Transformacja biznesu

/ Usługi konsultingowe w Polsce

Transformacja biznesowa dla projektów outsourcingu procesów biznesowych (BPO)

Nasza grupa ds. transformacji biznesowej jest często pierwszym punktem kontaktu z klientem. Transformacja biznesowa zapewnia cztery odrębne usługi przejściowe, które pozwalają nam na dogłębne zrozumienie funkcji biznesowych klienta, zanim jeszcze rozwiązanie zostanie wdrożone. Skutkuje to zwiększoną szybkością przejścia i wdrożenia, poprawą rentowności dla naszych klientów, poprawą zdolności prognozowania i możliwością identyfikacji dodatkowych obszarów do poprawy procesów w całej organizacji klienta.

W wielu przypadkach, grupa ds. transformacji biznesowej odkrywa nowe możliwości dla klienta w zakresie realizacji wartości i pozwala klientom na stopniowe usprawnianie dodatkowych funkcji biznesowych. Zazwyczaj nasz zespół ds. transformacji biznesowej utrzymuje bliski kontakt z klientami przez cały okres trwania relacji z nimi, co pozwala na ciągłe identyfikowanie nowych obszarów wymagających usprawnienia procesów i umożliwia nam wdrażanie globalnie dostarczanych rozwiązań w celu zaspokojenia tych potrzeb.


Ocena

 • odkrywanie efektywności procesów i możliwości outsourcingu;
 • techniki obejmujące mapowanie, analizę luk i ocenę gotowości.

Projektowanie rozwiązań biznesowych

 • wykorzystywanie wiedzy branżowej do konfigurowania i wdrażania nowych modeli biznesowych, tworzenia nowych strumieni przychodów z naszymi klientami;
 • globalnie połączone, wielogeograficzne modele dostaw, które są zgodne z pożądanym wynikiem biznesowym klienta.

Rozwój platformy

 • tworzenie nowych strategii platformowych w celu zmniejszenia ryzyka klienta i poprawy wydajności;
 • budowanie innowacyjnych, inteligentnych komponentów technologicznych do obsługi procesów biznesowych naszych klientów we wspólnym środowisku.

Przejście

 • planowanie i realizacja procesu przekazywania funkcji;
 • obejmuje zarządzanie projektem i świadczenie usług od momentu zainicjowania kontraktu, poprzez wdrożenie w stanie ustalonym.

Nasze korzyści

 • transformacja biznesowa i doradztwo procesowe łączą się w celu wzmocnienia naszej strategii zintegrowanego outsourcingu biznesowego;
 • zapewniamy naszym klientom możliwość działania jako przedłużenie ich działalności;
 • pozwalanie na ciągłe doskonalenie w zakresie wzrostu linii produktowej i zarządzania kosztami w całej organizacji klienta.

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 10.08.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje