Raportowanie do Urzędu Statystycznego

/ Raporty finansowe dla firm

Poza sporządzaniem sprawozdań finansowych, polskie prawo nakłada na wybrane jednostki dodatkowe obowiązki sprawozdawcze, w szczególności sporządzanie sprawozdań statystycznych. getsix® oczywiście może sporządzać obowiązkowe sprawozdania, wypełniać ankiety i badania statystyczne na potrzeby GUS. Będą to również sprawozdania F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o tworzeniu kapitału trwałego, sprawozdań podmiotów z kapitałem zagranicznym (KZ) oraz sprawozdań z działalności gospodarczej Państwa firmy (SP-3).

Informacje dotyczące raportowania do Głównego Urzędu Statystycznego: www.stat.gov.pl

Więcej informacji na temat zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych można również znaleźć tutaj – http://www.paih.gov.pl/polish_law/bookkeeping_rules

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 12.05.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje