Nasz profil działalności

getsix profile

Celem getsix® jest stać się silnym partnerem wspierającym firmy i przedsiębiorstwa działające w Polsce oraz zarządzać ich codziennymi procesami biznesowymi. getsix® oferuje pierwszorzędne usługi uzupełniające skierowane na klienta w następujących obszarach:


Usługi biznesowe i usługi konsultingowe

Usługi biznesowe

Jeżeli Państwa firma ma swoją lokalizację w Polsce, getsix® z wielką przyjemnością podejmie się wszelkich koniecznych działań na rzecz Państwa firmy, poczynając od założenia firmy, w tym adresu siedziby, aż do kompletnych usług wirtualnego biura. Pozwoli to Państwu nie tylko oszczędzić na kosztach wynajmu i kosztach operacyjnych, ale również kosztach personelu. Proszę skupić się na podstawowej działalności firmy, a getsix® zajmie się sprawną obsługą procesów administracyjnych związanych z przepływem pracy.

Usługi konsultingowe

Niezależne, mikroekonomiczne doradztwo dostarczane przez sprawdzonego specjalistę, jakim jest getsix®, to gwarant osiągnięcia maksymalnej wydajności w Państwa firmie. Kontrola sprawowana przez getsix® przynosi ze sobą oszczędności i wczesne wykrywanie negatywnych zjawisk, a także efektywne zarządzaniem ryzykiem, co jest ważne dla firm. Łatwe do zrozumienia raporty ułatwią Państwu planowanie w firmie i jej prowadzenie. Usługi i rozwiązania w zakresie doradztwa.


Usługi księgowe i usługi kadrowe

Usługi księgowe

getsix® zobowiązuje się prowadzić dla Państwa pełną księgowość, dzięki czemu mogą Państwo z powodzeniem kształtować przyszłość swojego przedsiębiorstwa. Departament Księgowości getsix® zajmuje się wszystkimi istotnymi zadaniami w zakresie księgowości, obejmującymi m.in. prowadzenie ewidencji VAT w Polsce, jak również zwrot podatku VAT i reprezentację przed polskimi organami podatkowymi. Przygotowanie polskiego rocznego sprawozdania finansowego oraz pakietów konsolidacyjnych w zgodzie z niemieckim kodeksem handlowym stanowi również część kompleksowego przetwarzania produktów udostępnianych przez getsix®. Kompleksowe rozwiązania w zakresie sprawozdawczości umożliwiają maksymalną kontrolę i przejrzystość.

Usługi kadrowe

Obliczanie i rozliczenie płac i wynagrodzeń to samodzielne obszary działalności w organizacji getsix®. Poparte są one z kolei solidnym doświadczeniem i stałymi szkoleniami, które są wspomagane przez najnowsze programy administracyjne, co pozwala na optymalne kosztowo wykorzystanie tych atutów. getsix® oferuje każdemu z naszych klientów indywidualne podejście do księgowości płacowej obejmujące następujące funkcje: prowadzenie akt personalnych, obliczanie płac i wynagrodzeń, rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy dla kierownictwa i pracowników, przygotowanie regulaminów pracy i wynagrodzenia wraz z instytucjami ubezpieczenia społecznego oraz przeprowadzanie okresowych kontroli podatkowych.


Sprzedaż IT i usługi IT

Sprzedaż IT

getsix® oferuje Państwu idealne uzupełnienie dla outsourcingu w Państwa firmie. Należy przez to rozumieć, że Państwa firma otrzymuje oprócz wsparcia technicznego i utrzymania, także odpowiednie rozwiązania w zakresie sprzętu komputerowego zaspokajające wszystkie Państwa potrzeby. W ten sposób mogą Państwo zapewnić sobie realizację wszystkich wymogów z jednego miejsca – tanio, sprawnie i bez uszczerbku na jakości. Po wykonaniu szczegółowej analizy Państwa potrzeb, wyspecjalizowany personel getsix® dostarczy Państwu optymalne środowisko IT, poczynając od dobrania sprzętu komputerowego, a kończąc na dopasowaniu najlepszych rozwiązań oprogramowania dla biznesu. Zapewniamy, że dzięki naszym specjalistom IT jesteśmy gotowi wykonać najbardziej złożone zadania w konkurencyjnej cenie.

Usługi IT

getsix® oferuje Państwa firmie doradztwo i pomoc specjalistycznego personelu w dziedzinie bezpieczeństwa IT. Usługa ta obejmuje poza standardowym wsparciem nadzór i zarządzanie aktualizacjami Państwa systemów komputerowych. Nasi specjaliści zainstalują i skonfigurują dla Państwa wszelkie niezbędne oprogramowanie sprzętowe, systemowe i użytkowe. getsix® przekazuje wszystkie firmowe dane na żywo przez Państwa osobisty portal kliencki.


Doradztwo podatkowe i doradztwo prawne

Doradztwo podatkowe

Właściwa, wydajna obsługa podatkowa i doradztwo jak również optymalizacja Państwa obciążeń podatkowych pozostają fundamentem naszych usług. getsix® zatrudnia odpowiednich specjalistów po to, aby zminimalizować Państwa ryzyko podatkowe. W realizacji tego celu getsix® koncentruje się na opiniach, interpretacjach i wyjaśnieniach podatkowych, doradztwie w zakresie działań optymalizujących Państwa obciążenie podatkowe i na planowaniu tych działań, a także na realizacji opracowanych strategii. Ponadto getsix® oferuje scentralizowane usługi doradcze w odniesieniu do polityki podatkowej i księgowej, należytego wykonywania umów, zwrotu zaliczek na podatek obrotowy, a nawet reprezentacji Państwa firmy przed polską Izba Skarbową.

Doradztwo prawne

Aby Państwa firma działała sprawnie już od samego początku, kluczowe jest wnikliwe doradztwo prawne. getsix® jako firma konsultingowa utworzyła w oparciu o zebraną wiedzę specjalistyczną dział prawny, który jest dokładnie przygotowany, aby sprostać oczekiwaniom firm zagranicznych działających w Polsce. Wraz z rozpoczęciem Państwa działalności gospodarczej przy wsparciu naszego oddziału otrzymują Państwo z naszej strony kompetentne uzupełnienie prawne. W ramach prowadzonej przez Państwa działalności getsix® pozostaje do Państwa dyspozycji, jeśli chodzi o należyte wykonywanie umów. Poza tym gwarantujemy przeprowadzanie Państwa interesów ekonomicznych zgodnie z zapotrzebowaniem, w sposób nieprzerwany.


getsix® - nasze usługi

getsix® koncentruje się głównie na zajmowaniu się wymaganiami firm z zagranicznym kapitałem i ich właścicieli lub dyrektorów zarządzających.

Ponad 100 wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników z doskonałą znajomością języków obcych, takich jak angielski, niemiecki i francuski pracuje w wygodnie umiejscowionych i łatwo dostępnych biurach we Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie i Szczecinie. Zaangażowani pracownicy getsix® są do dyspozycji naszych klientów, gotowi służyć pomocą. Jesteśmy również w stanie odwiedzić naszych potencjalnych klientów w celu szczegółowego omówienia ich oczekiwań. Tym samym na podstawie zebranych informacji, przygotowujemy odpowiednio dostosowaną ofertę.

Skorzystajcie Państwo z naszego doświadczenia, aby zmaksymalizować sukces swojej firmy!

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 09.08.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje