Kariera – oferty pracy w getsix®

Oferty pracy w getsix®

Aktualnie do naszych biur poszukujemy osób na poniższe stanowiska. Podziel się z nami swoim doświadczeniem. Pracuj w przyjaznym międzynarodowym środowisku. Czekamy na Ciebie.


Aktualne oferty pracy

Wrocław

Social Media and Marketing Specialist

Aplikuj »

Specjalista ds. Marketingu

Aplikuj »

Stażysta/-tka w dziale Marketingu – Social Media

Aplikuj »

Programistka / Programista .NET

Aplikuj »

Księgowy / Księgowa

Aplikuj »

Zastępca Głównego Księgowego

Aplikuj »

Specjalistka / Specjalista ds. kadr i płac

Aplikuj »

Szczecin

Office Manager & Customer Relation

Aplikuj »

Specjalistka / Specjalista ds. kadr i płac

Aplikuj »

Samodzielna Księgowa / Samodzielny Księgowy

Aplikuj »

Księgowy / Księgowa

Aplikuj »

Warszawa

Księgowa / Księgowy

Aplikuj »

Specjalista ds. kadr i płac

Aplikuj »


Rekrutacja

Podczas selekcji kandydatów, getsix® kładzie duży nacisk na kompetencje zawodowe, dlatego mile widzianym jest, aby Kandydaci udostępniali nam dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje (np. certyfikaty, dyplom uniwersytecki), jak również historię zatrudnienia i referencje. Proszę nie umieszczać informacji na temat rasy, pochodzenia, płci, wyznania, stopnia niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej.

Jeżeli osoby aplikują listownie i chciałyby odzyskać dokumenty po zakończonej rekrutacji, prosimy o dołączenie do dokumentów zaadresowanej koperty zwrotnej ze znaczkiem pocztowym. W przeciwnym razie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych będzie nam przysługiwać prawo do używania dokumentów przez kolejnych 12 miesięcy. Przesyłając nam swoją aplikację, kandydaci tym samym potwierdzają wiarygodność załączonych dokumentów. Pracodawca może angażować się w oskarżenie nieuczciwego aplikanta, o przekazywanie nieprawdziwych danych.


Polityka bezpieczeństwa

Poprzez przekazanie aplikacji pocztą lub e-mailem, kandydaci wyrażają zgodę na jej dalsze wykorzystanie w procesie rekrutacji i przechowywanie danych personalnych w naszej bazie danych przez okres 12 miesięcy. W każdej chwili osobie aplikującej przysługuje prawo wycofania swoich danych osobowych z obiegu dokumentacji w getsix®.

Ostatnia aktualizacja : 13.05.2022

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje