Business Intelligence i magazynowanie danych

/ Usługi księgowe w Polsce

„Business Intelligence” (BI) to wgląd w działalność biznesową – umożliwia przedsiębiorstwom gromadzenie i analizowanie danych w celu zapewnienia historycznego, bieżącego i predykcyjnego obrazu działalności biznesowej przy użyciu określonych praktyk i narzędzi. BI jest w stanie umożliwić poszczególnym obszarom funkcjonalnym, takim jak finanse, łańcuch dostaw, zasoby ludzkie, sprzedaż i marketing oraz obsługa klienta, spójną współpracę, która pomoże przedsiębiorstwu odpowiedzieć na kluczowe pytania, uzyskać wgląd w sytuację i umożliwić podejmowanie decyzji w oparciu o wiedzę. Podstawę platformy BI często stanowi „Magazyn danych” (DW) zebrany z różnych systemów źródłowych organizacji i specjalnie ustrukturyzowany na potrzeby zapytań i analiz.


Przejrzystość informacji

Większość dzisiejszych przedsiębiorstw jest w stanie określić znaczenie lepszego zarządzania informacją. W związku z tym nasuwa się kluczowe pytanie – jak to zrobić? Jednym z czynników jest przejrzystość. Niestety, wiele firm nie dysponuje rozwiązaniami umożliwiającymi efektywne zarządzanie informacjami. Ich systemy korporacyjne radzą sobie przyzwoicie z codziennymi operacjami. Ale jeśli chodzi o analizę i wgląd w dane, arkusze kalkulacyjne i ręczne przetwarzanie informacji to nadal normalna rzecz. W rzeczywistości, średnie i duże przedsiębiorstwa mogą wydawać setki milionów euro rocznie na ręczne liczenie liczb i analizy ad-hoc. Co gorsza, uzyskane w ten sposób liczby mają tendencję do bycia nieprzewidywalnymi i niejasnymi, co często sprawia, że osoby podejmujące decyzje zachodzą w głowę, które dane są poprawne.

Widoczność jedynej formy prawdy może być zamglona. BI i DW mogą dostarczyć systemy, narzędzia, procesy i zarządzanie, które pomogą przedsiębiorstwom w bardziej efektywnym zarządzaniu informacjami – przekształcaniu danych z różnych źródeł w wysokiej jakości informacje, które są wiarygodne, użyteczne i korzystne.


Jak możemy pomóc?

Nasi eksperci „BI” i „DW” pomagają naszym klientom:

  • Omijanie klasycznych pułapek inicjatyw BI/DW – brak ładu informacyjnego, brak silnych i jasnych reguł biznesowych i metryk oraz brak sponsora wykonawczego.
  • Docenianie kluczowych korzyści płynących z inicjatywy BI/DWH – terminowa, precyzyjna i wiarygodna informacja, ulepszone i świadome podejmowanie decyzji, a także redukcja ryzyka i kosztów zarządzania informacją.

Nasze kluczowe usługi obejmują:

  • Plan BI/DW – zdefiniowanie planu BI/DW klienta, w tym projektu architektury, wyboru narzędzi, organizacji i zarządzania danymi, wraz z uzasadnieniem biznesowym i mapą drogową.
  • Wyceny rozwoju BI/DW – getsix® ocenia obecny rozwój BI/DW naszych klientów i definiuje ich cele na przyszłość.
  • Projektowanie strategicznych wskaźników wydajności – pomagamy naszym klientom zidentyfikować metryki i pomiary, które mogą zwiększyć wartość biznesową.
  • Wdrożenia BI/DW – możemy pomóc naszym klientom udoskonalić i wdrożyć planowanie informacyjne, które wspiera „magazynowanie danych”, raportowanie i analizy.
  • Innowacyjna analityka – możemy pomóc naszym klientom, idąc o krok dalej, w ocenie ich danych. Na przykład – eksploracja danych i modelowanie predykcyjne, wraz z analizą cenową i analizą wydatków.
  • Raportowanie zgodności – możemy wspierać raportowanie zgodności w wielu rodzajach formatów.

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 06.11.2023

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje