Prawo korporacyjne i handlowe

/ Doradztwo prawne w Polsce

Prawo spółek i prawo handlowe w Polsce

Specjalizujemy się we wszystkich dziedzinach prawa korporacyjnego i handlowego, doradzając spółkom notowanym na giełdzie, przedsiębiorstwom prywatnym oraz lokalnym filiom międzynarodowych korporacji w wielu branżach.

Nasi partnerzy ściśle współpracują z klientami, aby zapewnić terminowe doradztwo, wdrażanie transakcji i porozumień handlowych, które szybko i skutecznie pomagają zapewnić pozytywne wyniki handlowe.


Jak możemy pomóc?

Nasi klienci zwracają się do nas o pomoc we wszystkich aspektach rozwoju i wzrostu biznesu. Pomagamy w zakładaniu firm, doradzamy w zakresie joint ventures, pomagamy w strategicznych przejęciach i zbyciu przedsiębiorstw, a także pomagamy, gdy przychodzi czas na sprzedaż. Pomagamy naszym klientom w dokumentowaniu i negocjowaniu wszelkich umów handlowych, począwszy od przygotowania standardowych warunków handlowych, poprzez negocjowanie złożonych kontraktów, aż po doradztwo w zakresie zamknięcia działalności gospodarczej w Polsce.

Nasz zespół ds. prawa korporacyjnego i handlowego regularnie doradza klientom w zakresie:

 • protokołów ustaleń i porozumień dotyczących wspólnych przedsięwzięć, partnerstwa, inwestycji, finansowania i innych uzgodnień handlowych;
 • ochronie marki, działalności marketingowej i prawie konsumenckim;
 • ładu korporacyjnego, w tym sporządzaniu dokumentów dotyczących ładu korporacyjnego i doradztwie w zakresie odpowiednich struktur zarządzania;
 • strukturyzacji podatkowej i implikacji związanych z opłatą skarbową;
 • planach motywacyjnych dla kadry kierowniczej i pracowników, w tym planach akcji i praw do wyników;
 • negocjacji i sporządzaniu umów handlowych (w tym standardowych warunków umów, umów na dostawy i usługi, umów na obsługę i konserwację);
 • zakładania nowych przedsiębiorstw w formie spółek, trustów lub joint venture, w tym optymalnych struktur i przygotowywaniu statutów, aktów powierniczych i umów spółek, joint venture i wspólników;
 • zagadnień związanych z konkurencją, w tym strukturyzacja transakcji, rozliczanie fuzji i dostosowanie do polskiego prawa;
 • strategii zarządzania stosunkami umownymi i sporami w celu zminimalizowania ryzyka prawnego, handlowego i związanego z reputacją;
 • zakończenia relacji, zamknięcia działalności gospodarczej i kwestie niewypłacalności.

Prawo spółek w Polsce

Wierzymy, że lepsze jest unikanie konfliktów prawnych niż ich rozstrzyganie na drodze sądowej. Dlatego też aktywnie działamy wraz z naszymi klientami w zakresie planowania i realizacji sytuacji prawnych z ich codziennej praktyki. Może to dotyczyć założenia, przeniesienia lub likwidacji firmy. Staramy się przewidzieć pułapki prawne. W ten sposób dbamy o sprawy prawne, potrafimy szybko reagować na problemy prawne i zapobiegać procedurom prawnym.

Wspieramy i doradzamy firmom w zakresie:

 • wyboru formy prawnej firmy;
 • rejestracji firm, spółek, filii, oddziałów, przedstawicielstw podmiotów krajowych i zagranicznych;
 • pytań na temat osób prawnych lub różnych rodzajów spółek osobowych;
 • sporządzania niezbędnych dokumentów organizacyjnych dla firmy lub spółki;
 • przygotowywania niezbędnych dokumentów do zmian w strukturze organizacyjnej spółek, zmiany adresu siedziby i wspólników;
 • likwidacji przedsiębiorstw, praw upadłościowych i niewypłacalności;
 • prawnych aspektów finansowania przedsiębiorstw;
 • zapewnienia przedsiębiorcom usług prawnych, które są łatwo dostępne, szybkie i użyteczne w codziennej praktyce.

Kupno lub sprzedaż udziałów w spółce lub wartości firmy może być odstraszającą perspektywą.

Tego typu transakcje mogą zająć dużo czasu, a złożoność ich przebiegu nie powinna być lekceważona. Możemy pomóc w ułatwieniu całego procesu na wiele sposobów, zarówno jako główni doradcy, jak i w roli wspierającej, jako część zespołu projektowego.

Nasze transakcje rutynowo pomagają klientom w takich sprawach jak:

 • sprzedaż akcji i przejęcia;
 • sprzedaż i przejęcia przedsiębiorstw;
 • Management-Buy-out i Management-Buy-in (MBO i MBI);
 • Due diligence;
 • Restrukturyzacja;
 • Wsparcie transakcyjne.

Prawo handlowe w Polsce

Nasi prawnicy mają bogate doświadczenie w sporządzaniu, opiniowaniu i negocjowaniu różnych umów handlowych. Mając dostęp do światowej sieci powiązanych kancelarii prawnych, możemy mieć do czynienia z umowami, które podlegają innym prawom.

Nasza praktyka prawa handlowego zajmuje się szerokim zakresem usług prawnych, w tym:

 • Handel międzynarodowy (sprzedaż towarów, pośrednictwo, dystrybucja i franczyza);
 • Sporządzanie umów handlowych;
 • Reprezentowanie klientów w transakcjach i negocjacjach biznesowych;
 • Ochrona konsumentów;
 • Kwestie odpowiedzialności za produkt;
 • Prawo transportowe;
 • Zagadnienia rejestracyjne związane ze znakami towarowymi i nazwami firm;
 • Sporządzanie dokumentów umocowujących – oświadczenia, pełnomocnictwa handlowe;
 • Licencje, zezwolenia, rejestracja w urzędach skarbowych i innych odpowiednich organizacjach rządowych.

Ściśle współpracujemy z klientami w celu zarządzania i zmniejszenia ich ryzyka związanego z komercyjnymi sprawami prawnymi, które mogą mieć wpływ na ich działalność oraz zapewnienia, że są oni chronieni, dając im spokój ducha, aby mogli rozwijać swój biznes.

Często pomagamy klientom w szerokim zakresie doradztwa prawnego w sprawach gospodarczych, takich jak:

 • doradztwo dla początkujących przedsiębiorców w zakresie struktur i wymogów biznesowych (samozatrudnienie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki osobowe);
 • sporządzanie umów wspólników;
 • doradztwo w zakresie wspólnych przedsięwzięć;
 • umowy o zachowaniu poufności;
 • przegląd i doradztwo w zakresie warunków umów;
 • sporządzanie i negocjowanie umów handlowych;
 • przygotowywanie warunków handlowych;
 • udzielanie ogólnych porad z zakresu prawa gospodarczego.

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 12.05.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje