Zarządzanie środkami pieniężnymi

/ Usługi administracyjne dla przedsiębiorstw

Usługi zarządzania i administracji środkami pieniężnymi, funduszami i płatnościami

Zarządzanie firmami. Zarządzanie rachunkami bankowymi. Te dwie czynności są zazwyczaj powiązane i obie wymagają skupienia się na instrukcjach klienta. Jakie są korzyści zoptymalizowanego zarządzania środkami pieniężnymi? Lepsza szansa stworzenia bogatej w gotówkę pozycji, dzięki której można wziąć pod uwagę krótko- i średniookresowe inwestycje.

Swoimi usługami administracji środków pieniężnych, funduszy i płatności getsix® wspiera zróżnicowane portfolio klientów, począwszy od małych i średnich przedsiębiorstw, a skończywszy na wielonarodowych korporacjach. W małych firmach, gdzie podział obowiązków stanowi problem, nasze usługi funkcjonują jako dodatkowa zewnętrzna kontrola funduszów firmy.

getsix® oferuje następujące usługi:

  • Administracja środkami pieniężnymi zdeponowanymi na rachunkach bankowych klientów;
  • Prognozowanie stanu środków pieniężnych i przetwarzanie należności;
  • Usługi dotyczące rachunku uprawniające do składania podpisów w celach ustalenia rozliczeń zobowiązań spółki wobec dostawców, płacowych, zwrotów wydatków pracowniczych i innych przelewów;
  • Spełnianie wymogów dotyczących zgodności;
  • Obsługa przelewów oraz transakcji Forex.

Wszystkie te funkcje będą obsługiwane przez zespół usługowy getsix® ze ścisłym podziałem obowiązków, zgodnie z naszą polityką firmową i w oparciu o środki kontroli wewnętrznej.

Ostatnia aktualizacja: 26.07.2021

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje