Raportowanie w chmurze

/ Usługa analizy danych

Aby odnieść sukces na współczesnym rynku konkurencyjnym, firmy muszą rozszerzać informacje poza mury swojej organizacji i płynnie współdziałać z klientami, partnerami i dostawcami w czasie rzeczywistym. Usługi raportowania Microsoft SQL Server umożliwiają nam przekształcanie cennych danych korporacyjnych w informacje współdzielone w celu podejmowania wnikliwych, aktualnych decyzji dla naszych klientów.

Usługi raportowania SQL Server to kompleksowe, oparte na serwerze rozwiązanie, które umożliwia tworzenie, zarządzanie i dostarczanie zarówno tradycyjnych, papierowych raportów, jak i interaktywnych, opartych na sieci Web. Jako zintegrowana część struktury Microsoft Business Intelligence, usługi raportowania łączą możliwości zarządzania danymi SQL Server i Microsoft Windows Server w celu dostarczania informacji w czasie rzeczywistym, aby wspierać codzienne operacje i podejmowanie decyzji.

Zintegrowana architektura usług raportowania SQL Server obsługuje szeroki zakres popularnych źródeł danych, takich jak OLE DB i Open Database Connectivity (ODBC), a także wiele formatów wyjściowych, takich jak znane przeglądarki internetowe i aplikacje Microsoft Office System.


Pełna obsługa cyklu życia raportu

Usługi raportowania SQL Server wspiera pełen cykl życia raportowania, włączając w to:

  • Tworzenie raportów – nasi programiści mogą tworzyć raporty do publikowania na serwerze sprawozdań za pomocą narzędzi projektowych firmy Microsoft lub innych, które wykorzystują Report Definition Language (RDL), standard oparty na XML używany do definiowania raportów.
  • Zarządzanie raportami – definicje raportów, foldery i zasoby są publikowane i zarządzane jako usługa sieciowa. Raporty zarządzane mogą być wykonywane na żądanie lub według określonego harmonogramu, a także są buforowane w celu zapewnienia spójności i wydajności. Nowością w usługach raportowania SQL Server jest to, że nasi administratorzy mogą wykorzystać Management Studio do organizacji raportów i źródeł danych, harmonogramu wykonywania i dostarczania raportów oraz śledzenia historii raportowania.
  • Przekazanie sprawozdania – usługi raportowania SQL Server obsługują zarówno dostarczanie raportów na żądanie (pull) jak i opartych na zdarzeniach (push). Użytkownicy mogą przeglądać raporty w formacie webowym lub w wiadomości e-mail.
  • Raport o bezpieczeństwie – SQL Server implementuje elastyczny, oparty na rolach model bezpieczeństwa do ochrony raportów i zasobów raportowania. Produkt zawiera rozszerzalne interfejsy pozwalające na integrację innych modeli bezpieczeństwa.

Kluczowe scenariusze sprawozdawcze

Nasza e-usługa „Online Reporting Portal (SSRS)” oparta na technologii usług raportowania SQL Server łączy w sobie jedną, kompletną platformę raportowania ze skalowalną i rozszerzalną architekturą, aby zaspokoić różnorodne potrzeby w zakresie raportowania, w tym:

  • Raportowanie w przedsiębiorstwie – Nasi klienci mogą używać usług raportowania do raportowania operacyjnego lub aplikacji business intelligence. Korzystając z usług raportowania, nasz personel IT może projektować różne raporty i przekazywać je poszczególnym osobom w całym przedsiębiorstwie.
  • Raportowanie ad-hoc – usługi raportowania SQL Server zawierają Report Builder, nowe narzędzie do raportowania ad-hoc, które umożliwia naszym klientom tworzenie własnych raportów i eksplorację danych korporacyjnych. Report Builder zawiera przyjazny dla użytkownika model zapytań biznesowych, który umożliwia użytkownikom tworzenie raportów bez głębokiej wiedzy technicznej na temat podstawowych źródeł danych, takich jak nasze bazy danych Microsoft Dynamics NAV, w których przechowujemy dane księgowe i/lub kadrowo-płacowe.
  • Wbudowane raportowanie – nasi klienci mają dostęp do predefiniowanych lub tworzonych ad-hoc raportów z aplikacji innych firm korzystających z usług raportowania i mogą korzystać z tych raportów w postaci niezmienionej, dostosowywać je lub tworzyć nowe na potrzeby konkretnych potrzeb biznesowych.
  • Raportowanie oparte na sieci Web – dla Państwa partnerów i klientów. Nasi klienci mogą wdrażać interaktywne raporty oparte na sieci Web, aby dostarczać informacje swoim klientom lub partnerom. Usługi raportowania odizolowują odbiorców raportów od złożoności podstawowych źródeł danych, zapewniając jednocześnie personalizację i interaktywność.

Używamy usług raportowania SQL jako części naszych aplikacji back-endowych.


Dowiedz się więcej o e-usłudze BI i usłudze raportowania

E-usługa BI i usłudze raportowania

Dane logowania do portalu raportującego

Login testowy: guest_en@getsix.pl
Hasło testowe: guest_en

Zaloguj się do portalu raportującego

Portal raportujący – panel do logowania

Portal raportujący

Portal raportujący – strona główna

Portal raportujący

Portal raportujący – nawigacja

Portal raportujący

Portal raportujący – podgląd raportu

Portal raportujący

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 10.08.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje