Outsourcing procesów biznesowych

/ Zakres naszych usług outsourcingowych

Dlaczego getsix®?

getsix® Rozwiązania outsourcingu procesów biznesowych (BPO) są odpowiedzią na szeroki zakres wyzwań biznesowych z rozwiązaniami dostosowanymi do specyficznych potrzeb klienta.

getsix® może zaprojektować rozwiązanie BPO specjalnie dla wyjątkowych okoliczności, problemów biznesowych lub potrzeb Twojej organizacji. W pewnych okolicznościach rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb może lepiej spełniać Twoje potrzeby niż jedno z podstawowych rozwiązań BPO getsix®.

Nasze szeroko zakrojone inwestycje w usługi oparte na platformie umożliwiają naszym klientom skoncentrowanie się na ich podstawowych kompetencjach biznesowych poprzez wykorzystanie sieci dostaw getsix® i jej możliwości outsourcingu, które zostały udoskonalone dzięki pracy firmy z ponad 200 klientami outsourcingowymi.

getsix® Usługi BPO zapewniają szeroki zakres możliwości outsourcingu dostosowanych do potrzeb klienta. Korzystamy z naszego doświadczenia jako profesjonalnego usługodawcy w zakresie outsourcingu rozwiązań projektowych, które mogą zaspokoić Państwa specyficzne potrzeby biznesowe.

Niestandardowe usługi BPO mogą pomóc Twojej firmie poszerzyć podstawowe kompetencje biznesowe, poprawić wydajność operacyjną i wejść na wschodzące nisze i rynki – aby zapewnić Twojej firmie przewagę konkurencyjną w dzisiejszej gospodarce.

getsix® bieżące badania biznesowe wykazały, że wiele firm poszukuje konkretnych, wyjątkowych i często niekonwencjonalnych wyników od swoich dostawców usług outsourcingowych. getsix® niestandardowe usługi BPO mogą projektować rozwiązania, które pomagają w osiąganiu wyników.


Specyficzne usługi

getsix® niestandardowe usługi BPO zapewniają dostosowane rozwiązania outsourcingowe, które pomagają klientom osiągnąć wysoką wydajność – niezależnie od tego, czy zlecają na zewnątrz działanie dyskretne, cały proces biznesowy, czy też działanie obejmujące wiele funkcji. Oto niektóre z ofert, które oferujemy naszym klientom:

  • Usługi Back Office Data Management;
  • Usługi finansowe i księgowe;
  • Usługi kadrowo-płacowe;
  • Usługi informatyczne.

Outsourcing procesów biznesowych daje organizacjom sektora prywatnego i publicznego możliwość skoncentrowania zasobów na kluczowych procesach. Organizacje mogą zlecać usługodawcom funkcje zaplecza biurowego i peryferyjne w celu zapewnienia skuteczniejszej i bardziej efektywnej kosztowo obsługi. Jedną z kluczowych korzyści płynących z outsourcingu procesów biznesowych jest możliwość przekształcenia stałych kosztów ogólnych w opłaty za usługi płatne na żądanie. Oznacza to, że ponosisz opłaty tylko wtedy, gdy korzystasz z usługi, a opłaty będą się różnić w zależności od zapotrzebowania.

getsix-image


Obniżenie kosztów i zwiększenie wydajności poprzez outsourcing

Rozwiązania outsourcingu procesów biznesowych z polskiej firmy getsix® może być płynnie wdrażana w celu zastąpienia pełnych, kompleksowych procesów lub części procesów. Nasi konsultanci mogą pomóc Państwu w analizie istniejących procesów biznesowych, a następnie polecić najlepszy sposób ich optymalizacji, zarówno jako hybrydowy system wewnętrzny lub zewnętrzny, jak i w pełni zarządzany, zlecany na zewnątrz serwis.

Często współpracujemy ramię w ramię z istniejącymi dostawcami usług BPO, gdzie uzupełniamy istniejące usługi i umowy o bardziej efektywne usługi i technologie w zakresie przetwarzania dokumentów.


Jak to działa

getsix® wykorzystuje zaawansowane rozwiązania programowe Microsoft Sharepoint i Kofax do wspierania wszelkich operacji outsourcingu procesów. Pozwala nam to również na automatyzację procesów, poprawę zgodności i interoperacyjności systemów, szybko i bez ponoszenia nakładów kapitałowych.

  • Sharepoint ECM - wszelka dokumentacja, którą otrzymujemy w Twoim imieniu w naszym centrum przetwarzania danych, jest przechowywana online w bezpiecznym systemie ECM. System ECM może być zintegrowany z istniejącym systemem planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) lub z naszym hostowanym systemem ERP Soluitions. Nasz system ECM Extranet dla klientów daje Ci natychmiastowy dostęp 24/7 i zapewnia, że pełna ścieżka audytu jest utrzymywana dla celów zgodności;
  • Kofax KTA BPM - Automatyzuje procesy biznesowe tak, że getsix®, Twój własny personel lub inny dostawca usług BPO może nad nimi pracować w skoordynowany sposób. Obsługa wyjątków, zatwierdzanie, śledzenie i reguły procesów biznesowych są łatwo definiowane jako graficzne schematy blokowe, dzięki czemu można je szybko wdrożyć i łatwo zmieniać wraz ze zmianą wymagań biznesowych;
  • Kofax Capture - Obsługuje cyfryzację, automatyczną klasyfikację i ekstrakcję treści dla wszelkich strumieni informacji biznesowych, w tym formularzy papierowych, faksowych, e-mailowych, SMS-owych lub internetowych. Dystrybucja informacji do procesów zlecanych na zasadzie outsourcingu może być realizowana natychmiast i na dowolnym etapie z własnych biur, stron klientów lub partnerów.

Korzyści płynące z outsourcingu procesów biznesowych

chart-getsix

Reduce in-house overheads

Wszystkie firmy posiadają centra kosztów, takie jak HR lub rachunki płatne. Nieefektywność tych procesów zwiększa koszty, zwłaszcza w przypadku dużych nakładów pracy w formie papierowej. Automatyzacja procesów, takich jak przetwarzanie faktur, łączenie działów kadr i opuszczanie procesów, zmniejsza stałe koszty ogólne, takie jak materiały eksploatacyjne, opłaty pocztowe, miejsce do przechowywania papieru i poziom zatrudnienia. Outsourcing procesów do getsix® daje pełne korzyści z automatyzacji procesów, spełnia wszystkie wymagania kadrowe i pozwala rozszerzyć redukcję kosztów ogólnych na sprzęt i infrastrukturę IT.

Lepiej radzić sobie ze szczytami i rynnami

Outsourcing back-office, procesy administracyjne oznaczają, że możesz reagować na sezonowe trendy lub nagłe zmiany popytu szybko, efektywnie pod względem kosztów i przy niskim ryzyku. Usługi outsourcingu procesów biznesowych od getsix® pozwalają na skalowanie w górę lub w dół w zależności od zapotrzebowania bez konieczności zatrudniania dodatkowego personelu. Oznacza to, że możesz obniżyć koszty operacyjne, unikając jednocześnie rekrutacji i szkoleń personelu oraz związanych z tym kwestii, takich jak pokrycie nieobecności, urlopów lub urlopów macierzyńskich.

Koncentruj się na działalności podstawowej

Outsourcing rutynowych procesów biznesowych, takich jak przetwarzanie faktur zbiorczych lub obsługa formularzy aplikacyjnych, pozwala na bardziej produktywne wykorzystanie zasobów ludzkich w firmie. getsix® może zautomatyzować powtarzające się, administracyjne procesy po znacznie niższych kosztach niż te osiągalne w firmie. Na przykładzie przetwarzania faktur możemy zautomatyzować proces od momentu otrzymania faktury, zapewniając przepływy pracy w zakresie trasowania, dopasowywania i zatwierdzania dużych ilości faktur. Uzupełniająca obsługa wyjątków pozwala na rozwiązanie wszelkich wyjątków z minimalnym opóźnieniem.

Rozszerzenie obciążenia pracą

getsix® usługi outsourcingu procesów biznesowych wnoszą solidną funkcjonalność zarządzania przepływem pracy do każdego zlecanego procesu biznesowego. Technologia automatyzacji przepływu pracy zapewnia tablice rozdzielcze umożliwiające ścisłe monitorowanie wolumenów otrzymanych, kolejek pracy, wolumenów przetworzonych i potencjalnych wąskich gardeł. Umożliwia to efektywne równoważenie obciążenia pracą zespołów wewnętrznych i podwykonawców, zapewniając dokładne śledzenie w czasie rzeczywistym wskaźników KPI i SLA oraz ścisłą kontrolę procesów.

Ciągły dostęp do najnowszych technologii

Klienci, którzy skorzystali z usług outsourcingu procesów biznesowych getsix® uzyskują dostęp do najnowszych technologii zarządzania dokumentami i automatyzacji procesów biznesowych zainstalowanych w naszym Datacenter. Ponieważ getsix® transakcje procesowe dla wielu firm, korzystasz z korzyści skali w korzystaniu z naszych zaawansowanych systemów informatycznych, urządzeń do skanowania i obsługi poczty.

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja :

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje