Wiele kanałów dostarczania faktur

/ Zewnętrzne zarządzanie fakturami

W dzisiejszym stymulującym środowisku gospodarczym bardzo ważne jest, aby firmy wykorzystywały dźwignię finansową i uzyskiwały maksymalny zwrot z inwestycji. Z naszego doświadczenia wynika, że większość firm nie jest w stanie poświęcić czasu i zasobów niezbędnych do zarządzania kosztami związanymi z zadłużeniem w długim okresie czasu. Firmy potrzebują partnera, na którym mogą polegać i który pomoże im poprawić przepływy pieniężne poprzez usprawnienie wewnętrznego działu należności firmy.

Każde biuro otrzymuje faktury papierowe i elektroniczne – wszystkie one inicjują ręczny lub zautomatyzowany obieg dokumentów. Szybkie przetwarzanie faktur może przynieść każdej firmie oszczędności – na przykład dzięki możliwości skorzystania z wcześniejszej płatności. Czasochłonne i pracochłonne procesy mają odwrotny skutek – powodują utratę pieniędzy z powodu opóźnień w płatnościach lub braku płatności, niezadowolonych sprzedawców i niezadowolonych klientów.


Przetwarzanie faktur zgodnie z AIIM™

 • 1/3 organizacji otrzymujących 25,000+ faktur/miesiąc nadal korzysta z procesów opartych na papierze.
 • 50% użytkowników systemu rozliczeń z tytułu dostaw i usług deklaruje, że okres zwrotu z inwestycji wynosi 9 miesięcy lub mniej.
 • 29% respondentów zgłosiło zmniejszenie kosztów związanych z przetwarzaniem faktur o 50%.
 • 1/2 wdrożeń systemów rozliczania należności została zakończona w ciągu 6 miesięcy.

(Source: AIIM Industry Watch Report, Automating AP/AR Financial Processes – user feedback)

Nasze wielokanałowe rozwiązania w zakresie faktur przychodzących są opłacalne dla każdej firmy i skalowalne dla każdej ilości dokumentów. Faktury papierowe są skanowane i konwertowane do formatu cyfrowego. Zawartość w formacie elektronicznym – jak załączniki e-mail lub tekst – jest również przechwytywana i rozpoznawana jako faktura przychodząca. Istotne dane – takie jak numer faktury, nazwa klienta lub kwota – są identyfikowane i indeksowane. Dane są następnie eksportowane do odpowiedniego systemu back-office – takiego jak Microsoft Dynamics NAV, SAP lub dostosowanej aplikacji finansowej – co umożliwia dalsze przetwarzanie faktury w celu jej przeglądu, zatwierdzenia i zapłaty.

Naszą misją jest pomagać firmom w sprawnym funkcjonowaniu i zwiększaniu zysków. Nasze rozwiązanie „wiele kanałów dostarczania faktur” oferuje najnowocześniejszą metodę, aby pomóc firmom zwiększyć wydajność ich działu księgowości.


Automatyzacja fakturowania dla małych i średnich firm oraz oddziałów

Automatyzacja zarządzania fakturami i innymi dokumentami finansowymi jest z nami łatwa, szybka i opłacalna. Jeśli przetwarzasz od kilkudziesięciu do kilkuset faktur dziennie lub więcej, oferujemy rozwiązanie, które pomoże obniżyć koszty Państwa firmy, szybciej przetwarzać faktury oraz zapewni lepszą kontrolę i widoczność całego procesu.


Problemy

 • zbyt wiele dokumentów papierowych do zarządzania może prowadzić do zagubienia faktur i opóźnień w płatnościach;
 • faktury wędrują od biurka do biurka w celu zatwierdzenia i zapłaty – brak możliwości sprawdzenia, gdzie w danym momencie znajduje się faktura;
 • wypełnianie i pobieranie faktur z szafek na akta lub magazynów kosztuje czas;
 • dostawcy dzwoniący w sprawie statusu płatności mogą być sfrustrowani, jeśli informacja nie jest natychmiast dostępna;
 • tradycyjne oprogramowanie do automatyzacji faktur jest zbyt drogie dla mniejszych firm.

Rozwiązania

 • bogate w funkcje oprogramowanie do przechwytywania obejmuje rozdzielanie faktur, obsługę dokumentów wielostronicowych, automatyczną identyfikację dostawców;
 • najlepsza w swojej klasie oferta skanerów biurowych do skanowania wsadowego i digitalizacji faktur;
 • automatyczna kontrola spójności i wydobycie danych z faktury, takich jak numer faktury, data, kwota, VAT i waluta;
 • wbudowana inteligencja umożliwiająca „uczenie się” typów dokumentów;
 • integracja z Microsoft Dynamics NAV, SAP lub innymi systemami ERP;
 • integracja i weryfikacja z repozytorium wiedzy.

Korzyści

 • szybki i łatwy start – proces wystawiania faktur może być zautomatyzowany w ciągu zaledwie kilku dni;
 • łatwe do przeszkolenia pracowników, łatwe w użyciu;
 • redukcja kosztów i poprawa wydajności poprzez ograniczenie ręcznej obsługi faktur;
 • niski koszt wdrożenia, szybki zwrot z inwestycji – zmniejszenie kosztów przetwarzania faktur o 50% lub więcej;
 • oszczędność kosztów przechowywania i wyszukiwania dzięki digitalizacji administracji finansowej;
 • poprawa zarządzania gotówką, wykorzystanie rabatów za wczesną płatność;
 • lepsza widoczność całego procesu, w tym rejestracji faktur, obsługi błędów i wyjątków, zatwierdzania i płatności.

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 12.05.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje