Usługi powiernicze i mianowania dla polskich spółek

/ Usługi administracyjne dla przedsiębiorstw

Podczas rejestracji nowej firmy mogą Państwo z wielu powodów chcieć skorzystać z usług jednego z naszych wielojęzycznych dyrektorów.


Przyczyny ogólne

Każda firma w Polsce musi mieć co najmniej jednego dyrektora zarządzającego, niezależnie od narodowości. Z operacyjnego punktu widzenia często ma sens posiadanie na miejscu w Polsce przynajmniej jednego dyrektora zarządzającego polskiej firmy.

We wszystkich przypadkach nasze usługi powiernicze są dostosowane do specyficznych potrzeb naszych klientów. Gwarantujemy lokalną zgodność z prawem, elastyczność i kontrolę nad podmiotami operacyjnymi, aktywami i transakcjami.


Nominowany dyrektor zarządzający

Nasze usługi zarządzania powierniczego są dostępne wyłącznie dla naszych klientów w charakterze dyrektorów lub urzędników, którzy na co dzień reprezentują sprawy firmy.

Rozwiązanie to może być szczególnie przydatne dla inwestorów lub zarządzających funduszami zarządzającymi aktywami z zagranicy lub w przypadkach, gdy rekrutacja i zatrudnienie kadry kierowniczej w Polsce do realizacji jednorazowej transakcji byłoby nieekonomiczne.

Państwo, jako nasz klient, skorzystają z minimalizacji kosztów prowadzenia działalności, jak również z minimalizacji ryzyka operacyjnego, ponieważ powołanie dyrektora nominowanego getsix® pozwala skorzystać z jego rozległej wiedzy na temat lokalnego środowiska prawnego i biznesowego.

Państwa dyrektorzy nominowani zapewnieni przez getsix® to doświadczone osoby z potwierdzonymi umiejętnościami w zarządzaniu sprawami prawnymi firmy, wspierane przez wykwalifikowany personel naszego sekretariatu, księgowości i doradztwa podatkowego. Zakres uprawnień dyrektora nominowanego dostarczonego przez getsix swoim klientom zostanie udokumentowany dwustronnie na piśmie, a dyrektor nominowany dostarczony przez getsix będzie go przestrzegał.

Obie strony mają jednak świadomość, że za zobowiązania prawne i zarządzanie spółką odpowiada ostatecznie nominowany dyrektor zarządzający, który zgodnie z polskim prawem ponosi odpowiedzialność swoim prywatnym majątkiem. Dlatego usługa ta jest dostępna tylko dla klientów, którzy są w pełni transparentni co do ich ostatecznego rzeczywistego właściciela i którzy prowadzą swoje konta z getsix.

Jeśli są Państwo zainteresowani zakupem firmy z polskiej półki, prosimy o kontakt. Prześlemy Ci indywidualną ofertę ze szczegółowymi informacjami na temat zakładania firmy w Polsce.

Kontakt »

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja : 09.08.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje