Doradztwo w zakresie cen transferowych

/ Doradztwo podatkowe w Polsce

Doradztwo podatkowe w Polsce

Kompleksowo doradzamy w zakresie cen transferowych, ich progów (limitów) dokumentacyjnych a także zmian w 2022 r., w tym związanych z Polskim Ładem.

Skorzystaj z naszego doświadczenia i profesjonalnego doradztwa podatkowego dotyczącego dokumentacji cen transferowych!

Usługi doradztwa podatkowego w zakresie cen transferowych mają głównie na celu zmniejszenie ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe cen stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi. W ramach doradztwa w zakresie cen transferowych oferujemy całą gamę usług począwszy od badania stanu faktycznego, istniejących relacji, umów i dokumentacji, po optymalizację przepływów relacji, po przygotowanie dokumentacji podatkowej i analizę poziomu cen transferowych. W ramach optymalizacji podatkowej przygotowujemy dla Państwa odpowiednie umowy; w tym zakresie możemy również skorzystać z naszych kontaktów międzynarodowych.


Nasze usługi doradcze w zakresie cen transferowych obejmują w szczególności następujące działania:

 • weryfikacja i sprawdzanie transakcji zawieranych przez firmę pod kątem konieczności sporządzenia dokumentacji podatkowej;
 • weryfikacja prowadzonej przez firmę dokumentacji z wymogami wynikającymi z ustawy o podatku dochodowym;
 • przygotowanie szczegółowej dokumentacji podatkowej, która byłaby zgodna z wymogami ustawowymi i wspierałaby stanowisko podatnika;
 • przygotowanie i wdrożenie odpowiedniej polityki w zakresie cen transferowych w transakcjach międzynarodowych i krajowych.

Polskie przepisy w określonych okolicznościach przewidują obowiązek złożenia dwóch niezależnych od siebie rodzajów informacji związanych z cenami transferowymi:

 • Informacji o cenach transferowych przekazywanej Szefowi Krajowej Admiracji Skarbowej transferowych (dalej: „TPR”);
 • Oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Pomagamy zrozumieć zawiłości prawne i przygotować dokumenty.


Dokumentacja cen transferowych – wsparcie getsix:

Usługi doradztwa w zakresie dokumentacji cen transferowych pozwolą Państwu odnaleźć się w nowych, szybko zmieniających się przepisach prawa oraz prowadzić dokumentację lokalną cen w oparciu o właściwe i obowiązujące progi. Posiadamy interdyscyplinarny zespół specjalistów oraz bogate doświadczenie w dokumentacji cen transferowych. Nasze usługi są dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb.

Skontaktuj się z naszym doradcą w zakresie dokumentacji cen transferowych!

Aneta

Aneta Majchrowicz-Bączyk
Partner / Radca prawny
Główny Kierownik getsix Tax & Legal
PolskiEnglishDeutsch

Informacja o cenach transferowych – TPR

Podmiotami zobowiązanymi do przekazania Szefowi Krajowej Admiracji Skarbowej informacji o cenach są:

 • podmioty zobowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych;
 • polskie podmioty powiązane, które spełniają warunki do obowiązkowego sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych, jednak są zwolnione z tego obowiązku ze względu na fakt, że nie korzystają ze zwolnień podatkowych i nie poniosły straty podatkowej.

Dokonując oceny powstania obowiązku złożenia informacji TPR można skorzystać z następującego schematu graficznego:

Informacja o cenach transferowych – TPR


Co obejmuje informacje TPR?

Informacja TPR obejmuje:

 • dane identyfikacyjne podmiotu składającego informację oraz podmiotu, dla którego jest składana informacja;
 • ogólne informacje finansowe podmiotu, dla którego jest składana informacja;
 • informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych;
 • informacje dotyczące metod i cen transferowych.

Informację TPR można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną na formularzu urzędowym. Czytaj więcej…


Nasze najnowsze publikacje nt. cen transferowych

Proszę kliknąć tutaj, aby zobaczyć wszystkie nasze publikacje »

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja : 17.02.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje