Usługi powiernicze dla polskich firm

/ Usługi administracyjne dla przedsiębiorstw

Usługi powiernicze dla polskich spółek

Przy rejestrowaniu nowej spółki mogą Państwo z różnych powodów potrzebować usług wspólnika lub dyrektora nominowanego.

Powody ogólne

Każda spółka w Polsce musi mieć co najmniej jednego dyrektora. Z operacyjnego punktu widzenia często sensowne jest mieć co najmniej jednego dyrektora polskiej spółki na miejscu w Polsce. Wymagania dotyczące wspólników i dyrektorów spółki z o.o. w Polsce są następujące:

  • dyrektorzy – wymagany jest tylko jeden dyrektor dowolnej narodowości;
  • wspólnicy – wymagany jest tylko jeden wspólnik dowolnej narodowości;
  • wspólnicy – mogą być nimi osoby fizyczne lub prawne.

We wszystkich przypadkach nasze usługi powiernicze będą dostosowane do konkretnych potrzeb klienta. Gwarantujemy zgodność z lokalnymi wymogami prawnymi, a także elastyczność i kontrolę nad jednostkami operacyjnymi, majątkiem i transakcjami.

Dyrektor nominowany

Nasze usługi dyrektora nominowanego zapewniają spółce klienta członków zarządu i rady nadzorczej, prokurentów lub innych prawników w celu reprezentacji spraw spółki na bieżąco.

Rozwiązanie to może być szczególnie przydatne dla inwestorów i zarządzających funduszami, którzy muszą zarządzać majątkiem bez fizycznej obecności w Polsce, lub w przypadkach, gdy nieopłacalna byłaby rekrutacja i zatrudnianie kadry zarządczej, aby zamknąć jednorazową transakcję.

Nasi klienci mogą również potrzebować takich usług, jeżeli nie mają oni żadnego lokalnego przedstawiciela lub żadnych pracowników, ale chcą, sprawnie zarządzać sprawami spółki w sposób zorganizowany. Zmniejsza to również koszty prowadzenia i zarządzania firmą, a także ryzyko operacyjne, gdyż mianowanie z ramienia getsix® dyrektora nominowanego pozwala klientowi skorzystać ze znajomości miejscowego otoczenia prawnego i biznesowego tej osoby.

Dyrektorzy nominowani wyznaczeni przez getsix® to doświadczone osoby z udokumentowanymi umiejętnościami zarządzania sprawami statutowymi spółek. Są oni stale wspierani przez nasz wykwalifikowany korporacyjny personel sekretarski i księgowy oraz personel zajmujący się doradztwem podatkowym. Osoba wyznaczona zawsze działa zgodnie z zaleceniami klienta, jak również z obowiązującymi przepisami prawa oraz w najlepszym interesie danej spółki.

Zakres władzy takiej osoby można wyraźnie określić. Na przykład, osoba nominowana może zostać upoważniona do podpisywania niektórych dokumentów formalnych lub zajmowania się opłatami lokalnymi tylko do pewnej kwoty.

Dyrektor jest jednak ostatecznie odpowiedzialny za zobowiązania prawne i prowadzenie spółki i musimy być absolutnie pewni, że kiedy obejmujemy kierownictwo nominowane, to spółka jest właściwie utworzona i prowadzi działalność legalnie i profesjonalnie.

Osoba fizyczna lub prawna powołana na dyrektora nominowanego jest winna spółce obowiązki powiernicze, mimo że jej powołanie jest tylko nominowaniem. Zadania i obowiązki dyrektora są jasno określone w odpowiednim prawie polskim, a nieprzestrzeganie ich może prowadzić do pozbawienia takiego dyrektora stanowiska.

Ponieważ stanowisko dyrektora jest bardzo wymagające, musimy być selektywni, kiedy wychodzimy z ofertą tej usługi i weryfikujemy każdy przypadek oddzielnie. Należy sporządzić akt zwolnienia z odpowiedzialności, w którym zawarte są wszystkie szczegóły dotyczące dyrektora faktycznego, a zgodność z naszymi warunkami musi być ściśle przestrzegana.

UWAGA: Usługi powiernicze (wspólnik lub dyrektor nominowany) oferujemy tylko spółkom, na rzecz których getsix® świadczy również usługi księgowe.

Jeśli są Państwo zainteresowani zakupem polskiej spółki uśpionej, prosimy o kontakt z nami. Prześlemy Państwu indywidualną ofertę ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zawiązywania spółek w Polsce.

Ostatnia aktualizacja: 06.05.2022

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje