Pomoc administracyjna dla rocznej procedury inwentaryzacji

/ Profesjonalne usługi CPA

Inaczej mówiąc – do przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji wszystkich środków trwałych. getsix® może efektywnie i skutecznie pomóc w przeprowadzeniu tego typu inwentaryzacji dla Państwa. Możemy pomóc działom w przeprowadzeniu corocznego audytu.

Zarządzanie inwentarzem jest ważną funkcją biznesową. Inwentarz jest zazwyczaj drugim największym wydatkiem dla firmy, poza płacami. Właściciele firm tworzyć procesy do zarządzania inwentarzem swojej firmy.

SME zazwyczaj może ograniczyć liczbę osób, które przeglądają i zamawiają towary. Zapewniając tym samym odpowiednie ilości zapasów żeby spełnić określone cele sprzedaży.

Wesprzemy wiedzę już posiadaną przez Państwa firmę, w celu efektywnej i finansowej kontroli.

Ewentualne cele takiej kontroli:

  • Skorygowanie ustaleń z poprzedniej kontroli;
  • Towary otrzymane lub wydane zostały zarejestrowane w systemie inwentaryzacji;
  • Zapisy inwentaryzacyjne uzgadniane z kontami księgi głównej w sposób dokładny i terminowy;
  • Towary prawidłowo wycenione w systemie inwentaryzacji;
  • Dostarczane towary kontrolowane w celu zapewnienia, że są w akceptowalnym stanie i podejmowanie działania w celu naprawienia uszkodzonych towarów;
  • Właściwe procedury rejestrowania wyprowadzania towarów;
  • Usunięcie zapasów przypisanych do właściwego działu przyjmującego;
  • Dostępność towarów jest wystarczająca dla wsparcia działalności;
  • Odpowiednie zabezpieczenie w celu ochrony towarów; oraz
  • Zgodność z zasadami i przepisami rządowymi.

Rozumiemy, że brak wdrożenia właściwych procedur kontroli stanu zapasów może zwiększyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej firmy. Pomożemy Państwu dzięki naszej wiedzy, doświadczeniu i wiedzy specjalistycznej.

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 12.05.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje