Nasze informacje prawne

Aktualne informacje prawne i dokumenty:

Linkowanie strony internetowej getsix®

Linkowanie strony internetowej getsix® jest dozwolone, jeśli służy to udostępnieniu większej ilości informacji na dany temat osobie odwiedzającej inną stronę. Linkowanie, które wykazuje wyraźne znaki wprowadzania w błąd odwiedzających poprzez połączenie strony internetowej getsix® ze stroną tematycznie z nią niezwiązaną, jest zabronione.

Prosimy nie udostępniać bezpośrednich linków do poszczególnych stron naszej oferty, ponieważ w przypadku zdalnego wywołania ASP poszczególnych stron niektóre elementy nawigacyjne są w pewnych okolicznościach niepoprawnie inicjowane. W odpowiedzi na szczegółowe zapytania przekażemy Państwu linki bezpośrednio do konkretnych fragmentów naszych treści. getsix® nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z wywoływaniem naszej witryny za pośrednictwem innych witryn.

Ochrona danych

Wszelkie dane przekazane lub uzyskane za pośrednictwem niniejszej strony są traktowane zgodnie z niemiecką federalną ustawą o ochronie danych osobowych (BDSG), ustawą o ochronie danych uzyskanych za pośrednictwem usług telekomunikacyjnych (TDDSG), umową państwową o usługach medialnych (MDStV) i ustawą o usługach informacyjnych i komunikacyjnych (IuKDG).

Dane przekazywane getsix®

Dane przekazywane getsix® Wrocław Sp. z o.o. (dalej zwaną getsix®) z siedzibą we Wrocławiu będą traktowane jako poufne i użytkowane wyłącznie do celów określonych przez użytkownika. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika.

Pliki cookie i JavaScript

Witryna getsix® korzysta z plików cookie, na przykład do zapisywania ustawień języka, a po stronie klienta z JavaScript, na przykład do obsługi menu. Aby móc skorzystać w pełni z funkcji witryny getsix®, ustawienia te należy aktywować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pliki cookie i JavaScript są wykorzystywane wyłącznie do nawigacji na stronie.

Zewnętrzne strony internetowe

Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że na zewnętrznych stronach internetowych połączonych linkami z witryną getsix® mogą być gromadzone dane, które nie są przekazywane getsix® i za których korzystanie getsix® nie ponosi odpowiedzialności.

Bezpieczeństwo wprowadzonych danych

Dostęp do witryny getsix® odbywa się za pośrednictwem otwartego protokołu HTTP. Dane wprowadzane przez użytkowników witryny getsix® mogą być również rejestrowane przez osoby trzecie w trakcie dokonywanych operacji. Sytuacja ta jest poza zasięgiem wpływu i odpowiedzialności getsix®.

Przekazane adresy e-mail

Poprzez przekazanie adresu e-mail w formularzu na naszej witrynie użytkownik tworzy aktywny kontakt z getsix® (Zgoda). W ten sposób getsix® uzyskuje prawo do przesyłania informacji na przekazany adres e-mail. Przekazane adresy e-mail nie są przekazywane przez getsix® osobom trzecim.

Jeżeli nadawca nie życzy sobie otrzymywania informacji od getsix®, może on w każdej chwili wysłać do nas e-maila na adres office@getsix.pl, wpisując „Rezygnacja” w temacie wiadomości. Dany adres e-mail zostanie usunięty z bazy danych getsix®. Nie ma możliwości blokowania w ten sposób komunikatów generowanych automatycznie przez obsługujący naszą witrynę program do potwierdzania wprowadzanych danych.

Wysłanie wiadomości z rezygnacją dla adresu e-mail, dla którego zostało utworzone hasło na naszej na naszej witrynie wiąże się z dezaktywacją wprowadzonych danych i usunięciem takiego hasła z systemu.

Prawo autorskie

Wszystkie artykuły są chronione prawem autorskim getsix®. Niniejsza strona i wszystkie treści oraz obrazy umieszczone na niej są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek użycie naruszające ścisłe ograniczenia wynikające z praw autorskich jest niedopuszczalne i zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody getsix®.

Prawo autorskie w zakresie powiązanych stron internetowych

Prawo autorskie chroni również zawartość witryn partnerskich umieszczonych na stronie internetowej getsix®. Podstawą do ochrony treści witryn naszych partnerów są umowy dwustronne zawarte między stroną partnerską a getsix®. Należy również przestrzegać praw autorskich i praw autora partnerskich witryn getsix®.

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zawartość może być kopiowana, dystrybuowana oraz archiwizowana elektronicznie lub udostępniana w formie elektronicznej wyłącznie za uprzednią pisemną zgodną getsix®. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Prawa autorów

Wszystkie artykuły są chronione prawami autorskimi danego autora artykułu. Jeżeli getsix® wykorzystuje tylko skrót od nazwiska autora, w odpowiedzi na zapytanie wyślemy pełne nazwisko danego autora.

Korzystanie z artykułów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej

Korzystanie z artykułów umieszczonych na niniejszej stronie internetowej jest dozwolone wyłącznie do celów osobistych związanych z odczytem informacji ze strony internetowej przez użytkownika. Utworzenie jednej lub większej liczby kopii nie jest dozwolone. Tylko artykuły umieszczone w sekcji Pliki do pobrania są przeznaczone do powielania i dystrybucji.

Brak odpowiedzialności za linki zewnętrzne

W orzeczeniu z dnia 12 września 1999 r., 312 O 85/99 – „Odpowiedzialność za linki”, Sąd Okręgowy w Hamburgu zdecydował, że osoba umieszczająca link ponosi współodpowiedzialność za treść strony, do której link prowadzi. Zgodnie z tym orzeczeniem Sądu Okręgowego współodpowiedzialności można uniknąć tylko poprzez wyraźne zdystansowanie się od takich treści.

Wyraźne zdystansowanie się od treści stron zewnętrznych oraz od witryn, do których prowadzą linki, a także od sposobu ich działania

Niniejszym dystansujemy się wyraźnie od wszelkich treści umieszczonych na stronach lub w plikach lub w grafikach, do których linki umieszczone przez nas prowadzą, a tym samym nie uznajemy ich za nasze własne. Wszelkie naruszenia obowiązujących przepisów prawa, zwyczajów i obyczajów, które stały się nam znane, spowodują natychmiastowe usunięcie linków, wpisów, grafik lub innych form odwołania z witryny getsix®. Odpowiedzialność za treści oraz informacje umieszczone na powiązanych stronach lub pod udostępnionymi adresami internetowymi będzie ponoszona wyłącznie przez danego właściciela adresu URL, operatora lub administratora.

Linki do zewnętrznych stron internetowych i witryn

W przypadku prostych linków URL do stron lub witryn zewnętrznych problemem jest połączenie z publicznie dostępnymi informacjami na stronie internetowej, do której link prowadzi. Ogólnie getsix® nie sprawdza, czy połączenie z witryną getsix® poprzez link jest dopuszczalne.

Jeżeli dana witryna jest połączona poprzez link z naszą stroną internetową, a nie życzą sobie Państwo tego typu połączenia, prosimy nas o tym poinformować. Niezwłocznie usuniemy taki link.

Aktualność linków

Wszystkie linki do zewnętrznych dostawców były sprawdzane pod kątem ich poprawności w momencie ich wprowadzenia. Biorąc jednak pod uwagę to, że internet jest przedmiotem ciągłych zmian, getsix® nie jest w stanie zagwarantować, że w czasie odwiedzin naszej strony internetowej linki:

a) nadal prowadzą do miejsca przeznaczenia;
b) nadal zawierają tę samą treść, jaką zawierały w momencie ich wprowadzenia.

W szczególności getsix® podkreśla, że treść kryjąca się za linkiem nie jest naszą własnością. Ponadto getsix® nie ponosi odpowiedzialności za treści danych stron internetowych i za sposób ich działania. Linki do zewnętrznych dostawców nie stanowią oceny lub rekomendacji getsix®.

Jeżeli napotkają Państwo na naszej stronie nieaktualne lub błędne linki lub odnośniki, które naruszają artykuły przepisów prawa lub dobre obyczaje, prosimy nas o tym poinformować.

Odpowiedzialność za treści określona w MDStV, czyli niemieckiej ustawie państwowej o usługach medialnych

Jak określono w §6 ustawy państwowej o usługach medialnych, odpowiedzialność za treści na naszej stronie należące do getsix® ponosi rada dyrektorów getsix® Wrocław Sp. z o.o. W rozumieniu prawa prasowego odpowiedzialność za treści na naszej stronie należące do getsix® ponosi zarządu getsix® Wrocław Sp. z o.o.

Brak gwarancji i wyłączenie odpowiedzialności

Dział redakcyjny mimo skrupulatnych kontroli i sprawdzania źródeł nie daje żadnej gwarancji odnośnie do prawdziwości treści. Wszelka odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku informacji lub treści umieszczonych na niniejszej stronie internetowej jest wykluczona. Obowiązuje jedynie prawo do publikacji korekty lub innej wersji.

Prezentacje

W getsix® zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest zaangażowanie się w prezentacje objaśniające nasze usługi outsourcingowe, aby umożliwić ludziom biznesu a nawet studentom pełne zrozumienie istoty czynników sukcesu w naszej branży.

Archiwum newsletterów

Okresowo getsix® opublikuje newsletter, aby nasi klienci byli na bieżąco z branżowymi lub rządowymi zmianami, lub aby po prostu zwrócić uwagę na to, co nowego słychać w getsix®.

Arkusze informacyjne

getsix® zdaje sobie sprawę, że usługi przez nas oferowane mogą być lepiej wyjaśnione w formie arkuszy informacyjnych. Arkusze te pozwalają wgłębić w szczegóły w celu pełnego zrozumienia danej usługi i uzyskać pewność, że getsix® jest w stanie sprostać Państwa wymaganiom.

Materiały marketingowe

Ważne jest dla nas, abyśmy wciąż wspierali naszą stronę internetową materiałami marketingowymi, które można łatwo pobrać lub przejrzeć. Pozwala to klientom i potencjalnym klientom uzyskać wgląd w getsix® i w to, jak prezentujemy się na zewnątrz.

Ostatnia aktualizacja : 10.08.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje