Nasza polityka jakości

/ Nasz profil działalności

TUV NORD certificate

Jakość naszych usług pozostanie istotną częścią naszych efektywnych działań i oznacza dla nas, że spełniamy potrzeby naszych klientów w najlepszy możliwy sposób. Oznacza to również, że jakość stanowi ważną zasadę dla klientów korzystających z naszych usług. Nasze standardy jakości wymagają także zastosowania wszystkich dostępnych środków i informacji w sposób wydajny i umiejętny. Wszyscy nasi pracownicy są zobowiązani do eliminowania wszelkich okoliczności utrudniających na rzecz wysokiej jakości usług.


Aby spełnić wymagania naszych klientów, wyznaczamy następujące cele:

 • świadczenie profesionalnych usług dla lokalnych i międzynarodowych podmiotów gospodarczych oraz prywatnych instytucji;
 • zajmowanie się sprawami klientów, w zakresie szczegółów określonych zgodnie z przepisami prawa, wraz z procedurami określonymi w naszej Księdze Jakości;
 • wykonywanie zadań zgodnie z najlepszą wolą i wiedzą, w sposób sumienny, z należytą starannością;
 • zatrudnianie wyłącznie pracowników o wysokich kompetencjach zawodowych i społecznych, umiejętności współpracy i nienagannych manierach;
 • nawiązywanie i utrzymywanie relacji z klientami na podstawie umów partnerskich poprzez uzgadnianie zakresu usług, aby w ten sposób zaspokajać indywidualne potrzeby każdego klienta;
 • spełnianie wymagań normy ISO 9001:2015 i obowiązujących przepisów.

Niniejszym zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia naszego systemu zarządzania jakością.


Nasze certyfikacje


Aby osiągnąć te cele, wyznaczyliśmy następujące środki:

 • szkolenie naszego profesjonalnego personelu;
 • inwestowanie czasu i źródeł w rozwój zawodowy naszych specjalistów;
 • wykorzystanie aktualnej wiedzy w interpretacji przepisów podatkowych, księgowych i kadrowo-płacowych;
 • stałe korzystanie z wszystkich opcji dostępu do informacji i krótki czas reakcji przy każdym zapytaniu klienta;
 • przydzielenie indywidualnego doradcy klienta i jego zastępców odpowiedzialnych za świadczenie wszystkich usług dla danego klienta;
 • inwestowanie w oprogramowanie do księgowości, zasoby ludzkie i doradztwo prawne w szczególności w najnowocześniejszych systemach, takie jak ECM, ERP i CRM;
 • monitorowanie etyki zawodowej, w szczególności tajemnicy informacji poufnych;
 • uwzględnienie życzeń i oczekiwań klientów przy planowaniu poprawy jakości;
 • ocenianie wydajności i skuteczności naszej polityki, wraz z naszymi celami jakości w regularnych odstępach czasu;
 • zaangażowanie kierownictwa w tworzenie warunków – do poprawy wszystkich prowadzonych działań;
 • świadczenie usług umożliwiających naszym klientom zagranicznym a także ich spółkom macierzystym działającym w obszarach niemieckich i anglojęzycznych prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce w obu językach w sposób skuteczny i na wysokim poziomie.

Sprawna organizacja i nowoczesne metody zarządzania zapewniają także ramy niezbędne do osiągnięcia tego celu. Nasze rozumienie i świadomość jakości oraz nastawienie naszych pracowników stanowi zadowolenie naszych klientów i stały sukces naszej firmy w tym samym czasie. Ciągłe działania do poprawy jakości umożliwiają nam również efektywną redukcję kosztów i stanowią główny czynnik ochrony zasobów.

W oparciu o ramy tej polityki, zarząd ustala corocznie szczegółowe cele operacyjne jakości. Ponieważ jakość usług świadczonych przez nas jest niezwykle ważna dla przyszłości firmy, wspieranie celów jakościowych jest podstawowym zobowiązaniem każdego pracownika. Dlatego nasi eksperci są przeszkoleni w zakresie wymagań „Polityki jakości” i zasad zawartych w "Księdze Jakości" oraz dodatkowych dokumentach pomocniczych.

Nasza historia audytu zarządzania jakością:

 • 2009 – audyt certyfikacyjny
 • 2010 – I nadzór audytu
 • 2011 – II nadzór audytu
 • 2012 – audyt recertyfikacyjny
 • 2013 – I nadzór audytu poziom 2
 • 2014 – II nadzór audytu poziom 2
 • 2015 – audyt recertyfikacyjny
 • 2016 – I nadzór audytu poziom 3
 • 2017 – II nadzór audytu poziom 3
 • 2018 – audyt recertyfikacyjny
 • 2019 – I nadzór audytu poziom 4
 • 2020 - II nadzór audytu poziom 4
 • 2021 – audyt recertyfikacyjny
 • 2022 – I nadzór audytu poziom 5
 • 2023 – II nadzór audytu poziom 5

Monitorowanie zadowolenia klientów z naszych usług księgowych i kadrowo-płacowych

*W 2020 roku, ze względu na ograniczenia wywołane pandemią COVID-19, ankieta satysfakcji klientów nie została przeprowadzona.

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja : 28.08.2023

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje