Projekt Innowacyjna Gospodarka

dotacje-na-innowacje

Company getsix® Wrocław Sp. z o.o. received from the European Regional Development Fund a grant within the scope of project 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, „Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” – of the Operational Programme Innovative Economy (www.poig.gov.pl), 2007-2013.

The received grant will be used for the implementation of the project:

Implementation of B2B Data Exchange System is an opportunity for a dynamic development of the getsix® company
Ostatnia aktualizacja: 02.08.2021

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje