Model cenowy naszych usług

/ Nasz profil działalności

getsix® dla swoich klientów przygotowuje odpowiedni model, dzięki czemu mogą zmaksymalizować wartość, jaką otrzymują. Każdy proces biznesowy jest unikalny pod względem sposobu, w jaki jest przygotowywany, mając na uwadze, że ceny będą się różnić w zależności od rodzaju wykonywanej pracy.

Stale konkurencyjne ceny

W naszej firmie wierzymy, że oferujemy lepszą obsługę niż inne firmy w zakresie naszych obszarów biznesowych. Także wielu naszych klientów uważa, że ​​nasze stałe opłaty są bardziej konkurencyjne. Stałe opłaty zapewniają spokój, ponieważ znasz cenę z góry, więc nie musisz martwić się o to, ile kosztuje konkretna usługa. Jesteśmy w stanie zaoferować konkurencyjne opłaty, ponieważ wiemy dokładnie, co robimy i mamy świetne systemy, które pozwalają nam skutecznie wykonywać pracę.

Niektóre z modeli, z których klienci getsix® korzystali w przeszłości, obejmują:

Model oparty na transakcji

Model wyceny oparty na transakcji dla outsourcingu to ten, w którym dokonywane są płatności na całkowitej liczbie zawartych transakcji. W tym modelu rozliczenie będzie oparte na dostarczonych elementach końcowych. Klient płaci tylko za to, co zostało dostarczone. Nie ma ograniczenia wielkości transakcji. Nasi klienci mogą wykorzystać ten model, aby utrzymać zmienną kosztów całkowicie opartą na zakresie pracy.

Model przydziału godzinowego / dziennego / tygodniowego / miesięcznego przydziału stawek

Dedykowane zasoby / zespół są przypisywane klientowi z celami dostarczania na co dzień. Ceny są wzajemnie uzgodnione, co obejmuje wszystkie wydatki kapitałowe i operacyjne. Fakturowanie odbywa się w regularnych odstępach czasu, w zależności od czasu, w którym zasób / zespół pracował nad przypisaniem klienta.

Naprawiono model projektu czasu / stałego kosztu

Jest to model oparty na ustalonym czasie, w którym identyfikowana jest data rozpoczęcia i data zakończenia. Ten model działa najlepiej, gdy objętość pracy i oś czasu są znane wcześniej. getsix® da ci najlepszą możliwą ofertę i umieści odpowiednią ilość zasobów, aby zapewnić ukończenie projektu przed lub w wyznaczonym terminie. Aby ten model działał, przygotowano, udostępniono i uzgodniono dobrze zdefiniowany dokument wymagań projektu. Przedmioty projektu, terminy i wykorzystanie zasobów są wstępnie zdefiniowane, tak że zarówno klient, jak i zespół getsix® są zsynchronizowane, aby wykonać udany projekt.

Model hybrydowy

Jest to kombinacja powyższych modeli, aby zmaksymalizować wartość, którą otrzymuje klient, szczególnie jeśli praca jest trudna do zdefiniowania wyłącznie na podstawie powyższych kryteriów.

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 10.08.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje