Opracowanie wewnętrznych rozporządzeń z zakresu księgowości

/ Profesjonalne usługi CPA

Kontrole wewnętrzne

Czy mogą Państwo sobie wyobrazić, jak wyglądałoby życie, gdybyśmy żyli w świecie, w którym nie obowiązywałyby żadne zasady? Ludzie robiliby to, co chcą, jak chcą i kiedy chcą. Byłoby to bliskie kompletnemu chaosowi!

Teraz wyobraźmy sobie, że w księgowości nie ma żadnych zasad. Firma mogłaby zgłaszać dowolną ilość przychodów i wydatków, a my nigdy nie dowiedzielibyśmy się, jak solidna jest to firma. Właśnie dlatego tak ważne są „przepisy wewnętrzne”. „Przepisy wewnętrzne” w rachunkowości to procedury, które są wprowadzane w organizacji w celu zapewnienia, że działalność prowadzona jest w sposób uporządkowany, skuteczny i dokładny.

Możemy Państwu pomóc w zakresie czterech głównych celów „regulacji wewnętrznych” w branży księgowej.

1. Zabezpieczenie majątku firmy przed jakąkolwiek formą utraty

Strata może być stratą przypadkową, która powstaje w wyniku uczciwych błędów popełnianych przez osoby fizyczne, lub może być stratą celową, która wynika z zamierzonych działań nieuczciwych.

2. Zapewnienie, że informacje finansowe są dokładne, wiarygodne i terminowe

getsix® posiadający doświadczonych ekspertów w dziedzinie rachunkowości poprowadzi Państwa we wszystkich aspektach.

3. Zapewnienie zgodności z krajowymi, stanowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej

Jest to bardzo ważny cel kontroli wewnętrznej. Aby zapewnić zgodność z przepisami w Polsce, zwracamy szczególną uwagę na różnice pomiędzy polskim ustawodawstwem a międzynarodowymi regulacjami dotyczącymi rachunkowości.

4. Zapewnienie sposobów monitorowania własnych celów

Oczywiście jest to bardzo ważny cel kontroli wewnętrznej, pozwalający na obserwowanie swoich sukcesów i ewentualnych porażek.

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 26.06.2023

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje