenia i programy. Obecnie trendem jest zwinne wytwarzanie oprogramowania oraz rozwiązania chmurowe. To znacznie zmieniło sposób, w jaki firmy korzystają z aplikacji i jak są one rozbudowywane.

Mając na uwadze oczekiwania przedsiębiorców z branży IT, stale rozwijamy nasze usługi księgowe i doradcze, aby płynnie dostosowywać się do nowych warunków rynkowych – za którymi przepisy nie zawsze nadążają. Duża elastyczność działania jest wymuszona przez klientów poszukujących pomocy w kwestiach, w których nie mają zastosowania gotowe rozwiązania księgowe. Problemy te często dotyczą złożonych procesów biznesowych, wymagających wiedzy doświadczonego eksperta, aby można je było szybko rozwiązać bez zakłócania działalności firmy.

Sami też staramy się utrzymywać zwinne praktyki przy wdrażaniu nowych procesów i informatyzacji naszej firmy. Jesteśmy w stanie przeprowadzić dla Państwa analizy danych z podziałem na projekty. Używamy w tym celu oprogramowania Power BI. Więcej o analizie danych przeczytają Państwo tutaj. LINK 

Usługi księgowe dla firm z branży IT


5. Znajomość przepisów dotyczących branży IT 

Bardzo ważne w przypadku branży IT jest stałe monitorowanie zmian w prawie oraz regularny kontakt z instytucjami administracji publicznej. Nie posiadając wiedzy na temat zmian i interpretacji prawnych specyficznych dla branży, nie ma możliwości wprowadzenia właściwych rozwiązań księgowych czy kadrowych.

Niestety często przepisy prawa nie nadążają za rozwojem nowoczesnych technologii, dlatego nie wszystkie zdarzenia gospodarcze w przedsiębiorstwach z sektora IT znajdą swoje odzwierciedlenia w obowiązującym stanie prawnym. Rolą biura rachunkowego będzie w takiej sytuacji rzetelne informowanie o dostępnych rozwiązaniach. W tym celu wspieramy Państwa naszym działem prawno-podatkowym.

6. Komunikacja online z biurem rachunkowym – Teams  – Customer Extranet

Równie ważnym aspektem współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami technologicznymi a biurem rachunkowo - księgowym jest forma komunikacji. Warto zauważyć, że mimo dynamicznie rozwijającej się komunikacji zdalnej, do której branża IT jest przyzwyczajona, wiele firm księgowych nadal funkcjonuje w ramach tradycyjnych rozwiązań.

Decydując się na firmę obsługującą rachunkowość i sprawy kadrowo – płacowe, należy zwrócić szczególną uwagę na stosowane rozwiązania technologiczne i komunikacyjne.

W dobie cyfryzacji, kiedy coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na pracę biurową w trybie home office – szczególnie istotny stał się nieograniczony, zdalny dostęp do dokumentacji finansowej oraz księgowej czy niezbędnych podsumowań i raportów.

Korzystając z usług zdalnych należy zwrócić szczególną uwagę, żeby firmowe dane były odpowiednio zabezpieczone. Dużym ułatwieniem będzie również możliwość samodzielnego porządkowania dokumentów w folderach oraz łatwość obsługi panelu użytkownika platformy komunikacyjnej.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, w ramach naszych usług zapewniamy Państwu możliwość korzystania z portalu klienta „Customer Extranet” , który umożliwia błyskawiczną oraz całkowicie zdalną wymianę dokumentów i informacji między naszymi klientami a obsługującymi ich księgowymi.

7. Rozwój przedsiębiorstw IT na rynku międzynarodowym

Firma z branży IT często sprzedają swoje produkty i usługi za granicą, napotykając na bariery językowe lub prawne. Może to skomplikować proces sprzedaży, a także ograniczać efektywność przedsiębiorstwa. Posiadanie lokalnych doradców prawnych i podatkowych pomoże firmom w rozwiązaniu tych problemów i zapewnieniu lepszego wsparcia dla międzynarodowych klientów.

Możemy w Państwa imieniu dopełnić wszelkich procedur podatkowych oraz prawnych, a także dostarczyć Państwu wszystkie niezbędne dokumenty. Posiadamy silną sieć partnerów w 153 krajach na całym świecie. Możemy więc pomóc Państwa firmie w ekspansji zagranicznej, jak również świadczyć usługi lokalne.

Dowiedz się więcej informacji o naszym wsparciu na arenie międzynarodowej

Partnerstwa i współpraca międzynarodowa »

8. Rozliczanie sprzedaży zagranicznej w branży IT 

Eksperci księgowi są niezbędni, aby stworzyć odpowiednie struktury finansowe dla sprzedaży zagranicznej lub pomóc w skomplikowanych wymogach transgranicznej sprawozdawczości podatkowej. Jednak wprowadzenie globalnego systemu księgowego może być trudne dla wielu firm, ponieważ nie posiadają one odpowiedniej wiedzy specjalistycznej potrzebnej do obsługi transakcji międzynarodowych – szczególnie w kwestiach związanych z opodatkowaniem.

Pomożemy Państwu w międzynarodowym planowaniu podatkowym, zapewniając zgodność z lokalnymi zasadami i przepisami podatkowymi w różnych jurysdykcjach, poprzez odpowiednie prowadzenie ewidencji księgowej według międzynarodowych standardów oraz składanie deklaracji podatkowych w celu rejestracji VAT w obcych krajach.

9. Obsługa ulgi IP Box przez biuro rachunkowe

Ulga podatkowa IP BOX dla branży technologicznej ma za zadanie wspieranie aktywności badawczo-rozwojowej. Mogą z niej korzystać przedsiębiorcy, którzy uzyskują dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej i spełniają określone wymogi. W ramach ulgi istnieje możliwość zastosowania do tych dochodów preferencyjnej stawki podatku dochodowego w wysokości 5%.

Ze względu jednak na mnogość zobowiązań i złożoność interpretacji podatkowych, wiele firm funkcjonujących w sektorze IT rezygnuje z tej ulgi, ponieważ nie wie, czy spełnia jej warunki.

Nasze biuro rachunkowe zweryfikuje usługi świadczone przez Państwa firmę pod kątem możliwości skorzystania z ulgi IP Box i pomoże przygotować niezbędne dokumenty, a w razie potrzeby - wniosek o interpretację ulgi.

10. Rozliczanie dotacji dla branży IT

Krajowe oraz międzynarodowe programy wsparcia oferują dotacje na rozwój biznesu na każdym etapie. Fundusze mogą być wykorzystane na badania i rozwój, badania rynku, testowanie produktów, prototypowanie, podnoszenie kwalifikacji i inne działania, które zwiększają zdolność firmy do konkurowania na rynkach światowych.

Ze względu na specyfikę dofinansowań ze środków publicznych, niezbędne jest skrupulatne, szczegółowe raportowanie, zgodne ze standardami ustanowionymi przed grantodawcę. Prawidłowe rozliczanie dotacji stanowi duże wyzwanie, a błędy popełnione na etapie sprawozdawczości mogą doprowadzić do wstrzymania wypłaty środków, a w skrajnych przypadkach nawet do konieczności zwrotu już wypłaconych dotacji. Dlatego kluczową rolę pełnią tu doświadczeni księgowi, znający standardy oraz procedury księgowania środków publicznych.


Nasze usługi księgowe dla branży IT:

 1. Prowadzenie pełnej księgowości dla każdej formy działalności.
 2. Reprezentacja przed Urzędem Skarbowym.
 3. Sprawne ewidencjonowanie specyficznych przychodów i kosztów branży IT.
 4. Księgowanie rozliczeń międzynarodowych w walutach obcych.
 5. Analiza możliwości skorzystania z ulgi podatkowej IP Box.
 6. Sporządzanie sprawozdań kosztowych.
 7. Analiza rentowności projektów.
 8. Audyt dokumentacji finansowej przedsiębiorstwa.

Nasze usługi kadrowo-płacowe dla branży IT:

 1. Prowadzenie dokumentacji kadrowej i płacowej.
 2. Reprezentacja przed ZUS.
 3. Obsługa rozliczeń z PFRON.
 4. Prowadzenie ewidencji czasu pracy.
 5. Sporządzanie umów o pracę, umów zlecenia i umów o dzieło oraz rachunków do umów cywilnoprawnych.
 6. Kalkulowanie wysokości wynagrodzeń i przygotowywanie list płac.
 7. Prowadzenie dokumentacji urlopowej.
 8. Przygotowanie informacji o dochodach uzyskanych przez pracowników i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.
 9. PPK

Nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz wiedza i doświadczenie naszych specjalistów to gwarancja najwyższej klasy usług dla przedsiębiorstw z branży IT. Nasi doradcy pomogą Państwu przy wyborze najkorzystniejszych rozwiązań dla Państwa firmy oraz udzielą szczegółowych porad w zakresie zagadnień prawnych i podatkowych.

Kontakt »

Będziemy dla Państwa niezastąpionym partnerem biznesowym, jeśli:

 • Myślą Państwo o zatrudnianiu programistów na niestandardowych warunkach.
 • Świadczą Państwo usługi w Polsce i za granicą.
 • Stawiają Państwo na szybki rozwój i potrzebują elastycznego partnera biznesowego.
 • Cenią Państwo stosowanie nowoczesnych rozwiązań w różnych obszarach działalności.
 • Oczekują Państwo spersonalizowanych raportów ze swoich danych księgowych.
 • Państwa firma jest częścią większej grupy kapitałowej oczekującej stosowania międzynarodowego systemu księgowania i raportowania.

Nasz ekspert ds. finansów i księgowości

Bich

Bich
Główna Księgowa
Dep.: Outsourcing Księgowości - Gr. B
EnglishPolski

Nasza usługa dotycząca Księgowości dla firm z branży IT - co nas wyróżnia

 1. Indywidualna obsługa klienta
  Każdy klient ma do dyspozycji osobę do bezpośredniego kontaktu, również znającą języki obce, oraz zespół, który go wspiera.
 2. getsix® jest częścią HLB International
  Mogą Państwo liczyć na wsparcie ze strony międzynarodowej sieć firm doradczych i audytorskich. 
 3. Extranet klienta
  Mają Państwo możliwość korzystania z naszego portalu klienta, gdzie udostępniamy Państwu aktualne dane.
 4. Raporty specjalne i analizy
  Wiarygodna analiza danych staje się z każdym dniem coraz ważniejsza. Mogą one stać się podstawą Państwa przewagi konkurencyjnej. Dlatego oferujemy Państwu możliwość tworzenia indywidualnych analiz (Big Data Analytics - Real-Time Analytics – Power BI) oprócz standardowych raportów dostępnych w extranecie klienta.
 5. Sprawozdawczość i komunikacja w 3 językach
  Raportowanie i komunikacja dostępne w języku polskim, niemieckim i angielskim.
 6. Dobrze wyszkolony i dobrze zorganizowany profesjonalny personel
  Jakość świadczonych przez nas usług została potwierdzona certyfikatem TÜV NORD ISO 9001:2015.
 7. Najwyższe standardy bezpieczeństwa
  Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas priorytetem. Dlatego nasz dział IT co roku odnawia certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą ISO/IEC 2700.

Nasze biura świadczące usługi księgowe, podatkowe i prawne znajdują się w atrakcyjnych lokalizacjach na terenie całego kraju.

Zachęcamy do odwiedzenia naszych biur rachunkowych, zajmujących się obsługą księgową dla branży IT oraz do kontaktu z nami przez formularz dostępny na naszej stronie.

Kontakt »

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja : 19.02.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje