Raporty finansowe dla firm

/ Pełna księgowość i usługi księgowe

Jaki jest cel „Raportów Finansowych”?

getsix® rozumie, że celem tych raportów jest zbadanie wykorzystania zasobów, przepływów pieniężnych, wyników biznesowych i kondycji finansowej Twojej firmy, co pozwoli Ci śledzić, analizować i raportować Twoje dochody biznesowe.

Informacje te powinny być korzystne z wielu perspektyw, np. czy udzielić kredytu klientowi, czy udzielić kredytu kredytobiorcy i czy zainwestować w przedsiębiorstwo. Informacje te powinny być zrozumiałe dla tych, którzy mają uzasadnione podstawy w biznesie, co oznacza, że nie powinny być splecione z żargonem lub obciążone tak dużą ilością szczegółów, że niemożliwe jest wyciągnięcie najważniejszych informacji na temat przedsiębiorstwa z jego sprawozdań finansowych.

Istnieją trzy główne cele „Raportu Finansowego”:

  1. W celu dostarczenia istotnych informacji inwestorom
   Inwestorzy będą chcieli wiedzieć, w jaki sposób pieniądze są ponownie inwestowane w biznes i jak efektywnie wykorzystuje się kapitał. „Sprawozdawczość finansowa” pomoże inwestorom zdecydować, czy ich firma jest dobrym miejscem na gotówkę.

 

  1. By śledzić przepływy pieniężne
   Dokąd zmierza twój biznes? Skąd pochodzą pieniądze? Czy Twoja firma przynosi zyski czy straty? Odpowiedzi te są ważne, aby wiedzieć – pokażą, jak dobrze Twój biznes radzi sobie i czy może pokryć swoje długi i nadal się rozwijać.

 

 1. Analiza aktywów, pasywów i kapitałów własnych
  Obserwując je i wszelkie zmiany w nich, można określić, czego można się spodziewać w przyszłości i czego można się teraz zmienić, aby się przygotować. Pokazuje to również dostępność zasobów dla przyszłego wzrostu.

Raport Finansowy musi spełniać wymogi podatkowe, księgowe i prawne, zwane Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Jest to tak, że zestaw finansów przedsiębiorstwa może być rozumiany na całym świecie – warunek przewidujący wzrost liczby globalnych firm i międzynarodowych udziałowców.

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 10.08.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje