Jak zarejestrować się jako podatnik VAT w Polsce?

/ VAT w Polsce i Europie

Firma może być zobowiązana do zapłaty podatku VAT w kilku przypadkach np.: na podstawie wielkości obrotów w danym okresie, na podstawie konkretnych usług lub produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo, lub jeśli składuje towary w magazynie w Polsce.

Jeśli firma lub przedsiębiorca zalicza się do jednej z powyższych kategorii, musi zarejestrować się w polskim urzędzie skarbowym w celu rejestracji VAT w Polsce, aby uzyskać numer identyfikacyjny. Dla firm zagranicznych jest jeden US, który je obsługuje - II US Warszawa Śródmieście.

Główne kroki związane z rejestracją VAT w Polsce obejmują następujące czynności:

 1. Kompletowanie dokumentów rejestracyjnych dotyczących działalności gospodarczej.
 2. Przygotowanie dokumentów: mogą się one różnić w zależności np.: od tego, czy spółka jest zarejestrowana w Polsce, oraz jej formę prawną. Spółki zagraniczne są proszone o przedłożenie m.in. statutu spółki zagranicznej.
 3. Uiszczenie opłat: rejestracja VAT w Polsce jest w teorii bezpłatna, jednak inwestorzy, potrzebują potwierdzenia rejestracji za które muszą zapłacić 170 zł. Brak opłaty skutkuje brakiem otrzymania potwierdzenia nadania numeru VAT.
 4. Rejestracja jako podatnik VAT: wniosek VAT-R należy złożyć w formie elektronicznej lub papierowej w urzędzie gminy.
 5. Spełnienie wymagań: Po dokonaniu rejestracji, podatnik musi spełniać obowiązkowe wymogi dotyczące sporządzania i prowadzenia dokładnej ewidencji VAT.

Jeśli potrzebują Państwo rejestracji firmy do VAT w Polsce, getsix® pomoże Państwu we wszystkich niezbędnych krokach i zapewni, że rejestracja zostanie przeprowadzona kompleksowo, a wszystkie dokumenty będą poprawne.
Kontakt »

Aneta

Aneta Majchrowicz-Bączyk
Partner / Radca prawny
Główny Kierownik getsix Tax & Legal
PolskiEnglishDeutsch

Dokumenty wymagane do rejestracji VAT w Polsce (mogą się nieznacznie różnić w zależności od okoliczności rejestracji):

 • Kopia umowy spółki z o.o. przetłumaczony na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego - tłumaczenie uwierzytelnione powinno być w oryginale;
 • Kopia oryginalnego i aktualnego wyciąg z rejestru handlowego w Państwa kraju potwierdzający istnienie spółki, przetłumaczony na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego - tłumaczenie uwierzytelnione powinno być w oryginale;
 • Kopia potwierdzenia rejestracji dla celów VAT w kraju rezydencji lub zaświadczenie o rejestracji dla celów VAT w kraju rezydencji, dane, np. adres spółki zawarte na potwierdzeniu rejestracji / zaświadczeniu powinny być zgodne z danymi podanymi na wyciągu z rejestru handlowego;
 • Umowa z bankiem w Polsce potwierdzająca, że firma posiada otwarty rachunek bankowy - Umowa z bankiem będzie obligatoryjna w przypadku, jeśli spółka będzie starała się o zwroty Vat naliczonego; przy czym otwarcie konta bankowego w Polsce będzie możliwe najwcześniej po zarejestrowaniu w Polsce do VAT;
 • Umowa z biurem rachunkowym w Polsce - Umowa nie jest wymagana celem przedłożenia, natomiast na formularzu rejestracyjnym należy zgłosić biuro rachunkowe prowadzące księgi spółki;
 • Umowy z polskimi klientami i/lub opis działalności gospodarczej w Polsce - W zależności od opisu działalności gospodarczej urząd skarbowy może poprosić przedstawienie umów z polskimi klientami, lub umowy na najem magazynu etc;
 • Pełnomocnictwo wystawione w naszym imieniu przez osobę upoważnioną, wpisaną do rejestrów sądowych; - Pełnomocnictwo na urzędowym formularzu UPL-1 wystawione podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi w rejestrze sądowym;
 • Opłata skarbowa w wysokości 170 PLN - Fakultatywnie. Za wydanie numeru NIP nie ma opłaty - kiedy urząd skarbowy nada numer NIP można na podstawie tego numeru w oficjalnych systemach rządowych zweryfikować czy dany podmiot jest również zarejestrowany do VAT – natomiast wydanie zaświadczenia jest odpłatne i w wielu przypadkach konieczne;
 • Formularz VAT-R - Zgłoszenie do VAT UE - wypełnia dział obsługi klienta getsix®;
 • Formularz NIP-2 lub NIP-7, w zależności od formy prawnej firmy - wypełnia dział obsługi klienta getsix®;
 • Należy pamiętać, że proces rejestracji trwa około kilka tygodni od daty otrzymania wszystkich powyższych dokumentów. Zdarza się, że urząd wymaga dodatkowych wyjaśnień.

Jeśli zdecydują się Państwo na rejestrację firmy w Polsce z getsix® nasz konsultant ds. obsługi klienta przeprowadzi Państwa przez cały proces. Zapraszamy do kontaktu i zadawania pytań.
Kontakt »

Nasz ekspert ds. relacji z klientami

Elżbieta

Elżbieta Naron
Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
PolskiEnglishDeutsch

Kiedy należy zarejestrować się jako podatnik VAT w Polsce?

Nasz zespół specjalistów z Księgowość getsix®, którzy specjalizują się w zakładaniu spółek w Polsce, może dostarczyć Państwu niezbędnych wyjaśnień przy określaniu potrzeby rejestracji.

Najczęstsze przykłady, kiedy firma jest zobowiązana do dokonania rejestracji w celu uzyskania polskiego numeru VAT, niezależnie od wartości obrotu, są następujące:

 1. Kupno i sprzedaż towarów w Polsce.
 2. Import do Polski towarów spoza Unii Europejskiej.
 3. Nabycie towarów w Polsce z innego kraju UE (nabycie wewnątrzwspólnotowe).
 4. Sprzedaż towarów z Polski dostarczanych do klientów poza granicami Polski (klientów prywatnych lub firm).
 5. Sprzedaż towarów w handlu elektronicznym konsumentom podlegającym progom rejestracji VAT dla sprzedaży na odległość.
 6. Przechowywanie towarów w Polsce w celu ich sprzedaży, dystrybucji lub wysyłki.
 7. Organizowanie w Polsce wydarzeń, na które delegaci lub uczestnicy zobowiązani są do wniesienia opłaty za wstęp.

Należy pamiętać, że powyższe przykłady powinny być traktowane jako ogólne wytyczne. Zaleca się, aby po otwarciu lub planowanym otwarciu działalności gospodarczej w Polsce w 2021 roku, skonsultować się z jednym z naszych specjalistów getsix® w celu ustalenia, czy działalność gospodarcza wymaga rejestracji VAT.

Jeśli zastanawiacie się Państwo, czy musicie zarejestrować się dla celów VAT w Polsce, prosimy o kontakt z naszym zespołem getsix®, a my z przyjemnością Państwu doradzimy.

Nasz konsultant ds. relacji z klientami dla sprzedawców internetowych

Danuta

Danuta Wisiecka
Starszy opiekun klienta
dla sprzedawców internetowych

PolskiEnglishDeutsch

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 19.11.2021

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje