Raporty finansowe dla firm

/ Pełna księgowość i usługi księgowe

Jaki jest cel „Raportów Finansowych”?

getsix® rozumie, że celem tych raportów jest zbadanie wykorzystania zasobów, przepływów pieniężnych, wyników biznesowych i kondycji finansowej Twojej firmy, co pozwoli Ci śledzić, analizować i raportować Twoje dochody biznesowe.

Informacje te powinny być korzystne z wielu perspektyw, np. czy udzielić kredytu klientowi, czy udzielić kredytu kredytobiorcy i czy zainwestować w przedsiębiorstwo. Informacje te powinny być zrozumiałe dla tych, którzy mają uzasadnione podstawy w biznesie, co oznacza, że nie powinny być splecione z żargonem lub obciążone tak dużą ilością szczegółów, że niemożliwe jest wyciągnięcie najważniejszych informacji na temat przedsiębiorstwa z jego sprawozdań finansowych.

Istnieją trzy główne cele „Raportu Finansowego”:

  1. W celu dostarczenia istotnych informacji inwestorom
   Inwestorzy będą chcieli wiedzieć, w jaki sposób pieniądze są ponownie inwestowane w biznes i jak efektywnie wykorzystuje się kapitał. „Sprawozdawczość finansowa” pomoże inwestorom zdecydować, czy ich firma jest dobrym miejscem na gotówkę.

 

  1. By śledzić przepływy pieniężne
   Dokąd zmierza twój biznes? Skąd pochodzą pieniądze? Czy Twoja firma przynosi zyski czy straty? Odpowiedzi te są ważne, aby wiedzieć – pokażą, jak dobrze Twój biznes radzi sobie i czy może pokryć swoje długi i nadal się rozwijać.

 

 1. Analiza aktywów, pasywów i kapitałów własnych
  Obserwując je i wszelkie zmiany w nich, można określić, czego można się spodziewać w przyszłości i czego można się teraz zmienić, aby się przygotować. Pokazuje to również dostępność zasobów dla przyszłego wzrostu.

Raport Finansowy musi spełniać wymogi podatkowe, księgowe i prawne, zwane Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Jest to tak, że zestaw finansów przedsiębiorstwa może być rozumiany na całym świecie – warunek przewidujący wzrost liczby globalnych firm i międzynarodowych udziałowców.

Ostatnia aktualizacja: 10.08.2022

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje