Usługa „Rachunki zobowiązań”

/ Outsourcing procesów biznesowych

Co to są 'Rachunki zobowiązań’?

W ramach getsix® „Business Process Outsourcing” oferujemy wykonanie „Rachunki zobowiązań”. Odnosi się to do rachunków, które trzeba zapłacić, które mogą być również nazywane „płatne” lub „AP”.

Prostym sposobem, aby to rozważyć, byłoby pomyśleć o „Zobowiązaniach z tytułu rachunków” jako rachunku, który nie został jeszcze zapłacony przez Twoją firmę. Możesz być winien dostawcy na przykład za surowce. Albo możesz być winien pieniądze za niezapłacony rachunek za prąd lub telefon.

Jeśli kupujesz materiały od dostawcy na kredyt, dostawca wyśle Ci fakturę za te materiały. W Twoich aktach, kwota na tej fakturze jest częścią Twoich zobowiązań. W ewidencji dostawcy faktura ta będzie częścią jego „Należności”. W ten sposób „Zobowiązania” i „Należności” są dwiema stronami tej samej transakcji.

Termin „Zobowiązania” może również odnosić się do osoby lub zespołu, który przetwarza faktury i płaci rachunki. Dostawca, który nie otrzymał jeszcze płatności za dostarczone towary, może chcieć porozmawiać z „Zobowiązaniami”.

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 22.07.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje