Planowanie działalności korporacyjnej

/ Konsulting korporacyjny

Biznesplan: przewodnik do sukcesu

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w świadczeniu wysokiej jakości usług w zakresie prowadzenia księgowości, rachunkowości, podatków, zarządzania finansami dla naszych klientów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Posiadamy dodatkowo bogate doświadczenie w zakresie przygotowywania biznes planów, raportów wykonalności, sporządzania sprawozdań finansowych i analiz finansowych.

Jeśli przygotowujemy biznes plany dla naszych klientów świadczących usługi księgowe, możemy również wykorzystać funkcje analityki biznesowej i analizy systemu Microsoft Dynamics NAV w połączeniu z naszymi rozwiązaniami FP&A. Czytaj więcej:


Wizja i strategia naszego klienta jest podstawą naszych usług w zakresie planowania finansowego

Co sprawia, że Państwa firma jest wyjątkowa? Jakie są Państwa kluczowe kompetencje? Jakiego rodzaju obecności na rynku Państwo oczekują? Odpowiedź na te pytania znajdzie się w Państwa wizji – opisuje ona, jak Państwa firma widzi siebie i wskazuje drogę ku przyszłości. Jest to również punkt wyjścia do opracowania strategii i zdefiniowania konkretnych celów, jak również kroków, które należy podjąć, aby je osiągnąć. Te elementy stanowią podstawę biznesplanów lub ich części przygotowywanych przez nasze zespoły.


Dlaczego biznesplan jest niezbędny?

Biznesplan określa w sposób systematyczny i przejrzysty, jak będzie realizowany Państwa pomysł na biznes lub jak chcecie Państwo prowadzić istniejącą firmę w przyszłości, jakie zasoby będą potrzebne i jakich rezultatów można się spodziewać do kiedy. Jest on niezbędnym narzędziem planowania przy pozyskiwaniu przyszłych partnerów biznesowych, takich jak inwestorzy, pracownicy, dostawcy czy banki.


Nasze usługi planowania finansowego

Biznes plan określa, w jaki sposób pomysł biznesowy naszego klienta zostanie zrealizowany, jakie zasoby będą potrzebne i jakich rezultatów można się spodziewać do kiedy. Jest on niezbędnym narzędziem do pozyskania przyszłych partnerów biznesowych, takich jak inwestorzy, pracownicy, dostawcy czy banki.


Struktura, forma i elementy biznesplanu

Biznesplan jest dokumentem krótkim i precyzyjnym. Wymienia zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty, a także ściśle rozróżnia fakty, które można udowodnić, od planów opartych na uzasadnionych założeniach. Profesjonalny biznes plan składa się zazwyczaj z różnych rozdziałów, przy czym rozdział finansowy jest jednym z najważniejszych. Zobacz poniższe przykłady:

 1. podsumowanie;
 2. firma i strategia;
 3. produkty i usługi;
 4. rynek i klienci;
 5. konkurencja;
 6. marketing
 7. produkcja, dostawy i zaopatrzenie
 8. badania i rozwój
 9. lokalizacja i administracja
 10. technologie informacyjne i komunikacyjne
 11. zarządzanie, instrumenty zarządzania i organizacja
 12. analiza ryzyka
 13. finanse

W niektórych poprzednich projektach rozdziały 2-12 były realizowane we współpracy z konkretnymi firmami doradztwa biznesowego, ale sekcja „finanse” jest zwykle uzupełniana przez naszych konsultantów finansowych i zawiera dane liczbowe dotyczące planowania przyszłej wizji i strategii naszych klientów:

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat jest również znany jako rachunek wyników. Tabela ta przedstawia przychody, koszty przychodów, koszty operacyjne, amortyzację, odsetki, podatki i zyski dla poszczególnych okresów planowania.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych ilustruje otrzymane i wydane środki pieniężne firmy w okresie planowania. Tabela jest podzielona na trzy główne kategorie: działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową. Działalność operacyjna przedstawia operacje biznesowe firmy. Działalność inwestycyjna wyszczególnia transakcje związane z rzeczowymi aktywami trwałymi przedsiębiorstwa. Działalność finansowa dotyczy kapitału wpłaconego i zadłużenia spółki.

Bilans

Bilans zawiera aktywa, zobowiązania i kapitały własne firmy za dany okres czasu.

Świadczymy usługi planowania biznesowego w ramach naszego doradztwa, zgodnie z konkretnymi wymaganiami naszych klientów.

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 12.05.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje