Szybkie Clean-Up – czyszczenie kont GL

/ Profesjonalne usługi CPA

Usługi „szybkie Clean-Up”

Specjalne uzgodnienia i czyszczenie kont GL – wykonujemy szybką usługę uzgadniania, która może być wymagana dla konkretnego konta GL. Może to dotyczyć np. należności, gdzie w wyniku braku jasności klient nie jest w stanie zarządzać swoimi należnościami, dlatego celem jest uzgodnienie każdego konta, aby szybko zapanować nad należnościami. Często mamy do czynienia z uzgadnianiem stanów magazynowych lub środków trwałych.

„Catch-Up” lub „Clean-Up” przetwarzanie transakcji i usługi księgowe – wielu klientów zwraca się do nas, gdy pilnie potrzebują pomocy w korekcie lub uaktualnieniu rachunków. Niska jakość może być wynikiem słabego wdrożenia systemów. Może być tak, że mają Państwo zaległości w codziennym prowadzeniu ksiąg i nie są w stanie ich nadrobić nawet poprzez nadgodziny. Może się to zdarzyć podczas wdrażania nowych systemów. Państwa pracownicy mogą nie być w stanie wykonać swojej codziennej pracy ze względu na dodatkową pracę związaną z konfiguracją, szkoleniem i równoległym działaniem nowego systemu. Niezależnie od tego, czy mają Państwo bałagan, czy po prostu zaległości w prowadzeniu księgowości lub przetwarzaniu transakcji, czy wdrażają Państwo nowy system, czy też mają Państwo sezonowy szczyt – możemy zapewnić niezawodne, odpowiednio wykwalifikowane, sumienne, niedrogie jednostki, które uporządkują lub nadrobią zaległości w Państwa dokumentacji księgowej.

„Hands-On” wspiera „Big4” i klientów w rozwiązywaniu problemów z audytem – zła jakość zapisów może spowodować, że audytor nie będzie w stanie wydać opinii z badania sprawozdania finansowego. Zazwyczaj klient będzie miał ograniczony czas na skorygowanie swoich danych księgowych. Aby uniknąć konfliktu interesów, biegli rewidenci z „Wielkiej Czwórki” nie są w stanie pomóc swoim klientom w korekcie podstawowych dokumentów księgowych. Biorąc pod uwagę naszą niezależność oraz fakt, że w ogóle nie świadczymy usług badania ustawowego, jesteśmy często kierowani do klientów „Wielkiej Czwórki” – w celu skorygowania lub ponownego przetworzenia ich dokumentacji księgowej.

Zmniejszenie ryzyka przed lub w trakcie kontroli podatkowej – często pomagamy klientom w zmniejszeniu potencjalnie wysokich kar podatkowych nałożonych przez lokalny Urząd Skarbowy. Zwykle wymaga to zidentyfikowania i zgromadzenia dużej ilości dokumentacji potwierdzającej, często obejmującej kilka lat, aby umożliwić klientowi dostarczenie dowodów, które zadowolą lokalny Urząd Skarbowy podczas kontroli. W niektórych przypadkach wiąże się to z kontaktem i uzyskaniem informacji lub dokumentów od naszych dostawców i klientów.

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 22.07.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje