Firma w Niemczech – kompleksowa obsługa prawna i księgowa

/ Firma w Niemczech – kompleksowa obsługa prawna i księgowa

Kompleksowa obsługa podatkowa, księgowa i prawna w Niemczech (Polish Customer desks in Germany)

Nasz zespół ekspertów specjalizuje się w pomocy polskim firmom inwestującym na rynku niemieckim. Unikalność tej usługi polega na tym, że możecie Państwo komunikować się w języku polskim ze specjalistą, który na co dzień zajmuje się problemami niemieckiego prawa podatkowego i gospodarczego. Trzyma on rękę na pulsie obecnych zmian prawnych w Niemczech i jest w stanie doradzić najlepsze rozwiązania dostosowane do Państwa potrzeb.


Na terenie Niemiec świadczymy usługi z zakresu:

Wsparcie podczas fazy zakładania firmy w Niemczech:

 1. Wybór formy prawnej.
 2. Przygotowanie dwujęzycznej umowy spółki.
 3. Wsparcie w procedurach notarialnych.
 4. Rejestracja podatkowa przedsiębiorstwa.

Jeśli rozważają Państwo ekspansję na rynek niemiecki lub planują założenie podmiotu gospodarczego w Niemczech, zachęcamy do zapoznania się z artykułem "Czy warto założyć firmę w Niemczech?".


Obsługa podatkowa, księgowa i prawna w Niemczech po polsku

Usługi standardowe w Niemczech (w zależności od potrzeb klienta):

 • rachunkowość finansowa, księgowość środków trwałych i obsługa obrotu płatniczego;
 • rozliczenia kadrowo-płacowe, w tym wszystkie wymagane raporty do zakładów ubezpieczeń społecznych i urzędu skarbowego;
 • rachunkowość zarządcza (rachunek kosztów, rachunek wyników) zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta;
 • przygotowywanie i obsługa wstępnych deklaracji podatkowych jak VAT i podatek od wynagrodzeń;
 • sporządzanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z niemieckimi i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej;
 • przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych wraz z przeglądem decyzji podatkowych;
 • wsparcie podczas kontroli podatkowych przeprowadzanych przez instytucje zewnętrzne;
 • reprezentacja przed organami finansowymi w postępowaniach zarówno sądowych, jak i pozasądowych.

Skontaktuj się z nami »

Wyciąg z naszego dalszego portfolio usług:

 • przeprowadzenia audytu lub weryfikacji sprawozdań finansowych dla przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych;
 • przygotowania „szytego na miarę” systemu zgodności z przepisami podatkowymi;
 • kompleksowe doradztwo we wszystkich aspektach dotyczących kupna lub sprzedaży przedsiębiorstw i ich części;
 • zapobieganie wykroczeniom, dobrowolne ujawnienie przewinienia i wsparcie w procedurze karnoskarbowej;
 • ogólne prawo gospodarcze, w tym reprezentowanie klientów w sporach wynikających z przepisów prawa spółek oraz wsparcie w zakresie przeprowadzania różnego rodzaju transakcji nabycia przedsiębiorstw;
 • działania prawne w zakresie IT i nowych technologii, w tym umowy na realizację projektu, umowy dotyczące korzystania z chmury obliczeniowej, umowy konserwacji i wsparcia, umowy o depozyt kodu źródłowego, kwestie związane z handlem elektronicznym i innymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych w internecie;
 • kwestie prawne wokół nieruchomości, w tym prawo budowlane (kontrakty budowlane, szkody budowlane) oraz prawo architektoniczne, opracowanie umów najmu w przypadku dużych nieruchomości, kupno i sprzedaż nieruchomości.

Skontaktuj się z nami »


Formy działalności gospodarczej w Niemczech:

Spółki osobowe:

Spółka cywilna - Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)

GbR to forma partnerska przedsiębiorstwa w Niemczech, w ramach której wspólnicy dzielą zarówno obowiązki, jak i zyski oraz straty. Nie ma minimalnego kapitału początkowego, a wspólnicy odpowiadają nieograniczenie za zobowiązania spółki. Jest wybierana przez małe przedsiębiorstwa ze względu na mniejsze formalności i koszty. Wspólnicy powinni ustalić warunki współpracy przed rozpoczęciem działalności.

Spółka jawna - Offene Handelsgesellschaft (OHG)

OHG to popularna forma partnerska przedsiębiorstwa w Niemczech. Wszyscy wspólnicy są zaangażowani w zarządzanie i odpowiadają nieograniczenie za zobowiązania. Nie ma minimalnego kapitału początkowego. Wspólnicy dzielą zarówno obowiązki, jak i zyski i straty. Wymaga sporządzenia umowy partnerskiej. Jest wybierana przez przedsiębiorstwa, które preferują prostotę i elastyczność, choć należy uwzględnić nieograniczoną odpowiedzialność wspólników.

Spółka komandytowa - Kommanditgesellschaft (KG)

KG to forma przedsiębiorstwa w Niemczech, łącząca cechy spółki jawnej i spółki komandytowej. Komplementariusze zarządzają i ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność, a komandytariusze wnoszą kapitał i mają ograniczoną odpowiedzialność. Wymaga minimalnego kapitału i umowy partnerskiej. Popularna dla przedsiębiorstw potrzebujących kapitału i zarządzania. Dzięki podziałowi na komplementariuszy i komandytariuszy można przyciągnąć inwestorów, zachowując jednocześnie kontrolę nad decyzjami. Jednak komplementariusze ponoszą pełną odpowiedzialność, co należy uwzględnić.

Spółka partnerska - Partnerschaftsgesellschaft (PartG)

PartG jest formą działalności w Niemczech przeznaczona dla zawodów prawniczych, lekarskich, doradczych i innych profesji wymagających specjalistycznej wiedzy. W przeciwieństwie do innych form przedsiębiorstw PartG jest pozbawiona osobowości prawnej, co oznacza, że partnerzy są bezpośrednio odpowiedzialni za zobowiązania wynikające z działalności. W PartG wszyscy partnerzy mają równe prawa i obowiązki. Wspólnie podejmują decyzje dotyczące zarządzania firmą oraz dzielą się zyskami i stratami zgodnie z umową partnerską. Partnerzy ponoszą również nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

Spółki kapitałowe:

Spółka akcyjna - Aktiengesellschaft (AG)

AG to forma przedsiębiorstwa w Niemczech, gdzie kapitał jest podzielony na akcje. Akcjonariusze mają ograniczoną odpowiedzialność. Aktiengesellschaft ma złożoną strukturę zarządzania z walnym zgromadzeniem, radą nadzorczą i zarządem. Założenie AG wiąże się z określonymi wymogami kapitałowymi i formalnościami. Jest popularna wśród większych firm, które chcą pozyskać kapitał od inwestorów publicznych. Wymaga spełnienia wymogów prawnych i odpowiedniej organizacji zarządzania.

Spółka z o.o. - Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga kapitału zakładowego oraz zawarcia stosownej umowy spółki w formie aktu notarialnego. Spółkę GmbH może założyć samodzielnie jeden udziałowiec (osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo) albo wspólnie kilku udziałowców. Udziałowcy nie odpowiadają za zobowiązania spółki ponad wartość wniesionego kapitału. GmbH posiada zarząd, który zarządza codziennymi sprawami spółki. Decyzje strategiczne podejmowane są przez zgromadzenie udziałowców. GmbH kojarzona jest z dużymi przedsiębiorstwami.

Spółka z o.o. - określana jako mini GmbH - Haftungsbeschränkt (UG)

Mini GmbH, znana także jako UG (haftungsbeschränkt), to uproszczona forma niemieckiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH). W momencie rejestracji Mini GmbH konieczne jest wpłacenie minimalnego kapitału zakładowego (zwykle 1 euro). To popularna opcja dla nowych lub małych przedsiębiorstw, jednak ma pewne ograniczenia, takie jak obowiązek tworzenia kapitału rezerwowego w miarę wzrostu zysków. Wspólnicy spółki odpowiadają za zobowiązania majątkiem spółki.

Spółka komandytowo-akcyjna - Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA)

Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) forma spółki, która łączy cechy spółki komandytowej (KG) i spółki akcyjnej (AG). W KGaA, co najmniej jeden partner aktywny (komplementariusz) odpowiada nieograniczonym majątkiem za zobowiązania spółki, podczas gdy inni partnerzy (komandytariusze) mają ograniczoną odpowiedzialność, jak w spółce komandytowej. Akcje wydane przez KGaA są publicznie notowane, co umożliwia pozyskiwanie kapitału od inwestorów. To unikalne połączenie struktur zapewnia elastyczność operacyjną i dostęp do rynku kapitałowego.


Co nas wyróżnia:

 1. Z powodzeniem działamy na rynku niemieckim od 1975 roku.
 2. Jedna osoba kontaktowa zajmie się Twoją sprawą korzystając ze wsparcia zespołu prawników, doradców podatkowych, biegłych rewidentów i księgowych w Niemczech.
 3. Naszą mocną stroną jest ścisła interakcja pomiędzy takimi obszarami, jak doradztwo podatkowe, prawne i gospodarcze. Dzięki współpracy między poszczególnymi działami potrafimy rozwiązywać stawiane problemy całościowo - co z kolei pozwala nam na proponowanie klientom optymalnych rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb.
 4. Specjalizujemy się w: doradztwie podatkowym, prawnym, audytach, prawie upadłościowym i naprawczym.
 5. Łączymy to, co sprawdzone, z tym, co niesie przyszłość. Przejawia się to zarówno w naszym podejściu do świadczenia usług, jak i w wykorzystaniu technologii cyfrowych w naszej działalności.
 6. Należymy do sieci HLB, międzynarodowego stowarzyszenia skupiającego firmy audytorskie i doradcze. HLB jest jedną z 3 największych sieci tego typu, działających na terenie Niemiec.

Skontaktuj się z nami »

Materiały informacyjne o naszych usługach księgowych, podatkowych i prawnych dla firm:


Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja : 12.09.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje