Usługa „Rachunki zobowiązań”

/ Outsourcing procesów biznesowych

Co to są 'Rachunki zobowiązań’?

W ramach getsix® „Business Process Outsourcing” oferujemy wykonanie „Rachunki zobowiązań”. Odnosi się to do rachunków, które trzeba zapłacić, które mogą być również nazywane „płatne” lub „AP”.

Prostym sposobem, aby to rozważyć, byłoby pomyśleć o „Zobowiązaniach z tytułu rachunków” jako rachunku, który nie został jeszcze zapłacony przez Twoją firmę. Możesz być winien dostawcy na przykład za surowce. Albo możesz być winien pieniądze za niezapłacony rachunek za prąd lub telefon.

Jeśli kupujesz materiały od dostawcy na kredyt, dostawca wyśle Ci fakturę za te materiały. W Twoich aktach, kwota na tej fakturze jest częścią Twoich zobowiązań. W ewidencji dostawcy faktura ta będzie częścią jego „Należności”. W ten sposób „Zobowiązania” i „Należności” są dwiema stronami tej samej transakcji.

Termin „Zobowiązania” może również odnosić się do osoby lub zespołu, który przetwarza faktury i płaci rachunki. Dostawca, który nie otrzymał jeszcze płatności za dostarczone towary, może chcieć porozmawiać z „Zobowiązaniami”.

Ostatnia aktualizacja: 22.07.2022

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje