Postępowanie podatkowe i kontrolne

/ Doradztwo podatkowe w Polsce

Usługi doradcze w zakresie postępowań podatkowych i kontrolnych prowadzone u klienta mają na celu udzielenie klientowi wszelkiej pomocy w kontaktach z organami podatkowymi lub skarbowymi, reprezentowanie klienta przed sądami administracyjnymi oraz korzystne rozstrzygnięcie sporu.

Nasze usługi doradcze w zakresie postępowań podatkowych i kontrolnych obejmują:

  • przygotowanie strategii postępowania;
  • udział w postępowaniu w charakterze pełnomocnika lub/i doradcy klienta;
  • reprezentowanie w imieniu klienta i prowadzenie spraw przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej, a także reprezentowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i wojewódzkimi sądami administracyjnymi;
  • przygotowanie dokumentów procesowych oraz kontakty z przedstawicielami organów skarbowych i innych organów administracji publicznej.
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2021

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje