Usługa „Rachunki należności”

/ Outsourcing procesów biznesowych

Co to są 'Rachunki Należności’?

W ramach getsix® 'Outsourcing procesów biznesowych’ oferujemy Państwu usługę 'Rachunki Należności’. Dotyczy to faktur należnych Państwu od klientów, które można również nazwać „należnościami”, „dłużnikami z tytułu dostaw i usług lub „AR”.

Prostym sposobem, aby to rozważyć, byłoby pomyśleć o „Należnościach z tytułu rachunków” jako fakturze sprzedaży, której klient jeszcze nie zapłacił.

Jeśli sprzedajesz swoje produkty lub usługi klientowi na kredyt i wysyłasz mu fakturę sprzedaży, kwota należna klientowi z tej faktury jest częścią „Należności”. W dokumentacji klienta faktura ta będzie częścią jego „zobowiązań”. W ten sposób „Zobowiązania” i „Należności” są dwiema stronami tej samej transakcji.

Termin „Należności” może również odnosić się do osoby lub zespołu odpowiedzialnego za przyjmowanie lub ściganie płatności należnych Twojej firmie. Twoje 'Accounts Receivables’ może chcieć porozmawiać z klientem, który zalega z płatnością na Twoje konto.

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 10.08.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje