Nasze podejście do technologii

/ Nasze zasady korporacyjne

getsix_framework_technology

Technologia jest kluczowym czynnikiem strategii przedsiębiorstwa i może wywierać ogromny wpływ na jego rozwój, jeśli wprowadza się ją w mądry sposób. Oznacza to, że technologia powinna być bardzo użyteczna, cechować się krótszym czasem implementacji, łatwością konfiguracji, mobilnością i bezproblemowym dostępem za pośrednictwem Internetu.

Dzięki naszej dużej praktyce w zakresie usług IT wpływamy na transformacje przedsiębiorstw naszych klientów poprzez połączenie ekspertyzy rozwiązań BPO i w chmurze z wysokiej klasy możliwościami rozwoju technologii. Dostarczamy pełne spektrum usług IT, w tym rozwój i utrzymanie aplikacji, usługi zarządzane technologiami informatycznymi, usługi aplikacji dla przedsiębiorstw oraz doradztwo biznesowe i domenowe.

Usługi te pomagają klientom w inteligentny sposób wykorzystać najnowsze trendy stacjonarne i mobilne poprzez wykorzystanie mocy platform i technologii zbudowanych w oparciu o wiedzę z istniejących procesów.

Platformy biznesowe są przyszłością outsourcingu procesów biznesowych i stanowią prawdziwe połączenie korzyści dostarczanych przez standardowe procesy biznesowe, przetwarzanie danych w chmurze oraz SaaS w pojedynczo zarządzanym modelu dostarczania usług.

Zmiany w branży outsourcingu pozwalają naszym Klientom zadać pytanie: „Czy możemy uniknąć historycznie dużych inwestycji i archiwizować znaczne postępy poprzez połączenie BPO i technologii?”

Przyjęcie rozwiązań, które spajają BPO z rozwiązaniami opartymi na chmurze, może potencjalnie stanowić taki bodziec.

Przez lata stworzyliśmy szereg technologii i platform, a wiele z nich jest na tyle elastycznych, że można je dołączyć do istniejących technologii naszych klientów. To, co czyni je wyjątkowymi, to fakt, że wszystkie one mają wbudowaną inteligencję. Uzyskujemy to dzięki mocnej analizie wiedzy pozyskanej z najlepszych w swojej klasie procesów i zastosowanej ponownie do technologii.

Oferty technologii i platform zawierają rozwiązania: całościowe, branżowe, procesów horyzontalnych, rozszerzeń starszych aplikacji, przejściowe oraz widoczności. Technologie te znajdują się na naszej chmurze i są dostępne dla naszych klientów z dowolnego miejsca na świecie.

Nasza platforma getsix® Business Platform to połączenie innowacji związanych z przechowywaniem danych w chmurze, SaaS i BPO w zintegrowanej usłudze zarządzanej pojedynczo. Platforma Business Platform pozwoli naszym Klientom szybko przejść do pożądanego stanu przyszłego dla danego procesu biznesowego z całego zbioru procesów. Do niektórych cech Business Platform zaliczamy:

  • Dostarczanie znormalizowanych procesów biznesowych naszym Klientom;
  • getsix®, jako dostawca usług za pośrednictwem Business Platform zarządza procesami biznesowymi związanymi z tą platformą oraz dostarcza kompletne rozwiązanie – w tym ludzi, którzy obsługują te procesy, a także stojące za nimi platformy oprogramowania i infrastrukturę;
  • getsix® Business Platform skupia się na wynikach, takich jak poprawa kapitału obrotowego naszych klientów.

Business Platform zapewnia naszym Klientom atrakcyjne usługi procesów biznesowych uzyskiwane dzięki technologii, które pomagają napędzać innowacyjność poprzez przebudowę procesów, zwiększenie elastyczności biznesu i poprawę wydajności.

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 22.07.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje