Kto jest zobowiązany do rejestracji VAT w Polsce?

/ VAT w Polsce i Europie

Polskie firmy

Ustawa o VAT określa kilka sytuacji, w których firma lub przedsiębiorca ma obowiązek zarejestrować się jako podatnik VAT w Polsce.

Pierwszym przypadkiem, w którym polska firma lub przedsiębiorca musi ubiegać się o numer VAT jest przekroczenie limitu 200.000 PLN (około 45.000 EUR) obrotu w roku podatkowym. Należy pamiętać, że jeżeli działalność gospodarcza w Polsce rozpoczęła się w trakcie roku podatkowego, limit ten należy obliczyć proporcjonalnie do liczby miesięcy pozostałych do końca roku kalendarzowego.

Ponadto, polska firma musi zarejestrować się i płacić polski podatek VAT (niezależnie od wysokości obrotów w roku podatkowym), jeśli prowadzi działalność w zakresie niektórych obszarów działalności określonych w ustawie o VAT. Zwolnienie podmiotowe z VAT nie jest zatem możliwe, jeżeli spółka m.in:

 1. prowadzi sprzedaż towarów podlegających akcyzie (z wyjątkiem: energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych oraz innych niż nowe samochody osobowe, które zgodnie z przepisami o podatku dochodowym zaliczane są do środków trwałych podlegających amortyzacji;
 2. prowadzi sprzedaż metali szlachetnych, złomu, biżuterii;
 3. świadczy usługi:
  • prawne;
  • doradztwa (z wyjątkiem doradztwa rolniczego);
  • windykacji należności, w tym faktoringu.

Firmy zagraniczne

Firmy spoza Polski, które planują prowadzić w Polsce działalność gospodarczą, taką jak: sprzedaż lokalna (z wyjątkami), transakcje wewnątrzwspólnotowe, import lub eksport, muszą złożyć wniosek o nadanie polskiego numeru VAT przed datą wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu.

Najczęstszymi przykładami, w których firma jest zobowiązana do ubiegania się o polski numer VAT są:

 1. Kupno i sprzedaż towarów w Polsce.
 2. Importu do Polski towarów spoza Unii Europejskiej.
 3. Nabycie towarów w Polsce z innego kraju UE (nabycie wewnątrzwspólnotowe).
 4. Sprzedaż towarów z Polski dostarczanych do klientów poza granicami Polski (klientów prywatnych lub firm).
 5. Sprzedaż towarów w handlu elektronicznym konsumentom podlegającym progom rejestracji VAT dla sprzedaży na odległość.
 6. Przechowywanie towarów w Polsce w celu ich sprzedaży, dystrybucji lub wysyłki.
  Objaśnienie prawnika: Co do zasady samo przechowywania towarów w magazynie np. Amazon nie skutkuje obowiązkiem w zakresie rejestracji dla celów VAT w Polsce. Obowiązek rejestracji powstaje w tym przypadku dlatego, że te przechowywane towary zostały wcześniej przywiezione z zagranicy (WNT lub import), albo dlatego, że zostaną z magazynu Amazona sprzedane w Polsce lub za granicę. Zatem to przywóz z zagranicy towarów lub ich sprzedaż są tymi okolicznościami, które statuują obowiązek rejestracji dla celów VAT w Polsce, a nie ich magazynowanie.
 7. Organizowanie w Polsce imprez, na które delegaci lub uczestnicy zobowiązani są do uiszczenia opłaty za wstęp.

Próg rejestracji VAT (dla sprzedaży na odległość) dla unijnych sprzedawców na odległość, sprzedających towary klientom w Polsce wynosi 160 000 PLN, czyli około 35 000 EURO.

Spółki lub przedsiębiorcy spoza UE muszą ustanowić przedstawiciela podatkowego w Polsce. Przedstawiciele podatkowi ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe podatników, których reprezentują.

Jeśli planują Państwo lub już przeprowadzają którąś z powyższych (lub podobnych) transakcji w Polsce, zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą w celu uzyskania bezpłatnej konsultacji.
Kontakt »

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 19.11.2021

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje