Transakcje i inwestycje

/ Doradztwo podatkowe w Polsce

Zdajemy sobie sprawę, że firmy zaangażowane w transakcje i inwestycje muszą dziś zmagać się z wieloma pozafinansowymi zagrożeniami i trudnościami. Uczestnicy tych transakcji i inwestycji muszą doceniać i zarządzać ważnymi kwestiami związanymi z ochroną interesów, polityką, interesariuszami i kontrolą.

Nasze interdyscyplinarne podejście jest idealne do radzenia sobie z tymi zagrożeniami i trudnościami, zarówno w transakcjach transgranicznych, jak i krajowych oraz inwestycjach. Dowolna ilość podmiotów gospodarczych działających na płaszczyźnie międzynarodowej wymaga planowania zagadnień podatkowych, a bieżąca działalność wymaga stosowania przepisów prawa wspólnotowego i międzynarodowego prawa podatkowego. Zatrudniamy pracowników z dużym doświadczeniem we współpracy z organami podatkowymi innych państw, jak również w zakresie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania czy odpowiednich dyrektyw UE.


Przegląd inwestycji zagranicznych

Wiele transakcji transgranicznych podlega nadzorowi rządowemu, a nasze wewnętrzne doświadczenie może pomóc w przeprowadzeniu tego procesu dla naszych klientów.


Ryzyko regulacyjne

Istnieje szeroki zakres zagadnień regulacyjnych, które mogą być związane z zawiłymi międzynarodowymi transakcjami i inwestycjami. Jesteśmy przygotowani, aby przeprowadzić naszych klientów przez te trudne ryzyka.


Sprzeciw ustawodawczy

Znaczące transakcje transgraniczne coraz częściej wywołują konieczność podjęcia działań i nadzoru legislacyjnego. Wiemy, jak sprawić, by firmy mogły wyprzedzać zmiany, przy ograniczonej potrzebie zwiększonej regulacji rządowej – i jak zająć się obowiązkowym nadzorem, gdy jest on wprowadzony.


Strony trzecie

Istnieją różne rządy i pozarządowi interesariusze, którzy mogą mieć znaczący wpływ na transakcje, głównie tam, gdzie w grę wchodzi konkurencja, środowisko, sprawy społeczne i polityka publiczna. Podejście polega na angażowaniu i zarządzaniu wieloma interesariuszami oraz tworzeniu sojuszy, przy jednoczesnym budowaniu wiarygodności i sojuszników w celu zminimalizowania ryzyka dla Państwa firmy.


Nasze usługi doradcze w zakresie transakcji i inwestycji obejmują w szczególności następujące działania:

  • sporządzanie opinii i komentarzy w sprawach podatkowych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa podatkowego dotyczące podwójnego opodatkowania oraz przepisy prawa wspólnotowego;
  • doradztwo i pomoc w przestrzeganiu międzynarodowego i wspólnotowego prawa podatkowego;
  • doradztwo i pomoc w przestrzeganiu przepisów dotyczących podwójnego opodatkowania;
  • doradztwo i pomoc w opodatkowaniu podatkiem VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych i międzynarodowych;
  • doradztwo w zakresie przepisów walutowych;
  • doradztwo w sprawach międzynarodowych dotyczących cen transferowych.

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 15.06.2021

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje