e-Usługa „Online Reporting Portal (SSRS)”

/ Raportowanie w chmurze

Korzystanie z portalu klienta z „danymi live” 24/7 – raporty interaktywne

 • niezależny od miejsca pobytu – stały (24/7) dostęp do udostępnionych dokumentów;
 • możliwość automatycznego przesłania raportu mailem w formie PDF;
 • weryfikacja danych w trybie „Live”, tzn. w momencie odczytywania raportu ma miejsce bezpośredni dostęp do bazy danych;
 • indywidualnie zdefiniowane raporty z możliwością doboru interesujących parametrów;
 • gotowość raportów wg ustalonych interwałów czasowych, np. codziennie o 8:00;
 • bezpieczeństwo danych poprzez ich szyfrowanie;
 • akredytacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001:2013.

Nasze publikacje

e-Service ‘Online Reporting Portal (SSRS)’

Kto chce podejmować skuteczne decyzje i zoptymalizować wydajność swojego przedsiębiorstwa, potrzebuje czegoś więcej niż tylko danych w sprawozdaniach statystycznych. Potrzeba wiarygodnych informacji, które łatwo można znaleźć i przeanalizować. Tylko w ten sposób podejmować będą Państwo uzasadnione decyzje i zapewnia sobie istotne korzyści w starciu z konkurencją. Ponadto wszyscy Państwa pracownicy powinni odnosić korzyści z dostępu do tych samych informacji i to w taki sposób, aby nie ponosili Państwo dodatkowych kosztów.

Nasz portal dla klintów korzysta z SQL Server 2012 Reporting Services wraz z nakładką Mobilizer. Funkcjonalność ta umożliwia Państwu oraz autoryzowanym przez Państwa pracownikom dostęp do „danych live” 24/7 w systemie ERP. W ten sposób mogą Państwo np. w każdej chwili mieć dostęp do wykazów otwartych pozycji, BWA, kosztów osobowych, itp., eksportować te dane, wysyłać przez e-mail lub drukować i tym samym szybko i elastycznie reagować. Wszystko, czego Państwo potrzebują, to przeglądarka internetowa.

Wspieramy więc państwa we wszystkich aspektach zarządzania sprawozdaniami

Wstępnie skonfigurowane sprawozdania, raporty, tabele Excel mogą Państwo skonfigurować indywidualnie i dostosować do własnych wymogów lub przyjętej formy raportowania (analizy ekonomiczne za okres 12 miesięcy, bilanse, rachunek zysków i strat, wykazy otwartych pozycji, analizy statystyczne, prezentacje graficzne, itp.).

Możliwa jest także migracja już istniejących sprawozdań, korzystających z danych działu finansowo-księgowego, z których Państwo korzystają, do systemu getsix® Online services. Przy każdym uruchomieniu „danych live” poprzez systemu ERP będą one aktualizowane i pozostaną dostępne do pobrania lub do dalszej edycji.

Portal klienta – getsix® 24/7 e-Service „Customer Portal“

Dostęp testowy – login:

Aby wypróbować portal dla klientów lub zapoznać się z jego możliwościami, mogą Państwo skorzystać z dostępu testowego. Do tego celu potrzeba jedynie przeglądarki internetowej, np. Microsoft Internet Explorer lub Firefox i dostępu do Internetu.

Adres internetowy dla dostępu testowego: https://ssrs.getsixapps.com/Reports_BI

Krok 1. Logowanie w systemie

getsix® 24/7 eService „getsix® Reporting Portal” oferowany jest przez nas w trzech językach (niemieckim, angielskim i polskim). Dzięki temu każdy z pracowników – użytkowników w Państwa przedsiębiorstwie może pracować na dogodnej dla siebie wersji językowej portalu.

LOGOWANIE W DOSTĘPIE TESTOWYM:Panel dostępowy

W panelu logowania należy wprowadzić poniższe dane. Należy zwrócić uwagę na pisownie dużych i małych liter.

Dla użytkowników niemieckojęzycznych:
Nazwa uzytkownika: guest_de
Hasło: guest_de

Dla użytkowników anglojęzycznych:
Nazwa uzytkownika: guest_en
Hasło: guest_en

Dla użytkowników polskojęzycznych:
Nazwa użytkownika: guest_pl
Hasło: guest_pl

Krok 2. Wybór firmy testowej

FIRMA TESTOWA:Firma testowa

Po lewej stronie zobaczą Państwo folder o nazwie „N9999 CONTOSO”. Aby go otworzyć, należy kliknąć na niego prawym klawiszem myszy.

TESTOWE SPRAWOZDANIA:Testowe sprawozdania

Po otworzeniu folderu firmy testowej, po lewej stronie znajdą Państwo następujące foldery ze sprawozdaniami:
02.01_Accounting_Services
02.02_Payroll_Services
Client_Management
Client_Sales_Dept


Krok 3. Wybór danych

DANE:Wybór danych

Po lewej stronie widać raporty testowe. Na przykład, po kliknięciu na folder “02.01_Accounting_Services”, znajdą Państwo sprawozdania widoczne na rysunku. Aby lepiej zapoznać się z zawartością oraz poznać możliwe rozwiązania, mogą Państwo również otworzyć inne foldery, poprzez kliknięcie na nie lewym klawiszem myszki.


Krok 4. Otwarte pozycje „Contoso” (firma testowa)

RAPORTY TESTOWE:Raporty testowe

Przykładowo, po kliknięciu lewym klawiszem myszki na „N9999-001-REP-0014 Open Items – Customer (Live Data) Ver. EN”, będą Państwo mogli zobaczyć po lewej stronie
wygląd tego sprawozdania.

Różne przykłady sprawozdań dla firmy testowej „Contoso“ dają Państwu możliwość zobaczenia, jak wygodne jest dokonywanie analiz, a także wspierając Państwa pracowników/ użytkowników, umożliwianie aktualizowania i przeglądania sprawozdań. Dzięki odpowiedniej konfiguracji, możliwy jest również eksport sprawozdań do innych formatów, jak np PDF, edytowalne pliki RFT i tabele Excel.

Dzięki funkcji dokładnego przeszukiwania w grafikach oraz innych obiektach w sprawozdaniu, można sprawdzić również szczegółowe dane. Sprawozdania mogą być przeszukiwane przy określaniu specyficznych kryteriów.

Sporządzanie i rozdzielanie sprawozdań w wyznaczonym terminie

Mogą Państwo powiązać sporządzanie sprawozdań z wyznaczonym terminem lub określonymi zdarzeniami. W ten sposób możliwe jest np. automatyczne generowanie wykazów otwartych pozycji codziennie o godzinie 8:00 i przesyłanie ich na kilka wybranych przez Państwa adresów e-mail w formacie PDF. Tym samym codziennie znajdować będą Państwo zaktualizowany wykaz otwartych pozycji w swojej skrzynce odbiorczej, bez konieczności generowania lub zamawiania raportu. Dodatkowo mogą Państwo określić, w jakim formacie mają być dostarczane sprawozdania, na przykład Excel, PDF lub RTF.

Następujące raporty dla działu finansowo-księgowego dostępne są w standardzie:

 • Plan kont – Crystal Report (PDF)
 • Bilans – Crystal Report (PDF)
 • Rachunek zysków i strat (GuV) – Crystal Report (PDF)
 • Wyciąg z konta – Crystal Report (PDF)
 • Analizy ekonomiczne – Crystal Report (PDF)

za 12 miesięcy według kont (BWA)

 • otwarte pozycje dłużników, z pozycjami szczegółowymi lub bez – Crystal Report (PDF)
 • otwarte pozycje wierzycieli, z pozycjami szczegółowymi lub bez – Crystal Report (PDF)

Następujące raporty dla działu rachunkowości zarządczej dostępne są w standardzie:

 • Wykaz miejsc powstawania kosztów – Crystal Report (PDF)
 • Bilans – Crystal Report (PDF)
 • Rachunek zysków i strat (GuV) – Crystal Report (PDF)

Uwagi:

 • Brak zależności od czasu i miejsca i dzięki temu optymalne wsparcie przy podejmowaniu decyzji przez Państwa i Państwa pracowników, którzy za pośrednictwem
  Internetu – a więc z dowolnego miejsca – mogą przeglądać, analizować i rozdzielać sprawozdania
 • Permanentna wiarygodność informacji dzięki wygodnej analizie aktualnych i w każdej chwili możliwych do zaktualizowania informacji.
 • Wyższa jakość i wiarygodność informacji dzięki szybszemu udzielaniu odpowiedzi na zapytania handlowe, ponieważ sprawozdania z interaktywnymi funkcjami i sortowaniem ułatwiają Państwu dostęp do potrzebnych informacji.
 • Możliwość dostosowania poziomów dostępu pozwala na precyzyjne przydzielenie uprawnień grupowych określonym użytkownikom i zapewnia ułatwione zarządzanie bezpieczeństwem.
 • Sprawne funkcje zabezpieczeń, które można skonfigurować na poziomie użytkownika, grup, obiektów i zamówień, gwarantują, że właściwi pracownicy o właściwym czasie otrzymają właściwe informacje.
 • Zbędne złącza klient-użytkownik: Jeden adres URL wystarczy, aby umożliwić Państwa użytkownikom bezpośredni, niezależny od lokalizacji, bezpieczny dostęp do sprawozdań przedsiębiorstwa za pośrednictwem Internetu, a tym samym z każdego miejsca na świecie. Na komputerach pracowników nie trzeba instalować specjalnego „oprogramowania klienta”
 • Oszczędność kosztów dzięki redukcji kosztów przeznaczonych na udostępnianie informacji: Sporządzanie sprawozdań z wykorzystaniem harmonogramu sprawozdań i przesyłanie ich automatycznie na zdefiniowane adresy e-mail odbiorców; w ten sposób ustala się, kiedy i jak informacje dotyczące Państwa przedsiębiorstwa będą opracowywane
 • Miło nam poinformować, że getsix® otrzymał akredytację ISO 27001:2013 „Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji“. getsix® dostrzega znaczenie zarządzania bezpieczeństwem informacji z punktu widzenia klientów, dlatego postanowił wdrożyć adekwatną normę ISO do naszych procesów zarządzania jakością, w celu dalszego umacniania naszej reputacji w kontekście dostarczania najwyższej klasy usług.

Za Państwa obsługę odpowiada IT-Desk, który służyć Państwu będzie jako stały partner do rozmowy, i będzie odpowiedzialny za koordynację współpracy pomiędzy Państwa firmą a getsix®.

W razie dalszych pytań pozostajemy do dyspozycji.

Skontaktuj się z nami

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 12.05.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje