Restrukturyzacja zadłużenia korporacyjnego

/ Konsulting korporacyjny

Restrukturyzacja zadłużenia przedsiębiorstw (CDR) w Polsce

Pośrednictwo w kontaktach z instytucjami finansowymi, w tym m.in. reprezentowanie naszego klienta w negocjacjach dotyczących kredytów oraz restrukturyzacji zadłużenia korporacyjnego (CDR) w Polsce.

Posiadamy doskonałe kontakty w kilku wiodących polskich instytucjach finansowych, poparte znajomością języka polskiego w mowie i piśmie oraz doskonałym zrozumieniem mentalności pracowników polskich banków. Stawia nas to w wyjątkowej pozycji, która pozwala nam na doprowadzenie do negocjacji w sprawie krótkoterminowych i długoterminowych kredytów, wraz z ustanowieniem odpowiednich kowenantów i zabezpieczeń, co idzie w parze z uczciwą wyceną akceptowalną dla wszystkich zaangażowanych stron.

Ogromna wiedza naszego partnera Ortwin-Uwe Jentsch’a zdobyta w ciągu ostatnich 30 lat, z czego 17 lat poprzez sprawdzoną, skuteczną i zawsze zorientowaną na klienta działalność w branży instytucji finansowych w Polsce, pozwala nam sprawnie towarzyszyć restrukturyzacji zagrożonego kredytu, wspierając, koordynując i wyznaczając kierunek w prawie zawsze trudnych i żmudnych negocjacjach.

Wykonując naszą pracę zawodową, współpracujemy z wybranymi przez klienta lub przez nas samych, wiodącymi polskimi i międzynarodowymi kancelariami prawnymi, z którymi opracowujemy dokumentację kontraktową, tam gdzie jest to wymagane i którym doradzamy w sposób praktyczny przy wyborze strategii negocjacyjnej.

Dysponujemy obszerną listą kontaktów w branży bankowej, obejmującą między innymi firmy leasingowe, faktoringowe, doradców, agentów ubezpieczeniowych i doradców podatkowych (to tylko niektóre z nich). Dzięki temu możemy być dla klienta rozpoczynającego działalność gospodarczą w Polsce „one-stop-shop”, co sprawia, że jego życie w biurokratycznym polskim krajobrazie od początku staje się o wiele łatwiejsze, a przez to mniej czasochłonne i uciążliwe.

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 12.05.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje