Outsourcing procesów biznesowych

/ Usługi księgowe w Polsce

Nasza usługa „Business Process Outsourcing” polega na przeniesieniu zadań z Państwa działów finansowych i księgowych do getsix® w następujących obszarach:

 • Konwersja i projektowanie procesów i procedur księgowych wraz z ich zapisami Księgowość dla krajowego i/lub międzynarodowego środowiska biznesowego klienta
 • Zapisywanie dużej liczby transakcji biznesowych w księgach rachunkowych
 • Rozliczanie transakcji handlowych i sprawozdawczość przepływów pieniężnych
 • Rachunkowość i rachunkowość zarządcza (strony „Zobowiązania” i „Należności” w dalszej części dokumentu)
 • Księgowość podatkowa (CIT, PIT, VAT itp.)
 • Administracja płac
 • Administracja kadrami
 • Usługi dodatkowe zlecane przez naszych klientów (tzw. „łańcuch dostaw”)

W zależności od wymagań naszego klienta, getsix® wykonuje wszystkie lub wybrane zadania „Działu Finansowo-Księgowego”. Nasze doświadczenie, wiedza i szeroka gama sprawdzonych rozwiązań, w połączeniu z naszym zaangażowaniem w poznanie specyfiki biznesu naszego klienta są odzwierciedlone w naszej pierwszorzędnej ofercie.

W porównaniu z usługami księgowymi świadczonymi dla mniejszych podmiotów gospodarczych, wartość dodana getsix® polega na doradztwie w zakresie przekształcania i projektowania działów finansowo-księgowych. Celem tej transformacji jest uproszczenie operacji biznesowych naszych klientów w oparciu o nasze doświadczenie w organizacji i zarządzaniu.

Poniżej przedstawiamy kluczowe etapy procesu transformacji, do których należą:

 • Analizowanie i opisywanie działu przed procesem przekształcenia
 • Przeprojektowanie procesów księgowych
 • Zarządzanie projektami, w tym zarządzanie zmianami
 • Stosowanie najlepszych praktyk opartych na międzynarodowym doświadczeniu w organizacji działów finansowo-księgowych
 • Opracowywanie dokumentacji projektowej, monitorowanie i samodoskonalenie
 • Wybór i monitorowanie zasobów, w szczególności siły roboczej, IT i pomieszczeń
 • getsix® umożliwia swoim klientom swobodę wyboru w zakresie zlecania wybranych procesów (np. fakturowanie i A/R), wyboru zasobów HR, IT i innych.

„Outsourcing Procesów Biznesowych”, który getsix® dostarcza swoim klientom, idzie w parze z doradztwem organizacyjnym i procesowym, przejmując odpowiedzialność za bieżące zarządzanie zadaniami. W ten sposób jako część funkcji księgowej getsix®ułatwia i usprawnia Państwa działalność biznesową.

Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi getsix® 'Business Process Outsourcing’, prosimy o kontakt.

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 22.07.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje