Przedstawicielstwo VAT

/ VAT w Polsce i Europie

Reprezentacja VAT dla firm z UE

Zapewnienie zgodności z przepisami VAT dzięki naszym usługom przedstawicielstwa podatkowego

Podatek od towarów i usług (VAT) jest podatkiem nakładanym na większość transakcji pomiędzy przedsiębiorcami oraz pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz w coraz większej liczbie innych krajów. Przepisy ustanawiające podatek VAT są przepisami krajowymi, dlatego wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące działalność w Polsce muszą stosować się do polskiej ustawy o VAT oraz Dyrektywy Rady UE 2006/112 w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Złożoność przepisów dotyczących podatku VAT jest coraz większym problemem dla przedsiębiorstw. Prawidłowe zarządzanie podatkiem VAT oraz innymi podatkami pośrednimi jest niezwykle istotne, zwłaszcza dla firm zaangażowanych w handel międzynarodowy, ponieważ nieodmiennie napotykają one na kwestie międzyjurysdykcyjne i coraz bardziej skomplikowane ryzyka podatkowe. Dlatego też uzyskanie fachowej porady lub reprezentacji w zakresie podatku VAT jest kluczem do zarządzania podatkiem VAT, ponieważ może to pozytywnie wpłynąć na sytuację finansową firmy w dłuższej perspektywie.

Głównym celem naszych specjalistów jest pomoc w maksymalizacji oszczędności w znalezieniu optymalnej pozycji VAT dla obecnych lub planowanych działań biznesowych. Nasi doświadczeni specjaliści pomogą Państwu w planowaniu VAT i przestrzeganiu przepisów, jak również w analizie VAT oraz doradztwie lokalnym i międzynarodowym. Oferujemy również doradztwo w zakresie procedur, zasad i sporów z organami podatkowymi.


Nasze usługi przedstawicielstwa w zakresie podatku VAT obejmują:

 • wstępna analiza określająca, czy przedsiębiorca ma obowiązek rejestracji do VAT w Polsce;
 • rejestracja dla potrzeb podatku VAT w Polsce;
 • prowadzenie rejestrów VAT;
 • raportowanie miesięczne / kwartalne VAT;
 • usługi reprezentacji podatkowej;
 • przygotowanie, uzupełnienie i złożenie:
  • deklaracji VAT;
  • notowań sprzedaży WE;
  • deklaracje Intrastat.
 • współpraca i zarządzanie relacjami z właściwymi urzędami skarbowymi;
 • załatwianie spraw związanych z wyrejestrowaniem z VAT.

Wysokie kary za nieprawidłowe określenie zobowiązań podatkowych oraz fakt, że podatek VAT jest naliczany od obrotu, a nie od wyniku finansowego firmy powoduje, że niewłaściwa interpretacja zdarzeń gospodarczych może okazać się kosztowna. Dokonując transakcji handlowych przedsiębiorcy napotykają wiele wątpliwości natury prawnej i podatkowej. Wątpliwości te powinny być rozstrzygane szybko i precyzyjnie.

Prawidłowe zarządzanie podatkiem VAT wymaga nie tylko śledzenia i wdrażania zmian w zakresie przepisów oraz w praktyce działania organów podatkowych i sądów, ale przede wszystkim wykorzystania inżynierii podatkowej.

My w Polsce pomożemy Państwu nie tylko przestrzegać zasad i przepisów, ale także w ich ramach wybrać najlepsze rozwiązanie.


Stawki VAT w Polsce

Podstawowa stawka VAT w Polsce wynosi 23% od stycznia 2011 roku. Istnieją obniżone stawki 8% i 5% na niektóre produkty spożywcze, książki, gazety oraz na świadczenie ograniczonej liczby innych usług. Pewna liczba usług jest zwolniona z polskiego podatku VAT, np. usługi finansowe i pocztowe. Istnieją usługi zwolnione z opodatkowania oraz wiele wariantów wspomnianych powyżej stawek. Prosimy o kontakt z nami w celu uzyskania dalszych informacji, które mogą być Państwu potrzebne.


Reprezentacja VAT dla firm spoza UE

Korzyści z rozliczania VAT dla firm spoza Europy

Jeśli chodzi o handel z Unią Europejską, przedsiębiorstwa często uważają, że korzystne lub konieczne jest zarejestrowanie numeru VAT w Unii Europejskiej (UE). W dzisiejszych czasach rejestracja numeru VAT w UE staje się coraz większym wyzwaniem dla firm spoza Europy. Dlatego wielu klientów woli mieć firmę zarejestrowaną do celów VAT w Unii Europejskiej.

VAT Representation

Handel międzynarodowy często angażuje więcej niż dwie strony w różnych krajach. Klient w jednym kraju może zamówić towary u pośrednika, który dostarcza je od dostawcy bezpośrednio do klienta. Taki przepływ towarów nazywany jest triangulacją.

Aby zastosować stawkę zerową na fakturach objętych tym systemem, firma pośrednicząca musi być zarejestrowana jako podatnik VAT UE. W przeciwnym razie dostawca obciąża firmę pośredniczącą pełnym podatkiem VAT według stawki lokalnej. Scenariusze handlowe mogą również obejmować więcej niż jedno przedsiębiorstwo pośredniczące. Przedsiębiorstwa pośredniczące mogą być zarejestrowane w UE lub poza UE.

Prosimy o kontakt z nami w celu uzyskania informacji na temat prawidłowego stosowania określonych zasad triangulacji.


Dla firm spoza UE, które nie mają siedziby w Polsce

Czy spółka zagraniczna musi ustanowić przedstawiciela podatkowego?

„Tak, ale tylko wtedy, gdy nie ma ani swojej siedziby, ani stałego zakładu w innym państwie członkowskim UE.”

Przedstawicielem podatkowym jest podmiot reprezentujący podatnika VAT, który nie posiada fizycznej lub gospodarczej siedziby na terytorium Unii Europejskiej.

Przedstawiciel podatkowy to podmiot, którego rolą jest pomoc podatnikom w rozliczaniu należnych podatków, ponadto przedstawiciel podatkowy odpowiada za zobowiązania podatkowe podatnika, które reguluje w imieniu i na rzecz podatnika.

Jeśli Państwa firma nie ma siedziby ani stałego zakładu na terenie UE, ale prowadzą Państwo działalność podlegającą opodatkowaniu VAT w którymkolwiek z 27 krajów członkowskich (import, magazynowanie, organizacja wystaw/targów, usługi remontowo-budowlane, jak również wszelkie transakcje sprzedaży lub kupna dokonywane na terenie UE), są Państwo zobowiązani do wyznaczenia przedstawiciela podatkowego. Przedstawiciel ten rejestruje firmę dla celów podatku VAT w kraju członkowskim, w którym dokonywane są transakcje.

Usługi przedstawicielstwa podatkowego świadczymy wyłącznie za zgodą Partnera i Zarządu.

W takich przypadkach nasi specjaliści utrzymują kontakt z zagranicznymi organami podatkowymi, zajmują się korektami deklaracji podatkowych oraz nadzorują procedury VAT dotyczące transakcji zagranicznych.

Świadcząc usługę przedstawiciela podatkowego, reprezentujemy i wypełniamy obowiązki klienta związane z ustawą o podatku od towarów i usług:

 • rejestracja w urzędzie skarbowym;
 • przygotowanie dokumentacji zgodnej z wymogami organów podatkowych (rejestracja VAT) przygotowanie deklaracji VAT i INTRASTAT;
 • dokonywanie płatności podatku VAT w imieniu podatnika;
 • przechowywanie i zarządzanie dokumentacją, jak również prowadzenie rejestrów dotyczących podatku VAT;
 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowań kontrolnych i podatkowych;
 • wniosek o zwrot podatku VAT;
 • korespondencja z lokalną administracją podatkową.

Zalety naszych usług

 • najwyższa jakość i zaangażowanie specjalistów;
 • unikalne podejście;
 • jasne i przejrzyste procedury;
 • poufność;
 • krótki czas realizacji.

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 15.06.2021

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje