Raportowanie do Narodowego Banku (NBP)

/ Raporty finansowe dla firm

Poza sporządzaniem sprawozdań finansowych, polskie prawo nakłada na wybrane podmioty dodatkowe obowiązki sprawozdawcze, a w szczególności raporty składane do Narodowego Banku Polskiego (NBP).

Ten plik PDF wyjaśnia wszystko w języku angielskim.

Większość informacji można znaleźć tutaj w języku polskim, z niewielką ilością angielskiego. Pozostałe informacje można znaleźć tutaj w języku angielskim.

Informacja o przekazywaniu danych do Głównego Urzędu Statystycznego: www.stat.gov.pl

Więcej informacji na temat zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych można znaleźć tutaj.

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 12.05.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje