Reprezentacja klientów wobec władz podatkowych

/ Rachunkowość podatkowa (Proces podatkowy)

getsix® pomoże Ci uporać się z postępowaniem podatkowym

Jeżeli getsix® nie będzie mógł Państwa reprezentować, skorzystamy z naszej „Sieci Kompetencji”, aby zapewnić Państwu reprezentację i pomoc w zakresie postępowania podatkowego i skarbowego oraz postępowania przed sądami administracyjnymi, a także obronę w postępowaniu karno-skarbowym.

Profesjonalna wiedza i doświadczenie naszego zespołu pozwalają getsix® w sposób najbardziej efektywny wykorzystywać prawne instrumenty ochrony interesów podatników.

Usługi świadczone przez getsix® obejmują kwestie związane z wszelkimi sporami z organami podatkowymi lub skarbowymi oraz przed sądami administracyjnymi w zakresie wszystkich podatków występujących w Polsce, w tym podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), podatku od towarów i usług (VAT), podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatków lokalnych, akcyzy i cła.

Polskie prawo podatkowe i skarbowe podlega ciągłym zmianom. Podatnicy często nie są w stanie nadążyć za najnowszymi zmianami. To, w połączeniu z nieprecyzyjnymi przepisami, skutkuje wysokim ryzykiem niezgodności działań podatników z wymogami prawa podatkowego. Oznacza to również, że organy podatkowe często mają możliwość dochodzenia dodatkowych dochodów na rzecz Skarbu Państwa. W praktyce często dochodzi do sytuacji, w których niejasne przepisy podatkowe są interpretowane przez organy podatkowe na niekorzyść podatnika.

getsix® oferuje profesjonalne wsparcie w dostępie Państwa firmy do wszystkich dostępnych instrumentów mających na celu obronę interesów podatnika w sporach z organami podatkowymi w szerokim zakresie sytuacji.

getsix® może pomóc w:

  • Reprezentowanie podatników w sporach z organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi;
  • Obrona interesów podatnika;
  • Droga uzyskiwania wiążących interpretacji podatkowych wydawanych przez Ministra Finansów lub w postępowaniu o zwrot nadpłaty podatku.

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 12.05.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje