Księgowość księgi drugorzędnej

/ Usługi księgowe – outsourcing dla firm

Usługi księgowe – Księga pomocnicza

Niniejsza strona zawiera informacje o usługach księgowości związanych z 'Sub-Ledger’. Sub-Ledger jest księgą zawierającą wszystkie szczegółowe podzbiory transakcji. Łączna suma transakcji w „Księdze Głównej” wpisana jest do „Księgi Głównej”. Na przykład „Księga Główna” może zawierać wszystkie należności, zobowiązania lub transakcje na aktywach trwałych. Zależnie od rodzaju „subksięgi” może ona obejmować informacje o datach transakcji, opisach i kwotach zafakturowanych, zapłaconych lub otrzymanych. Wpis na poziomie podsumowania jest okresowo zapisywany w „Księdze Głównej”. Jeżeli ktoś wyszukuje informacje w „Księdze Głównej” na koncie, który zawiera ten podsumowany poziom informacji, musi uzyskać dostęp do „Księgi Sub”, aby przejrzeć informacje dotyczące konkretnych transakcji.

Cel „Księgi pomocniczej”

Zawarte w ’Księdze pomocniczej’ są szczegóły, aby wspierać konto kontrolne 'Księga główna’. Na przykład „Księga pomocnicza” dla należności zawiera wszystkie informacje na temat każdej sprzedaży kredytowej klientom, przekazów pieniężnych każdego klienta, zwrotu towarów, rabatów i tak dalej. Dzięki tym szczegółom w „Księdze Subsidiary Ledger” rachunek należny w „Księdze Głównej” może być rachunkiem kontrolnym. Jako rachunek kontrolny będzie on po prostu wykazywał zagregowane kwoty działalności związanej z należnościami.

Posiadając szczegóły dotyczące działalności należności w „Księdze Poprzedniej”, Twoja firma może lepiej kontrolować informacje finansowe. Na przykład, kierownik kredytowy i inne osoby w dziale kredytowym firmy będą miały dostęp do wszelkich informacji o sprzedaży kredytowej poprzez „Księgę pomocniczą” bez dostępu do jakiegokolwiek innego konta w księdze głównej firmy.

W systemach kalkulacji kosztów pracy, arkusze kosztów pracy lub rejestry służą jako „Księga pomocnicza” zawierająca szczegóły dotyczące konta księgi głównej „Praca w procesie”. Konto Praca w procesie jest obecnie kontem kontrolnym zawierającym łączne kwoty na materiały bezpośrednie, bezpośrednią robociznę, zastosowane koszty ogólne fabryki, transfery do wyrobów gotowych itp. Personel produkcyjny będzie miał pełny dostęp do arkuszy kosztów pracy bez uzyskiwania dostępu do innych kont w „Księdze Głównej”.

Ponieważ firmy integrują zapisy księgowe ze swoimi innymi informacjami w jednej bazie danych, zakładam, że w przyszłości termin „Księgi pomocnicze” będzie w mniejszym stopniu stosowany w przyszłości. Prawdopodobnie zostanie wygenerowany raport dostarczający informacji zawartych wcześniej w „Księdze spółek zależnych”.

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 12.05.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje