Wdrożenie systemu finansowo-księgowego

/ Technologia dla księgowości

Wdrożenie połączonego systemu finansowo-księgowego

Klienci mają różne możliwości współpracy z Grupą getsix w zakresie obsługi księgowej, zależnie od swoich potrzeb i wymagań prawnych.

Jeżeli firma nie posiada własnego systemu finansowo-księgowego lub czuje potrzebą jego zmiany. Proponujemy jako jedno z dostępnych w getsix rozwiązań wdrożenie modułu księgowego klasy ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central (Microsoft Dynamics NAV). Dla wielu firmy jest to bardzo skuteczne rozwiązanie szczególnie dla firm planujących dalszy rozwój w na międzynarodowych rynkach. Umożliwia analizę kosztów i przychodów oraz raportowanie dopasowanie do potrzeb klienta, na przykład przychody z podziałem na osobę która je generuje, lub biuro. Ważnym atutem rozwiązania Microsoft Dynamics 365 Business Central jest też, to, że możliwa jest dalsza rozbudowa systemu w zależności od rozwoju i potrzeb firmy.

Oczywiście, jeśli klient ma preferencje co do systemu, na którym chciałby prowadzić księgi, jesteśmy w stanie dostosować się do tego wyboru.


Korzyści z zastosowania Modułu Księgowego Microsoft Dynamics 365 Business Central w połączeniu z księgowością w getsix.

 • Oszczędność czasu i kosztów poprzez ograniczenie ilości ręcznie przepisywanych do systemu dokumentów.
 • Po rozwiązaniu umowy dane firmowe i dokumenty pozostają w Państwa systemie księgowym, możecie przekazać prowadzenie księgowość innej firmie.
 • Łatwa możliwość konsolidacji z systemem grupy, jeśli pracuje ona na Systemie Microsoft.

Data analysis


Wdrożenie systemu ERP Modułu Księgowego Microsoft Dynamics 365 Business Central (dawniej Microsoft Dynamics NAV)

Wdrożenie systemu ERP - Microsoft Business Central

Wdrożenie systemu ERP to złożony proces, który wymaga dużych nakładów pracy i środków. Dlatego warto zacząć od modułu księgowego, który umożliwia automatyzację podstawowych procesów finansowych i rozliczeniowych. Dodatkowo moduł księgowy jest łatwiejszy do wdrożenia w porównaniu z innymi modułami, a jego wdrożenie umożliwia spełnienie wymagań prawnych oraz zapewnia łatwy dostęp do informacji finansowych, co pozwala na szybsze i trafniejsze podejmowanie decyzji biznesowych.

Co umożliwia wdrożenie modułu księgowego w Microsoft Business Central


Moduł księgowy w Microsoft Business Central umożliwia prowadzenie pełnej ewidencji rachunkowej, w tym księgi przychodów i rozchodów, rejestru VAT, rozliczeń z dostawcami i odbiorcami oraz generowanie raportów finansowych. Dzięki temu, małe i średnie firmy usługowe zyskują pełną kontrolę nad swoimi finansami, a procesy księgowe stają się bardziej przejrzyste i efektywne.

Po wdrożeniu modułu księgowego firma ma możliwość rozbudowy systemu o kolejne moduły, w zależności od swoich potrzeb i możliwości finansowych. Microsoft Business Central oferuje wiele modułów tematycznych, takich jak zarządzanie sprzedażą, magazynem, produkcją, projektami czy serwisem, które pozwalają na kompleksowe zarządzanie działalnością przedsiębiorstwa.

Wdrożenie Microsoft Business Central w sposób etapowy - zaczynając od modułu księgowego, to korzystne rozwiązanie dla małych i średnich firm, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z oprogramowaniem ERP. Pozwala to na stopniowe dostosowywanie systemu do potrzeb firmy i uniknięcie zbędnych kosztów, wynikających z wdrożenia kompleksowego systemu w jednym kroku.

Separator

/ Nasze publikacje

Nowoczesna księgowość na systemie Microsoft Dynamics 365 Business Central

Klienci mają różne możliwości współpracy z Grupą getsix® w zakresie obsługi księgowej, zależnie od swoich potrzeb i wymagań prawnych. Jeżeli firma nie posiada własnego systemu finansowo-księgowego lub czuje potrzebę jego zmiany, jako jedno z dostępnych w getsix® rozwiązań, proponujemy wdrożenie modułu księgowego klasy ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central (dawniej Microsoft Dynamics NAV).


Podstawowe funkcje modułu księgowego w Microsoft Business Central

Oto lista podstawowych funkcji i możliwości modułu księgowego w Microsoft Business Central:

 1. Księgowanie operacji finansowych - moduł księgowy umożliwia prowadzenie pełnej ewidencji operacji finansowych, w tym wpłat, wypłat, faktur i innych dokumentów księgowych.
 2. Zarządzanie rachunkami bankowymi - moduł umożliwia zarządzanie rachunkami bankowymi, w tym środkami pieniężnymi na rachunkach, wpłatami i wypłatami oraz saldami.
 3. Fakturowanie - moduł księgowy umożliwia tworzenie faktur oraz generowanie ich druków.
 4. Rozliczenia VAT - moduł księgowy oferuje możliwość rozliczania podatku VAT oraz prowadzenie ewidencji VAT.
 5. Zarządzanie kontrahentami - moduł umożliwia prowadzenie bazy kontrahentów, w tym ich adresów, danych kontaktowych oraz historii transakcji.
 6. Rozliczenia z kontrahentami - moduł księgowy umożliwia prowadzenie ewidencji rozliczeń z kontrahentami, w tym płatności i zobowiązań.
 7. Generowanie raportów finansowych - moduł księgowy umożliwia generowanie raportów finansowych, takich jak bilans, rachunek zysków i strat czy przepływy pieniężne.
 8. Automatyzacja procesów księgowych - moduł księgowy w Microsoft Business Central oferuje wiele narzędzi automatyzujących procesy księgowe, takie jak automatyczne księgowanie dokumentów czy rozliczanie transakcji.
 9. Integracja z innymi modułami - moduł księgowy jest w pełni zintegrowany z innymi modułami w Microsoft Business Central, co umożliwia pełną kontrolę nad finansami firmy w jednym systemie.

Nasz ekspert ds. rozwiązań IT

Alicja

Sebastian Możejko
Główny Kierownik ds. rozwiązań IT
Dział ds. rozwiązań IT
PolskiEnglish

Korzyści z wdrożenia systemu ERP zaczynając od modułu księgowego

Wdrożenie systemu ERP, zaczynając od modułu księgowego, przynosi szereg korzyści dla organizacji:

 1. Skonsolidowana i uporządkowana księgowość:
  System ERP umożliwia centralne zarządzanie aspektami finansowymi, zapewniając pełną kontrolę nad rachunkowością ogólną, księgowaniem, rozliczeniami podatkowymi, zarządzaniem płatnościami i kontrolą kosztów.
 2. Automatyzacja procesów księgowych:
  Dzięki systemowi ERP, organizacja może automatyzować generowanie faktur, rozliczanie płatności, tworzenie raportów finansowych i inne procesy księgowe. To prowadzi do oszczędności czasu i zmniejszenia błędów.
 3. Łatwość w raportowaniu i analizach finansowych:
  System ERP umożliwia generowanie różnorodnych raportów finansowych w czasie rzeczywistym, co ułatwia monitorowanie kondycji finansowej firmy i podejmowanie informowanych decyzji biznesowych.
 4. Zintegrowane zarządzanie danymi:
  System ERP integruje dane finansowe z innymi modułami, takimi jak zarządzanie magazynem, sprzedażą, zakupami itp. Dzięki temu możliwe jest lepsze zarządzanie zasobami i pełna integracja procesów biznesowych.
 5. Wzrost efektywności operacyjnej:
  Dzięki optymalizacji procesów księgowych, system ERP przyczynia się do zwiększenia efektywności operacyjnej organizacji, oszczędności czasu i zasobów oraz minimalizacji ryzyka błędów.
 6. Poprawa kontroli i zgodności:
  System ERP umożliwia ścisłe monitorowanie transakcji finansowych, audyt działań oraz zapewnienie zgodności z przepisami i regulacjami, co jest istotne dla organizacji.

Wprowadzenie systemu ERP z modułem księgowym przynosi te korzyści, wpływając pozytywnie na efektywność, precyzję i kontrolę finansową organizacji.


Polska wersja modułu księgowego dla Microsoft Business Central

Dodatkowo polska wersja modułu księgowego zwana (Polish Localization) jest doposażona w kompleksowe rozwiązania, specyficzne dla polskich wymagań prawnych i księgowych, które rozszerzają standardową funkcjonalność systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central o dodatkowe możliwości i narzędzia. Dostosowuje ona system do wymagań polskich przepisów księgowych i prawnych.

Polska wersja modułu księgowego oferuje wiele rozszerzeń funkcjonalnych, które umożliwiają m.in.:

 • Prowadzenie sprzedaży towarów i usług oraz wystawienie wymaganych faktur,
 • Kalkulację płatności VAT i przygotowanie deklaracji VAT,
 • Raportowanie przepływu towarów i usług zgodnie z wymaganiami Intrastat,
 • Przygotowanie plików JPK,
 • Weryfikację kontrahentów w wykazie podatników VAT,
 • Zachowanie zgodności z polską klasyfikacją towarów i usług (PKWiU),
 • Zastosowanie mechanizmu obowiązkowej płatności.
 • Obsługa komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur w Business Central (Faktury elektroniczne) – w trakcie wdrożenia

Dzięki polskiej wersji modułu księgowego (Polish Localization), polskie firmy korzystające z Dynamics 365 Business Central mają możliwość spełnienia wymagań polskiego prawa i księgowości, zachowując jednocześnie pełną funkcjonalność systemu. Aplikacja ta umożliwia zintegrowanie różnych modułów systemu i pozwala na pełną kontrolę nad procesami biznesowymi, od sprzedaży i finansów po magazyn i produkcję.


Co to jest Microsoft Business Central (dawniej Microsoft Dynamics NAV)

Microsoft Business Central to kompleksowe oprogramowanie ERP (Enterprise Resource Planning), które umożliwia zarządzanie kluczowymi obszarami działalności przedsiębiorstwa, takimi jak finanse, magazyn, produkcja, sprzedaż czy serwis. Jest to rozwiązanie oparte na chmurze, które umożliwia dostęp do danych i funkcjonalności z dowolnego miejsca i urządzenia.

Dzięki zintegrowanym modułom i automatyzacji procesów Microsoft Business Central umożliwia zwiększenie efektywności działalności przedsiębiorstwa, zmniejszenie kosztów operacyjnych oraz poprawę jakości i szybkości podejmowania decyzji. Dzięki możliwości integracji z innymi narzędziami i aplikacjami Microsoft Business Central umożliwia dopasowanie rozwiązania do specyficznych potrzeb biznesowych.

Microsoft Business Central jest przeznaczony dla firm różnej wielkości i branż, a jego prostota obsługi i elastyczność sprawiają, że może być wykorzystywany zarówno przez małe firmy, jak i duże przedsiębiorstwa złożonej struktury organizacyjnej.

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja : 12.06.2023

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje