Zarządzanie tymczasowe

/ Usługi konsultingowe w Polsce

Zarządzanie tymczasowe rozumiemy jako zespół działań o określonym czasie, celach, rezultatach i zakresie, realizowanych przez naszych partnerów i poszczególnych pracowników (interim managerów) w ramach organizacji klienta, ukierunkowanych na osiągnięcie konkretnych, uzgodnionych rezultatów biznesowych. Uważamy, że najważniejszym aspektem pracy interim managera jest zwiększenie wartości organizacji w danym obszarze i osiągnięcie wcześniej zdefiniowanych celów.


Specyfikacje

Usługi zarządzania tymczasowego oraz usługi powiernicze dla naszych klientów w Polsce oferujemy tylko w tych przypadkach, gdy dla danej firmy świadczymy również usługi finansowo-księgowe oraz kadrowo-płacowe w pakiecie lub gdy klient uzgodnił z nami, że zleci nam te usługi na zewnątrz.

Nasze usługi z zakresu zarządzania tymczasowego mają największe zastosowanie w przypadku firm:

 1. zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w Polsce;
 2. które wymagają reorganizacji przed fuzją/przejęciem;
 3. z chwilowym brakiem odpowiedniego kandydata na stanowisko kierownicze lub podczas jego nieobecności;
 4. które zamierzają poddać się procesowi restrukturyzacji.

Oferujemy zarządzanie tymczasowe w następujących obszarach:

 1. Członek Rady Nadzorczej;
 2. Zarząd Główny (CEO, CFO, Dyrektor Generalny i Członek Zarządu);
 3. Finanse i księgowość (CFO, Dyrektor Finansowy/Menadżer);
 4. Kadry i administracja (dyrektor/kierownik ds. kadr i dyrektor/kierownik ds. administracji).

Korzyści z zarządzania tymczasowego dla klienta:

 • wzmocnienie lub uzupełnienie struktury zarządzania w całej organizacji lub w wybranych obszarach;
 • usprawnienie poszczególnych procesów biznesowych;
 • skuteczny sposób na rozwiązanie konkretnego problemu w organizacji;
 • Możliwość pracy z doświadczonymi menedżerami z Polski i zagranicy;
 • dostęp do imponującej wiedzy i doświadczenia interim managera;
 • oszczędność czasu i pieniędzy potrzebnych na zatrudnienie i przeszkolenie nowych pracowników;
 • brak kosztów zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • możliwość ustalenia wynagrodzenia w zależności od pomyślnej realizacji projektu (część wynagrodzenia uzależniona od wyników).

Wartość dla naszych klientów

Posiadając lokalne doświadczenie i dogłębne, kompleksowe zrozumienie polskiego rynku, jesteśmy w stanie wykonać wyżej opisane usługi dostosowane do Państwa wymagań.

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 10.08.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje