Raportowanie do Narodowego Banku (NBP)

/ Raporty finansowe dla firm

Poza sporządzaniem sprawozdań finansowych, polskie prawo nakłada na wybrane podmioty dodatkowe obowiązki sprawozdawcze, a w szczególności raporty składane do Narodowego Banku Polskiego (NBP).

Ten plik PDF wyjaśnia wszystko w języku angielskim.

Większość informacji można znaleźć tutaj w języku polskim, z niewielką ilością angielskiego. Pozostałe informacje można znaleźć tutaj w języku angielskim.

Informacja o przekazywaniu danych do Głównego Urzędu Statystycznego: www.stat.gov.pl

Więcej informacji na temat zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych można znaleźć tutaj.

Ostatnia aktualizacja: 12.05.2022

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje