Wiele kanałów dostarczania dokumentów

/ Zewnętrzne zarządzanie dokumentami

Wszystkie kanały dostarczania dokumentów w jednym systemie centralnym

Sprawne sortowanie i dystrybucja przychodzących dokumentów to fundamentalny aspekt odnoszącego sukcesy przedsiębiorstwa i jeden z elementów jego pozytywnego image’u. Im szybciej zapytania klientów docierają do właściwych osób, tym szybciej klienci mogą uzyskać odpowiedzi i zostać lepiej obsłużeni przez odpowiednie działy firmy.

Dzięki usłudze zarządzania przychodzącą pocztą getsix® mogą Państwo zapewnić szybką obróbkę i sprawną dystrybucję całej przychodzącej korespondencji oraz łatwo namierzyć wszelkie dokumenty. To pozwala poprawić jakość Państwa stosunków z klientami i wytworzyć długotrwałą lojalność z ich strony.

Wielokanałowa komunikacja z klientami – komunikacja na zewnątrz

Nasza strategia wielokanałowości pozwala Państwu komunikować się z nami, jak i z klientami, a robią to Państwo, wybierając najdogodniejszy i najtańszy możliwy sposób. Nasz wybór rozwiązań może znacząco zredukować koszty produkcji i doręczania Państwa wychodzącej i przychodzącej korespondencji. Państwa klienci mogą wybrać preferowany sposób komunikacji z Wami lub odwrotnie – Państwo mogą przenieść całą komunikację do elektronicznego systemu doręczania. Wybór jest Wasz, a płynące z niego oszczędności to oczywistość.

Wielokanałowe odbieranie korespondencji w celu zmniejszenia kosztów i poprawy jakości

Wielokanałowa Usługa Zarządzania/Gromadzenia dokumentów getsix® oferuje pełny wybór i wysoką jakość rozwiązań w zakresie obsługi dokumentów. Dostarcza także specjalistycznej wiedzy, ma globalny zasięg i skalowalność wymaganą, aby sprostać zmiennym potrzebom biznesowym.

Nasze usługi to:

Zarządzanie kancelarią pocztową – Przesyłasz dokumenty w formie papierowej bezpośrednio do jednej z naszych lokalizacji. Otwieramy, sortujemy i przygotowujemy korespondencję do skanowania. Każdy dokument otrzymuje numer kontrolny, ułatwiający namierzenie dokumentu.

Obrazowanie dokumentów – Dokumenty są skanowane i digitalizowane przy użyciu najszybszych urządzeń skanujących. Możemy także odbierać i obrabiać zeskanowane już dokumenty przesłane z Państwa oddziałów i punktów obsługi do nas przy użyciu Systemu Gromadzenia Danych Cyfrowych (DDCA – Digital Data Capture Architecture).

Gromadzenie danych – Odpowiednie pola z danymi są wydobywane z obrazów cyfrowych.

Przekazywanie danych – Dane są formatowane zgodnie z Państwa specyfikacją i przesyłane elektronicznie do Państwa systemu zarządzania danymi.

Zobacz nasze rozwiązania w zakresie automatycznej obróbki, odbioru i przesyłu dokumentów do i od Twoich klientów i partnerów biznesowych.

W obliczu rosnącej różnorodności kanałów komunikacji firmy mają do czynienia z dużą ilością różnych dokumentów, w różnych formatach: elektronicznym, e-mail, papierowym i w postaci faksów. Głównym czynnikiem w relacjach i współpracy miedzy przedsiębiorstwami jest konieczność umożliwienia wymiany dokumentów B2B. Obrabianie wielu różnych formatów dokumentów, pochodzących od wielu partnerów biznesowych wymaga integracji dużej liczby procesów i technologii.

Strategia wielokanałowości od getsix® Services zapewnia integrację różnych modułów technologicznych dostępnych w usłudze od jednego providera. Dzięki temu otrzymują Państwo całościowe rozwiązanie, pozwalające na wymianę danych z Państwa partnerami poprzez pojedynczy protokół komunikacyjny dostosowany do formatów stosowanych w Państwa systemie informatycznym.

Aby w pełni wykorzystywać przepływ danych finansowych, logistycznych i komercyjnych, potrzebują Państwo wdrożyć strategię wielokanałową. Podstawowe założenie to połączenie kilku technologii obróbki i wymiany dokumentów

W rezultacie mogą Państwo zapomnieć o swoich obawach odnośnie formatu i sposobu przesyłu dokumentów. Nasza platforma może obsłużyć całą przychodzącą i wychodzącą korespondencję bez względu na to, jakim kanałem komunikacji do nas napływa.

Korzyści dla Państwa

Konieczność obsługiwania różnych formatów dokumentów i metod komunikacji to przeżytek. Teraz mogą Państwo skorzystać z rozwiązań obejmujących wszystkie aspekty obróbki dokumentów cyfrowych i zautomatyzowanej wymiany B2B.

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 12.05.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje