Usługi przetwarzania płac

/ Outsourcing kadr i płac w Polsce

Przetwarzanie płac

 • Przetwarzanie miesięczne danych płac;
 • Przygotowanie oświadczenia płac dla władz państwowych;
 • Generowanie listy płac pracowników dla naszych klientów;
 • Przygotowanie i złożenie zwrotów podatkowych dla pracowników i firm;
 • Przygotowanie i złożenie deklaracji ubezpieczeń społecznych dla pracowników i firm;

Skuteczne usługi przetwarzania płac stały się koniecznością dla każdej organizacji dla usprawnienia płac, optymalizacji wydajności i usprawnienia administracji. getsix® zapewnia prawidłowe funkcjonowanie usług zarządzania płacami, które może pomóc w lepszym zarządzaniu zasobami i zaoszczędzić kłopotów i czasochłonnych zadań związanych z przetwarzaniem płac. getsix® jest uznawana za jedną z czołowych firm zajmujących się przetwarzaniem płac w Polsce cieszącą się wieloletnim doświadczeniem w obsłudze korporacyjnych usług płacowych oraz mogącą dostosować rozwiązanie tak, aby współgrało z potrzebami każdej organizacji.

Zarządzanie procesami głównej działalności i całym procesem płac może stać się bardzo przytłaczające i często przyczynia się do problemów w obszarze płac. Outsourcing usług zarządzania płacami do getsix® zapewnia idealne przetwarzanie płac i pozwala Państwu skupić swój czas i wysiłki na głównej działalności.


getsix® zobowiązuje się do uzyskiwania wyników cechujących się najwyższą dokładnością i jakością.

getsix® – specjalista w obszarze outsourcingu płac – ma doświadczony zespół z głęboką wiedzą w tej dziedzinie, którego celem jest zapewnić wyjątkowe usługi płacowe i wyróżnić Państwa wśród konkurentów biznesowych. getsix® to organizacja posiadająca certyfikat ISO 9001, która kładzie największy nacisk na jakość i dokładność w trakcie wykonywania procesów płacowych. Oszczędzimy Państwu nie tylko zamartwiania się o kary za zwłokę w składaniu dokumentacji lub za błędy w niej, ale także ułatwimy obniżenie kosztów za usługi zarządzania płacami.

Jako organizacja posiadająca certyfikat ISO wdrożyliśmy liczne rygorystyczne środki bezpieczeństwa, które są przestrzegane przez cały czas podczas świadczenia usług kadrowo-płacowych.


Nasz system przetwarzania płac obejmuje:

 • otrzymywanie kart czasu pracy;
 • weryfikację autentyczności kart czasu pracy;
 • sporządzanie odcinków płacowych w rozliczeniu tygodniowym, dwutygodniowym i miesięcznym;
 • wprowadzanie zaliczek na podatek i innych potrąceń;
 • drukowanie odcinków płacowych i generowanie raportów płacowych.

Nasi eksperci ds. Kadr i Płac

Barbara

Barbara
Dyrektor Działu Kadr i Płac
plPolski

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie obliczania miesięcznych wynagrodzeń zgodnie z kodeksem pracy, ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych i przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nasze usługi obejmują obliczanie stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, np. premii, wynagrodzenia za nadgodziny, urlopy i wynagrodzenia za zwolnienie chorobowe. W ramach naszych usług prowadzimy ewidencję dokumentacji pracowniczej zgodnie z Kodeksem Pracy.

Dodatkowo przygotowujemy deklaracje do ZUS, wpłat na PFRON i deklaracje podatkowe. Możemy także pomóc w przypadku kontroli podatkowych lub audytów w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Zakres naszych usług obejmuje również pomoc w procesach zatrudniania i zwalniania oraz wypowiadania umów o pracę.

Oprócz tradycyjnej metody świadczenia usług, zapewniamy również usługi on-line za pośrednictwem naszych rozwiązań w chmurze w zakresie uzgodnionym z klientem.

Zakres usług płacowych getsix®, w szczególności oferuje następujące usługi:

 • obliczanie wynagrodzeń, w tym świadczeń i odliczeń;
 • obliczanie zasiłków chorobowych i macierzyńskich;
 • sporządzanie deklaracji PIT i ZUS w imieniu pracodawcy;
 • przygotowanie dokumentacji płacowej dla firmy i jej pracowników;
 • przygotowywanie sprawozdań dla celów księgowości finansowej i zarządczej;
 • pomoc w przekazywaniu płatności wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne;
 • przygotowanie i składanie rocznych deklaracji PIT-11, PIT-4R i PIT-40;
 • przygotowanie i prowadzenie kartoteki pracowniczej;
 • ewidencjonowanie i nadzór długości urlopów;
 • monitorowanie ważności badań lekarskich i szkoleń BHP;
 • sporządzanie świadectw pracy;
 • przygotowywanie i rozliczanie listy płac dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych;
 • przygotowanie informacji o dochodach z innych źródeł (PIT-8C).

Oferujemy kompleksowe rozwiązania kadrowo-płacowe dopasowane do Państwa działalności, a także kompletność elementów wynagrodzeń oraz wymagań dotyczących sprawozdawczości. Z jednej strony jesteśmy szybcy i elastyczni, z drugiej zaś zapewniamy poufność i ochronę danych płacowych.


Nasze publikacje w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne w Polsce

Proszę kliknąć tutaj, aby zobaczyć wszystkie nasze publikacje »

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja : 29.08.2023

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje