Usługi księgowe w Polsce

/ Nasze usługi dla firm

Outsourcing księgowy w Polsce

W dzisiejszych warunkach gospodarczych potrzebują Państwo zaufanego partnera, który zagwarantuje najwyższej jakości usługi księgowe w ramach outsourcingu, które będą dokładne, terminowe oraz opłacalne. Państwa firma potrzebuje wysokiej jakości obsługi księgowej.

Z przyjemnością przejmiemy wszystkie obowiązki związane z prowadzeniem rachunkowości finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce.

Nasze usługi z zakresu outsourcingu księgowości obejmują:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych:
 • Bieżąca ewidencja dokumentów księgowych - księgowość;
 • Analiza dokumentów księgowych;
 • Rozliczenia podatku VAT według polskiego prawa. Prowadzenie rejestru VAT, JPK VAT (JPK_V7M / JPK_V7K), deklaracji VAT UE;
 • Rozliczenia podatkowe podmiotu;
 • Doradztwo księgowe;
 • Reprezentowanie Spółki przed właściwym Urzędem Skarbowym;
 • Dodatkowe czynności związane z prowadzeniem księgowości.
Cykliczne zamykanie miesiąca księgowo w wyznaczonych terminach

Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych i sprawozdań statystycznych dla odpowiednich organów zgodnie z ustawowymi wymogami prawa polskiego i międzynarodowego. Sporządzanie deklaracji podatkowych, ZUS, GUS, NBP, Intrastat. Przygotowanie deklaracji CIT, wsparcie podczas kontroli podatkowej. Przygotowanie innych deklaracji np. PCC, DT-1, DN-1, IFTR.

Bieżące doradztwo w ramach naszych uprawnień i obszarze odpowiedzialności informujemy Państwa o wybranych zmianach podatkowych i prawnych, które mogą przynosić skutki dla Państwa przedsiębiorstwa. Jeśli potrzebna jest dalsza analiza nasz dział doradztwa podatkowego jest do Państwa usług.

Na życzenie, jako opcja wykonujemy usługę przygotowania przelewów w porozumieniu z Państwa bankiem.

Skontaktuj się z nami »

Usługi księgowe i finansowe w Polsce


Polski system finasowo-księgowy a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości (MSR/MSSF)

Należy pamiętać że Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) lub też Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) nie zostały całkowicie przyjęte przez polskiego prawodawcę. W Polsce bezwzględnie obowiązujące są przepisy Ustawy o Rachunkowości. W razie braku uregulowań w ustawie przedsiębiorstwo powinno kierować się krajowymi standardami rachunkowości, a dopiero w następnej kolejności Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Ze względu na rozliczenia pomiędzy spółkami powiązanymi może istnieć potrzeba konsolidacji polskich sprawozdań finansowych z międzynarodowymi, niemieckimi lub amerykańskimi (GAAP) standardami księgowymi.

Posiadamy praktyczną wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie:

 • tworzenia rocznych sprawozdań finansowych, dla spółek powiązanych;
 • sporządzania pakietów konsolidacyjnych HGB II i HGB;
 • przekształcania sprawozdań rocznych zgodnie z MSR/MSSF;
 • przeprowadzania analiz finansowych typu due diligence.

getsix® oferuje system raportowania i analizy danych dostosowany do Państwa potrzeb.

Skontaktuj się z nami »

Od 1 stycznia 2015 roku wszystkie spółki notowane na giełdach państw członkowskich UE, a więc też na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie muszą sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF. Polska Ustawa o Rachunkowości wymóg ten nałożyła także na wszystkie  banki.

Dzięki ciągłej gotowości do zmian w dziedzinie księgowości getsix® dostarcza usługi odpowiadające na zmieniające się potrzeby naszych klientów.

Skontaktuj się z nami »


getsix® uwolni Państwa od stresu związanego z codzienną sprawozdawczością finansową, dzięki naszej kompleksowej usłudze outsourcingu księgowości transakcyjnej

 • Obsługujemy wszystkie Państwa transakcje dotyczące zobowiązań z tytułu dostaw i usług, od przetwarzania rachunków, poprzez rozliczanie zamówień, aż po dokonywanie płatności;
 • Zarządzamy Państwa należnościami i zapewniamy terminowe i dokładne przetwarzanie płatności, szybką identyfikację sald przeterminowanych i reagowanie na rozbieżności;
 • Dbamy o to, aby wszystkie inne transakcje finansowe, takie jak płace, depozyty bankowe, etc. były rozliczane dokładnie i terminowo;
 • Ponadto mają Państwo zaufanego partnera, który może zapewnić, że wszystkie transakcje są zgodne z zasadami, procedurami i standardami rachunkowości, zapewniając tym samym rozwiązania business intelligence, które zwrócą się, zwiększając zyski.

Skontaktuj się z nami »


Wystarczy wybrać poziom usług i specjalistów, którzy odpowiadają Państwa potrzebom

getsix® może zapewnić Państwa firmie pomoc doświadczonych specjalistów z dziedziny finansów posiadających wiedzę niezbędną w Państwa branży, w tym księgowych, dyplomowanych biegłych rewidentów (CPA), kontrolerów, specjalistów podatkowych, a nawet dyrektorów finansowych (CFO). Niezależnie od wielkości Państwa firmy, możemy stworzyć zindywidualizowany zestaw usług specjalnie dla Państwa, a wszystko to po niższych kosztach niż w przypadku pełnoetatowych pracowników księgowości.

Skontaktuj się z nami »

Nasz ekspert ds. finansów i księgowości

Bich

Bich
Główna Księgowa
Dep.: Outsourcing Księgowości - Gr. B
EnglishPolski

Outsourcing księgowości getsix® - najlepsze praktyki w zakresie księgowości to optymalizacja i usprawnienie działalności Państwa firmy

Nasze standardy i praktyki gwarantują terminowe i dokładne przygotowanie pakietu miesięcznych sprawozdań finansowych przy jednoczesnym przestrzeganiu wymogów regulacyjnych.

 • Regularny przegląd informacji księgowych pod kątem ich zgodności w oparciu o potrzeby Państwa firmy, w tym: zeznania podatkowe, potrącenia od wynagrodzeń i depozyty oraz krajowe wymogi w zakresie tworzenia spółki, zgłoszenia i opłaty;
 • Wszystkie zasady i procedury dla Państwa firmy są udokumentowane w szczegółowym podręczniku procedur klienta, a wszyscy nasi pracownicy stosują te same zasady i procesy księgowe;
 • Raporty są dostępne w czasie rzeczywistym i odpowiadają wszystkim Państwa potrzebom;
 • Przydzielimy Państwu księgowego i kontrolera do nadzorowania konta;
 • Dyplomowani biegli rewidenci zamykają księgi rachunkowe, a każdego miesiąca wystawiane są sprawozdania finansowe.

Podsumowując, usługa outsourcingu księgowości getsix® zapewnia sprawdzony i efektywny kosztowo sposób na to, aby mogli Państwo skoncentrować swoje zasoby i czas na tym, co robicie Państwo najlepiej - na rozwoju firmy. Kiedy weźmie się pod uwagę wynagrodzenie, podatki od wynagrodzeń, ubezpieczenie zdrowotne, płatny czas wolny i inne korzyści dla księgowego lub działu księgowości w firmie, można zrozumieć, dlaczego outsourcing księgowości i sprawozdawczości finansowej stał się tak korzystny finansowo dla małych i średnich przedsiębiorstw.

 • Raporty są dostępne w czasie rzeczywistym i odpowiadają wszystkim Państwa potrzebom;
 • Korzystamy z takich szeroko stosowanych i popularnych aplikacji jak Microsoft Dynamics NAV;
 • Z naszym najnowocześniejszym i zabezpieczonym Centrum danych Państwa kluczowe dane są zawsze bezpieczne;
 • To koniec bolączki jaką jest zarządzanie finansami, przy jednoczesnym zachowaniu kontroli;
 • Wszystko to mogą Państwo zyskać za zaskakująco przystępną, stałą opłatę miesięczną.

Skontaktuj się z nami »


Rozwiązanie finansowe i usługi księgowe getsix®

Rozwiązanie getsix® w zakresie księgowości i finansów zapewnia kompleksowy pakiet dla organizacji w zakresie monitorowania, zarządzania, wdrażania i maksymalizacji zwrotu z inwestycji w odniesieniu do zasobów finansowych. Daje ono naszym klientom sposób na zwiększenie przejrzystości wskaźników finansowych oraz efektywności zarządzania finansami i rachunkowością w całej organizacji.

Rozwiązanie finansowe getsix® wzmacnia pozycję naszych klientów poprzez dostarczanie kluczowych informacji we właściwym czasie i umożliwienie krytycznego wglądu w funkcjonowanie organizacji poprzez różne tablice informacyjne.

Separator

/ Nasze publikacje

Nowoczesna księgowość na systemie Microsoft Dynamics 365 Business Central

Klienci mają różne możliwości współpracy z Grupą getsix® w zakresie obsługi księgowej, zależnie od swoich potrzeb i wymagań prawnych. Jeżeli firma nie posiada własnego systemu finansowo-księgowego lub czuje potrzebę jego zmiany, jako jedno z dostępnych w getsix® rozwiązań, proponujemy wdrożenie modułu księgowego klasy ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central (dawniej Microsoft Dynamics NAV).


Nasze publikacje dotyczące specjalistycznych rozwiązań księgowych

Proszę kliknąć tutaj, aby zobaczyć wszystkie nasze publikacje »


Nasze biura rachunkowe świadczące usługi księgowe na terenie Polski:


Bezpłatny e-book o przepisach podatkowych i prawnych

Każdego roku getsix® opracowuje dla Państwa broszurę, która jest kompilacją aktualnych zagadnień podatkowych i prawnych. Poruszamy w niej najważniejsze zmiany i tematy, które kształtują Państwa bezpośrednie otoczenie biznesowe i mają realny wpływ na rozpoczęcie i prowadzenie działalności w Polsce. Korzystanie ze strategicznych z punktu widzenia przedsiębiorstwa informacji, systematyzuje i ułatwia przystępny format e-booka.

Broszurę “Inwestowanie w Polsce” kierujemy do:

 • Tych z Państwa, którzy prowadzą biznes w Polsce,
 • Potencjalnych inwestorów, którzy rozważają rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce.

E-book “Inwestowanie w Polsce 2024” umożliwi podejmowanie najlepszych decyzji dla biznesu, a także pomoże Państwu rozwijać się, rosnąć i odnosić sukcesy!

Pobierz e-book »
Czytaj więcej »

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja : 26.11.2021

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje