Administracja kadrowa

/ Outsourcing kadr i płac w Polsce

Oferujemy kompleksowe usługi administracji kadrowej dla firm o różnym profilu działalności. Nasz zespół wykwalifikowanych specjalistów z zakresu kadr i płac zapewnia rzetelne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań, opierając się na wieloletnim doświadczeniu i znajomości aktualnych przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Dlaczego warto nam zaufać?

 • Doświadczenie: nasz zespół składa się z doświadczonych specjalistów, którzy posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności w obszarze administracji kadrowej.
 • Indywidualne podejście: rozumiemy, że każda firma ma swoje unikalne potrzeby. Dlatego też dostosowujemy nasze usługi do konkretnych wymagań i oczekiwań klienta, zapewniając kompleksową obsługę na miarę twojego biznesu.
 • Bezpieczeństwo: dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych twoich pracowników, wykorzystując najnowsze rozwiązania technologiczne i stosując sprawdzone procedury.

Usługi administracji kadrowej:

 • rejestracja klientów w Krajowym Zakładzie Ubezpieczeń
 • rejestracja pracowników w Krajowym Zakładzie Ubezpieczeń
 • utrzymanie osobistych plików i rejestrów roboczych pracowników
 • nadzór związany z czasem pracy pracownika
 • nadzór związany z badaniami medycznymi pracownika.

Nasze usługi skierowane są przede wszystkim do:

 • pracodawców
 • obcokrajowców wykonujących pracę/dostarczających usługi na terenie Polski
 • polskich obywateli oddelegowanych do pracy poza granicami Polski
 • członków zarządu i rady nadzorczej oraz kadry kierowniczej
 • osób fizycznych uzyskujących dochody z praw autorskich, patentów i wynalazków
 • partnerów i akcjonariuszy spółek osobowych i kapitałowych
 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Nasz zespół

Nasz zespół kadrowo-płacowy tworzą specjaliści posiadający szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie opodatkowania dochodów osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych, procedur legalizacji pobytu i pracy, delegacji międzynarodowych, a także doradztwa w zakresie kapitału ludzkiego. Znajomość polskich przepisów, jak również stałe monitorowanie zmian w prawie podatkowym i ubezpieczeń społecznych, pozwala zapewnić naszym klientom kompleksowe doradztwo mające na celu rozwiązywanie problemów, z jakimi spotykają się polskie i zagraniczne firmy.


Zakres naszych usług we współpracy z działem prawno-podatkowym:

Doradztwo podatkowe

 • Efektywne pod względem podatkowym struktury zatrudnienia dla pracowników polskich i zagranicznych, w tym kreatywnych (eksperci, programiści, analitycy, konstruktorzy, pracownicy instytutów badawczych itp.)
 • Doradztwo podatkowe dla osób o wysokich dochodach, w tym międzynarodowa optymalizacja podatkowa
 • Optymalizacja podatkowa dla członków zarządu i kadry kierowniczej
 • Doradztwo w zakresie opodatkowania wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych
 • Opodatkowanie dochodów uzyskanych ze sprzedaży udziałów/przedsiębiorstw
 • Specjalistyczne usługi dla klientów niemieckojęzycznych i anglojęzycznych.

Zgodność z przepisami podatkowymi

 • Doradztwo w zakresie obowiązków podatnika i pracodawcy
 • Przygotowywanie miesięcznych i rocznych uzgodnień podatkowych
 • Pomoc w dokonywaniu płatności podatkowych na właściwe rachunki bankowe polskich urzędów skarbowych
 • Złożenie wniosku o nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz aktualizacja danych w przypadku ich zmiany
 • Reprezentowanie klienta w postępowaniach administracyjnych przed polskimi organami podatkowymi (urzędy i izby skarbowe, Ministerstwo Finansów)
 • Koordynacja rozliczeń podatkowych między krajem przyjmującym a krajem pochodzenia.

Zabezpieczenie społeczne – doradztwo

 • Optymalizacja struktur zaangażowania w zakresie obciążeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 • Doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz implikacji określonych elementów wynagrodzeń i świadczeń
 • Doradztwo w zakresie skutków ubezpieczeń społecznych różnych tytułów prawnych, na podstawie których wypłacane są wynagrodzenia.

Nasi eksperci ds. Kadr i Płac

Barbara

Barbara
Dyrektor Działu Kadr i Płac
plPolski

Zabezpieczenie społeczne – międzynarodowe transfery pracowników

 • Planowanie efektywnych rozwiązań w zakresie delegowania pracowników w świetle przepisów o ubezpieczeniach społecznych, w tym Rozporządzenia (WE) nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 Rady, a także zawartych przez Polskę umów bilateralnych
 • Przygotowywanie wniosków o wydanie dokumentów poświadczających, że osoby oddelegowane do pracy na terenie Unii Europejskiej oraz państw, z którymi Polska zawarła umowy dwustronne w zakresie ubezpieczeń społecznych, podlegają systemowi ubezpieczeń społecznych danego państwa (np. formularze A1, E 101, PL/USA 1)
 • Przygotowanie wniosków o uzyskanie europejskich formularzy poświadczających możliwość korzystania z państwowej opieki zdrowotnej w kraju przyjmującym
 • Przygotowywanie umów o przejęcie obowiązków płatnika w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przez pracownika niebędącego Polakiem na podstawie odpowiednich przepisów
 • Przygotowanie obliczeń składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a także przygotowanie i złożenie we właściwych polskich urzędach dokumentów rejestracyjnych i rozliczeniowych dla osób sprowadzonych do Polski i podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu w Polsce
 • Przygotowanie dokumentów niezbędnych do zarejestrowania osoby fizycznej dla celów dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego
 • Zawieranie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia o przystąpieniu do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w imieniu osoby ubezpieczonej
 • Reprezentowanie klientów w postępowaniach administracyjnych przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • Przygotowywanie wniosków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów o ubezpieczeniach społecznych.

Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych poprzez stosowanie sprawdzonych procedur i nowoczesnych rozwiązań systemowych, które chronią je przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub ujawnieniem. Regularnie monitorujemy zmiany w przepisach prawa pracy, podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych, aby uniknąć ryzyka naruszenia przepisów i być przygotowanym na nowelizacje. Dzięki temu możemy szybko reagować na nowe wymogi.

Zachęcamy do skontaktowania się z naszym biurem, abyśmy mogli lepiej zrozumieć specyfikę Państwa działalności oraz indywidualne potrzeby związane z obszarem kadr i płac. Nasz doświadczony zespół jest gotowy, by dostosować kompleksowe rozwiązania do unikalnych wymagań Państwa firmy. W trakcie indywidualnej konsultacji omówimy szczegóły dotyczące obsługi wynagrodzeń, sprawozdawczości oraz wszelkich aspektów związanych z administracją kadrową.

Formularz kontaktowy »

Nasze publikacje w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne w Polsce

Proszę kliknąć tutaj, aby zobaczyć wszystkie nasze publikacje »

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja : 04.03.2024

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje