Postępowanie podatkowe i kontrolne

/ Doradztwo podatkowe w Polsce

Usługi doradcze w zakresie postępowań podatkowych i kontrolnych prowadzone u klienta mają na celu udzielenie klientowi wszelkiej pomocy w kontaktach z organami podatkowymi lub skarbowymi, reprezentowanie klienta przed sądami administracyjnymi oraz korzystne rozstrzygnięcie sporu.

Nasze usługi doradcze w zakresie postępowań podatkowych i kontrolnych obejmują:

  • przygotowanie strategii postępowania;
  • udział w postępowaniu w charakterze pełnomocnika lub/i doradcy klienta;
  • reprezentowanie w imieniu klienta i prowadzenie spraw przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej, a także reprezentowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i wojewódzkimi sądami administracyjnymi;
  • przygotowanie dokumentów procesowych oraz kontakty z przedstawicielami organów skarbowych i innych organów administracji publicznej.

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 15.06.2021

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje