Inwestycje zagraniczne – Polish Desk

/ Nasze rozwiązania

Polish Desk - pomoc prawna i podatkowa za granicą w języku polskim

Wielu z naszych klientów prowadzi biznesy poza graniami polski stąd narodziła się potrzeba łatwego dostępu do informacji prawnej w języku polskim.

Nasz dział Polish Desk kompleksowo wspiera klientów w różnych krajach. Specyfika tej usługi polega na w tym, że kontaktujecie się Państwo z osobami dwujęzycznymi, które biegle porozumiewają się w języku polskim i są w stanie przełożyć zawiłości prawne, podatkowe lub księgowe na realia polskie, wytłumaczyć różnice i dostarczyć odpowiednie rozwiązania dostosowane do Państwa potrzeb. Eksperci działu Polish Desk są jednocześnie ekspertami ds. prawa i podatków w kraju, w którym pomocy Państwo potrzebują.


Wybierz swój Polish Desk i zadaj pytanie naszemu doradcy:


Nasi zagraniczni partnerzy są firmami certyfikowani i ugruntowanymi w danym kraju. Wszyscy są też członkami HLB - globalnej sieci firm audytorskich i doradczych. Jej członkowie mają ugruntowane korzenie w lokalnych społecznościach, a jednocześnie są blisko związani z profesjonalistami z całego świata. Wspieramy naszych klientów, którzy rozwijają się na poziomie regionalnym, krajowym i globalnym, zapewniając im spersonalizowaną oraz wysokiej jakości obsługę w każdym miejscu.

Ostatnia aktualizacja: 10.05.2021

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje