Nasz model biznesowy i wizje

/ Nasz profil działalności

Model biznesowy

Uważamy, że outsourcing procesów biznesowych (model biznesowy) zostanie radykalnie zmieniony w ciągu najbliższych pięciu do dziesięciu lat. Zamiast jej historycznej roli jako narzędzia do cięcia kosztów, będzie on coraz częściej postrzegany jako środek dostarczania wysokiej jakości usług i możliwości.

W centrum tej transformacji jest technologia.

Nasze oferty, takie jak coraz bardziej wyrafinowane systemy przetwarzania w chmurze, analitycy biznesowi, platformy współpracy i rozwiązania automatyzacji procesów pomogą dostarczyć znacznie bardziej wyrafinowane produkty i usługi.

Zdolność do opanowania transformacji BPO dla maksymalnej korzyści będzie jedną z cech, które definiują przyszłościowe korporacje.

Podstawą naszego modelu biznesowego jest łączenie i integracja outsourcingu procesów biznesowych (BPO), cloud computing i zarządzania procesami biznesowymi (BPM), a także tworzenie złożonych i modularnych rozwiązań dla naszych klientów. Pomoże to naszym klientom otrzymywać „wartość dodaną”, zamiast używać każdego z tych rozwiązań od innego dostawcy.

Zapoznaj się z naszą podejściem do rozwiązań związanych z outsourcingiem (One-Stop-Shop):

„Normalny sposób” – firmy muszą współpracować z dostawcą usług BPO i ITO

Outsourcing procesów biznesowych (BPO) i outsourcing technologii informacyjnych (ITO) to zarówno sposoby, w jaki firma może osiągnąć zasięg poza własne możliwości i wprowadzić innego dostawcę do wsparcia. Każda z tych opcji ma niepowtarzalne role, ale też trochę pokrywające się. Zasadniczo firma zwraca się do dostawców usług BPO i ITO w celu stworzenia bardziej efektywnych przepływów pracy. Usługi dostawców BPO powinny prowadzić do zwiększenia efektywności operacyjnej na większości branż, a operator ITO powinien tworzyć oszczędności związane z sieciami komputerowymi i innymi systemami informatycznymi.

Firma może zwrócić się do zatrudniania zarówno dostawców BPO, jak i ITO. Zakres usług oferowanych przez obydwu dostawców jest inny i nie eliminuje potrzeby drugiej strony. Przeciętnie może istnieć rywalizacja pomiędzy rodzajami usług oferowanych przez dostawców usług BPO i ITO.

Inne czynniki różnicujące między firmami BPO, a firmami ITO obejmują wiedzę ekspercką z każdym innym dostawcą. Dostawcy usług BPO realizują określone zadania w imieniu organizacji, np. obsługa klienta, księgowość lub zarządzanie personelem. Specjaliści z ITO są zdolni do rozpoznawania typów technologii, które są potrzebne w organizacji, począwszy od przechowywania danych po wsparcie dla usług bezprzewodowych. Dostawcy powinni mieć możliwość negocjowania kosztów i terminów lub usprawnienia usług w oparciu o wiedzę posiadaną przez tych specjalistów z branży.

„Podejście getsix®” – łączenie rozwiązań BPO i ITO prowadzi do najszybszych oszczędności finansowych dla naszych klientów

Gdy dostawca usług BPO zostanie zatrudniony, ulepszenia w procesach biznesowych mogą prowadzić do uzyskania większych wyników finansowych, ponieważ firma musi zostać zrealizowana, aby ta usługa została uznana za sukces. Skuteczność osiągnięto dzięki dostawcy usług BPO może wiązać się z zasobami ludzkimi, finansami lub z wszelkimi obszarami operacyjnymi organizacji, która jest częścią podstawowej działalności firmy.

Chociaż usługi BPO i ITO są zaprojektowane tak, aby uzupełniały się wzajemnie, rozsądne jest, aby organizacja otrzymywała usługi świadczone przez jednego dostawcę. Aby zapewnić takie korzyści naszym klientom skoncentrowaliśmy nasz model biznesowy i wizualny w taki sposób, że możemy działać jako jedyny dostawca BPO, albo jako jedyny dostawca ITO lub jako dostawca usług outsourcingowych, który może oferować oba usługi w zintegrowane rozwiązania.

Rozwiązania getsix® w roli jedynego dostawcy BPO:

 • Nasze rozwiązania dotyczące outsourcingu finansów i księgowości (FAO);
 • Nasze rozwiązania dotyczące HR i outsourcingu wynagrodzeń (HRO);
 • Nasze poziome rozwiązania BPO;
 • Nasze pionowe rozwiązania BPO;
 • Nasze klasyczne rozwiązania oparte na usługach BPO.

getsix® w roli jedynego dostawcy ITO:

 • Nasze rozwiązania dotyczące outsourcingu technologii informacyjnych (ITO);
 • Nasze klasyczne rozwiązania oparte na usługach chmury;
 • Nasze rozwiązania oparte na Microsoft Dynamics NAV;
 • Nasze rozwiązania oparte na wirtualizacji Citrix.

Zintegrowane rozwiązania getsix® umożliwiające łączenie obu światów:

 • Nasze rozwiązania „End to End”;
 • Nasze zintegrowane rozwiązania oparte na platformie.

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 13.01.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje