Strategiczny podatek

/ Doradztwo podatkowe w Polsce

W ramach strategicznego doradztwa podatkowego służymy naszym klientom kompetencjami w zakresie ekonomicznej i prawnej reorganizacji przedsiębiorstw, w tym łączenia, podziału i przejmowania spółek. Zajmując się zagadnieniami na styku prawa podatkowego i prawa spółek, pomagamy w ustaleniu optymalnej pod względem podatkowym struktury przedsiębiorstwa.

Oferujemy nasze wsparcie w zakresie nabywania i sprzedaży przedsiębiorstw. Nasze usługi w tym zakresie obejmują przede wszystkim podatkowe „due diligence” przedmiotu nabycia lub sprzedaży, analizę istniejących umów, jak również wsparcie w przygotowaniu nowych umów w celu minimalizacji ryzyk podatkowych, wsparcie w negocjacjach lub wycenie przedsiębiorstwa.

Nabywając lub sprzedając przedsiębiorstwo z naszą pomocą, mogą Państwo polegać na naszym bogatym doświadczeniu w tej materii i znacznie ograniczyć ryzyko.

Nasze usługi doradcze w zakresie podatków strategicznych obejmują w szczególności następujące działania:

  • wybór optymalnej pod względem podatkowym formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej;
  • restrukturyzacja kapitałowa lub procesy organizacyjne przedsiębiorstw;
  • analiza podatkowa przekształceń, połączeń, podziałów i likwidacji podmiotów;
  • doradztwo w zakresie nabycia i sprzedaży akcji;
  • interpretacje i wyjaśnienia w zakresie wyżej wymienionych zagadnień prawnych, księgowych i podatkowych.
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2021

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje