Ceny transferowe

/ Doradztwo podatkowe w Polsce

Usługi doradztwa podatkowego w zakresie cen transferowych mają na celu zmniejszenie ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe cen stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi. W ramach doradztwa w zakresie cen transferowych oferujemy całą gamę usług począwszy od badania stanu faktycznego, istniejących relacji, umów i dokumentacji, po optymalizację przepływów relacji, po przygotowanie dokumentacji podatkowej i analizę poziomu cen transferowych. W ramach optymalizacji podatkowej przygotowujemy dla Państwa odpowiednie umowy; w tym zakresie możemy również skorzystać z naszych kontaktów międzynarodowych.

Nasze usługi doradcze w zakresie cen transferowych obejmują w szczególności następujące działania:

  • weryfikacja i sprawdzanie transakcji zawieranych przez firmę pod kątem konieczności sporządzenia dokumentacji podatkowej;
  • weryfikacja prowadzonej przez firmę dokumentacji z wymogami wynikającymi z ustawy o podatku dochodowym;
  • przygotowanie szczegółowej dokumentacji podatkowej, która byłaby zgodna z wymogami ustawowymi i wspierałaby stanowisko podatnika;
  • przygotowanie i wdrożenie odpowiedniej polityki w zakresie cen transferowych w transakcjach międzynarodowych i krajowych.
Ostatnia aktualizacja: 18.01.2021

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje