Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

/ Doradztwo podatkowe w Polsce

Analizy i opinie na temat podwójnego opodatkowania

Prowadzisz firmę lub pracujesz w różnych krajach? Mieszkasz w Polsce, ale zarabiasz za granicą? Możesz być obciążony ryzykiem podwójnego opodatkowania, czyli zapłatą dwóch podatków za ten sam dochód. Odpowiednie przepisy prawa i międzynarodowe umowy pozwalają uniknąć takiej sytuacji. Sprawdź, w jaki sposób i na jakich zasadach.

Uniknij podwójnego opodatkowania swoich dochodów

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami podatkowymi, którzy przeanalizują Państwa sytuację oraz stworzą opinię podatkowa - pomogą uniknąć podwójnego opodatkowania Państwa dochodu lub pracowników Państwa firmy. W ramach naszych usług wyjaśnimy, która metoda unikania podwójnego opodatkowania obowiązuje w Państwa przypadku, obliczymy należne stawki podatków dochodowych, wypełnimy odpowiednie deklaracje i dokumenty podatkowe oraz pomożemy w odprowadzeniu podatków zarówno w Polsce, jak i za granicą. Z nami zyskają Państwo pewność uniknięcia podwójnego opodatkowania, zgodnego z przepisami prawa międzynarodowego i krajowego.

Jeśli Państwo lub Państwa pracownicy podlegacie pod jedną z niżej wymienionych kategorii to mogą was dotyczyć przepisy o unikaniu podwójnego opodatkowania:

  • Pracownicy oddelegowani do pracy za granicę,
  • Jeśli mieszkasz w jednym kraju i jesteś członkiem zarządu spółki w innym kraju,
  • Mieszkasz w jednym kraju UE, a pracujesz w innym tzw. pracownicy transgraniczni,
  • Pracownicy pracujący w jednym kraju dla spółki z siedzibą w innym kraju (np. informatycy, IT developerzy, graficy)
  • Sportowcy zawodowi i artyści (m. in. Muzycy, aktorzy teatralni i telewizyjni)
  • Jeżeli zostałeś/-aś oddelegowany do pracy za granicą jako urzędnik służby cywilnej
  • Emeryci za granicą
  • Osoby bezrobotne poszukujące pracy za granicą

Jeśli potrzebują Państwo opinii podatkowej w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania prosimy o kontakt.

Kontakt »


Międzynarodowe przepisy dot. podwójnego opodatkowania

Polski rezydent podatkowy, osiągając dochody np. z pracy najemnej za granicą, co do zasady ma obowiązek odprowadzić od nich podatek w Polsce (nieograniczony obowiązek podatkowy). Jednocześnie istnieje także obowiązek opodatkowania dochodów u źródła, czyli w kraju, w którym zostały one uzyskane. Prowadzi to do podwójnego opodatkowania dochodu zagranicznego – w kraju jego powstania oraz na terytorium rezydencji.

Takim sytuacjom zapobiegają specjalne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Polska podpisała je z blisko stu krajami (pełna lista na stronach Ministerstwa Finansów: Wykaz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (SDG) (podatki.gov.pl)). Określają one, kiedy i gdzie wynagrodzenie, otrzymane przez osoby posiadające miejsce zamieszkania w jednym państwie, za pracę wykonywaną poza jego granicami, może podlegać opodatkowaniu w kraju uzyskania dochodu a kiedy w kraju zamieszkania podatnika.


Metody unikania podwójnego opodatkowania

Obowiązku podwójnego opodatkowania dochodu uzyskanego za granicą można uniknąć korzystając z:

  • metody wyłączenia z progresją - opodatkowanie w kraju rezydencji wyłącznie dochodów, które są osiągane w kraju rezydencji. Dochody uzyskane za granicą są opodatkowane wyłącznie za granicą. Wysokość dochodów osiąganych za granicą ma jednak wpływ na wysokość stawki podatku stosowanej w kraju rezydencji. Metoda ta stosowana jest m.in. w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę z Niemcami, Francją czy Czechami.
  • metody odliczenia proporcjonalnego - Metoda ta pozwala zaliczyć podatek zagraniczny na poczet podatku płaconego w kraju rezydencji. Metoda ta stosowana jest m.in. w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę z Niderlandami, Norwegią, czy Stanami Zjednoczonymi . Metoda ta stosowana jest także gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a krajem, w którym zarabiamy, nie zawiera zapisu o stosowaniu metody wyłączenia z progresją lub też umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie została w ogóle z tym krajem zawarta.

Nasze publikacje w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania z Polską

Proszę kliknąć tutaj, aby zobaczyć wszystkie nasze publikacje »


Podwójne opodatkowanie a ulga abolicyjna

Oprócz międzynarodowych umów unikania podwójnego opodatkowania, rezydentów podatkowych wspierają również przepisy krajowe, np. ulga abolicyjna. Pozwala ona zmniejszać kwotę należnego podatku w sytuacji braku odpowiedniej umowy lub gdy przewidywała ona zastosowanie mniej korzystnej dla podatnika metody odliczenia proporcjonalnego.

Nowe przepisy ograniczające ulgę abolicyjną spowodowały jednak, że od 1.01.2021 r. polscy rezydenci podatkowi (z wyjątkiem marynarzy) zarabiający w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia, zapłacą wyższy podatek, bowiem maksymalna kwota ulgi została znacząco ograniczona.


Nasz zespół ds. doradztwa podatkowego

Aneta

Aneta Majchrowicz-Bączyk
Partner / Radca prawny
Główny Kierownik getsix Tax & Legal
PolskiEnglishDeutsch

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja : 31.03.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje